van Willibrord genoemd. Vanuit Oostkapel- le wordt rond 1110 de parochie Grijpsker- ke gesticht en omstreeks 1290 wordt voor het eerst melding gemaakt van een ambachtsheer van Grijpskerke. De ambachtsheren van Grijpskerke heb ben lang een belangrijke rol op Walcheren gespeeld, onder andere in het stadsbe- "schamele kinderen" in Middelburg. Het kerkgebouw is in de dertiende eeuw in steen opgetrokken en in de veertiende eeuw in grootte verdubbeld. Na enkele wijzigingen in de loop van de volgende eeuwen is het thans de enige dubbelbeuki- ge kerk in Nederland met een toren in het midden. Naast de preekstoel bevindt zich De voormalige woning van de tolgaarder Noordstraat 6, Grijpskerke. (foto Leo Hollestelle) stuur van Middelburg. Zij hadden veel bezittingen op het eiland, zoals Poppen- damme en het hof Grijpskerke te Biggeker- ke. Zij bleven, ook nadat in 1575 de eerste protestantse predikant zijn intrede in het dorp had gedaan, katholiek. Sommige van hen waren sociaal bewogen, zoals onder meer blijkt uit de stichting van een gasthuis en de oprichting van een school voor een zandloper, waarmee het kerkvolk, mits het niet in slaap was gesukkeld en door de stokbewaarder wakker moest worden gepord, kon controleren of de preek van de dominee lang genoeg was geweest. De heer Bartels verhaalde verder over onderwijzer Hendrikse, die in 1819 werd aangesteld en niet alleen goed lesgaf, maar ook goed kon voorzingen en voorle zen in de kerk. Na zijn dood in 1848 zorg de de kerkenraad voor een grafsteen, die nu nog aanwezig is.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2009 | | pagina 44