De kip van de toekomst 8 Ziekten en hoge prijzen Het Badhotel Domburg staat synoniem voor de ontwikkeling van het toerisme op Walcheren. Dat het hotel ooit ook de broedplaats voor de "kip van de toekomst" was, is echter in de vergetelheid geraakt. Kippen hadden rond 1900 geen goed leven. Ze hadden geen of slechte hokken en kregen niet het juiste voer. Er heersten ziekten die niet of nauwelijks werden be streden omdat het aan kennis over de die ren ontbrak. Verder waren de prijzen voor kippen, eieren en ander pluimvee relatief hoog, mede vanwege de import uit het bui tenland. En dat terwijl kleine boeren en ar beiders zo gebaat waren bij eieren en vlees. Om de impasse te doorbreken werd in 1901 de Vereeniging tot Bevordering van de Pluimveehouderij in Nederland (V.P.N.) opgericht. Leden van de vereniging hielden zich bezig met de veredeling van hoender en konijnenrassen. Kuikens en broedeieren werden onderling tegen gereduceerd tarief verkocht, waardoor de macht van grote handelaren werd doorbroken. Verder gin gen leden van de afdelingen het land in om voorlichting te geven. Naast voordrachten gaven ze cursussen en organiseerden ze tentoonstellingen en wedstrijden. Kippencommissie Zeeland bleef niet achter. In 1901 werd de afdeling Walcheren van de V.P.N. opge richt, in 1902 gevolgd door de afdeling Zeeland. Zoals alle afdelingen van de pluimveevereniging had ook de afdeling Zeeland een kippencommissie die zich be zighield met de zoektocht naar de 'wonder- hoen', de ideale kip. Dat was "de beste legkip en het beste tafelhoen" ineen, ofte wel een vleeskip die veel eieren legde. Hugo Johannes Vreeburg (1859-1930), di recteur van het Badhotel in Domburg, was lid van de kippencommissie. Bij zijn hotel hield hij varkens en kippen. Het lukte hem rond 1903 een Mechelse koekoek, een vleeskip, te kruisen met een wyandotte-kip, een goede eierlegster. Het dier kon ofwel een wit verenkleed hebben, zoals de wyan- dotte, ofwel gespikkeld, zoals de Mechelse koekoek. De nieuwe kip zou al snel de naam Vreeburger krijgen, naar haar maker. Fokstation Oostkapelle De nieuwe kip kreeg veel belangstelling, en veel nakomelingen. Niet in de laatste plaats omdat leden van de afdeling Wal cheren met de dieren over het eiland trok ken. Eindelijk kon nu ook op Walcheren een fokstation worden ingericht, waar leden eieren en kuikens konden kopen. Dit fokstation kwam in Oostkapelle, mogelijk bij de woning van Vreeburg. Zijn huis stond dichtbij het Badhotel en - evenals het hotel - op het grondgebied van de gemeente Oostkapelle. Veel aandacht kregen de Vreeburger kip pen in 1906 tijdens de internationale ten toonstelling in het Schuttershof in Mid delburg. Op 7, 8 en 9 november kon het publiek hier kennismaken met pluimvee, duiven, tamme konijnen, zang-, sier- en volièrevogels. In de met vlaggen versierde grote zaal van het Schuttershof waren sier- duiven en hoenders te zien, waaronder verschillende Vreeburger kippen. Op het podium werd een broedmachine tentoon gesteld met Vreeburger kuikens van een week oud. Er waren prijzen voor fokkers van de mooiste dieren. De Vreeburgers vormden een categorie apart. Het midden van het podium in de grote zaal werd inge nomen door het met de eerste prijs be-

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2017 | | pagina 10