wijkse Poort lagen, te laten begraven.4 En omdat de Engelse legerleiding niet de zorg op zich wilde nemen voor de begrafenis van een tijdens het bombardement in het Hollandse Marinehospitaal overleden zieke soldaat, moest het stadsbestuur dit doen.5 Luitenant-kolonel Bogaert vroeg een certi ficaat van goed gedrag vóór en tijdens het bombardement, dat voor hem geschreven werd. Op 6 april 1810 zouden ook Jan Jacob Jansen, luitenant van de Koninklijke Hollandsche Artillerie, en Abraham Jacob George Roeters eenzelfde oorkonde krij gen uitgereikt. Tot slot werd Leonardus Cornelis Gregorie, zoon van een voormalig Schots koopman, bedankt voor zijn dien sten als tolk. Veere, 2 augustus Op 2 augustus bezocht Henry Light, 2nd captain of the Royal Artillery, de stad en gaf daarvan de volgende beschrijving. "Zeilen de Schelde op naar Veere. Aan wal in Veere. Stad omgeven door wallen en grachten. Schoon en netjes en in sommige straten brede stoepen. In de hoofdstraat zetelt het stadsbestuur. Een gebouw waar in het stadhuis en een grote kerk. Gasthuis voor zieken en armen. De huizen van oude baksteen en met pannen gedekt, gebouwd in Hollandse stijl. Spits toelopende gevels aan de voorzijde. Voornaam hotel op het eind van de hoofdstraat. Kerk staat aan de rechterzijde na de eerste bocht van de hoofdstraat. In het stadhuis drie zalen, één voor criminele en één voor burgerzaken en Het arsenaal te Veere na de beschieting door de Engelsen op 31 juli 1809. Tekening in 0.1. inkt door J.H. Koekkoek. (Zeeuws Archief, Zeeuws Genootschap, Zelandia Illustrata deel II, nr. 1070)

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2009 | | pagina 11