/G"\ Laat het De Wete weten Bijeenkomsten \>m^ 30i Si Heeren: "Alsjeblieft niet - ook zo'n armoed zaaier zeker!", blz. 7 - eindigt tamelijk abrupt in 1967. De auteur laat (op blz. 188- 189) in het midden of er nog een vervolg komt. Peter Sijnke Hans Heeren, Moet het een schildertje worden? Relaas van een Middelburger met een uitleiding van Andreas Oosthoek. Uitgave in eigen beheer, Middelburg 2009, geen ISB-nummer, 192 pp., 25,-. De Kleine Winst Frans van den Driest zou graag meer wil len weten over de hierbij afgedrukte foto. Een Walcherse boer poseert met zijn drie wieler voor de kruidenierswinkel van H. Brasser. De winkel heet De Kleine Winst. Vragen aan de lezers van De Wete: - Wanneer is deze foto genomen? - Wie weet wie deze man is? - In welk dorp was de kruidenierswinkel van Brasser gevestigd? Hebt u het antwoord op één of meerdere vragen, dan graag uw reactie naar de redactie. Dorpswandeling Grijpskerke, 1 juli 2009 Op de prachtige zomeravond van 1 juli kwamen 45 mensen in de Michaëlskerk bijeen voor een bezoek aan Grijpskerke. Zij werden ontvangen door de heer Bar tels, die de rondleiding zou verzorgen, en de koster, die koffie, thee en cake gereed had gezet. De heer Bartels begon met een inleiding over het ontstaan van Grijpskerke. In 730 wordt Gripuskerke in een oorkonde

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2009 | | pagina 43