ceel gevormd (B 1461), wat duidt op een verandering van de situatie. Mogelijk zijn toen delen van het landgoed gesloopt. Thans is er niets meer van terug te vinden Archeologisch onderzoek zou nog wat informatie kunnen verschaffen. Voor de inundatie van 1944 lag er nog wel een grote boomgaard, althans voor Walcherse begrippen. In de jaren twintig van de vorige eeuw woonde Jan Bakker er met zijn gezin. Hij was fruitteler van beroep. In de volksmond werd het perceel nog altijd De Koepel genoemd. Aan het eind van een lange 'oprijlaan' ston den de gebouwen - een vrijstaand huis en een schuur - midden in de boomgaard. Vanaf de straatweg liep of reed je tussen de fruitbomen door, zo naar het erf. Voor de Abeel- se jeugd, waaronder ondergeteken de, was de boomgaard een grote trekpleister. Het was erg verleidelijk om er eens te gaan bogeren. Met bonzend hart - schichtig rondkij kend of de eigenaar niet in de buurt was - kropen we dan aan de achterzijde van de boomgaard onder de afscheiding door om er appels of pruimen te plukken. Daarna maakten we ons snel uit de voeten om niet alsnog gesnapt te worden. De 'buit' viel overigens meestal zwaar tegen, daar het fruit nog niet of nauwelijks rijp genoeg was om er lekker van te smullen. Zo bleek maar weer dat gestolen goed niet gedijt. Tijdens de inundatie zijn de gebouwen ver woest door het zeewater. Er waren enkel nog wat puinhopen over. Van de eertijds prachtige boomgaard restten nog wat stompjes van dode fruitbomen. Tijdens de herverkaveling van Walcheren is het land aan anderen toegewezen en heeft er geen herbouw meer plaatsgevonden. Jan Bak ker is toen met zijn vrouw in een huis op Abeele gaan wonen. J. Kaljouw Kadastrale minuutplan Oost-Souburg, sectie B blad 2,1823. (Zeeuws Archief, Kadastrale plans, cat.nr. 1411) Geraadpleegde bronnen Zeeuws Archief: - Rechterlijke Archieven Zeeuwse Eilanden inv.nrs. 1302, 1307, 1308,1404, 1444; - Archief Polder Walcheren, inv.nrs. 279, 915 en 916 (overloper 1650 en vergaarboeken 1693- 1811); - Archief Polder Walcheren, kadastrale leggers; - Kadastrale Atlas van Zeeland 1832, Walche ren deel 2: Vlissingen, West-Souburg, Oost- Souburg, Ritthem, Middelburg 1997; - A.A. Fokker, 'Levensberichten van Zeeuiv- sche medici', Middelburg 1901.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2009 | | pagina 39