De Zierikzeesche Nieuwsbode M.J. Bij de Vaate De geschiedenis van het Zeeuwse perswezen zou een boek met veel bladzijden kunnen vullen. Het is nog niet geschreven, maar fragmentarisch zeker toch wel, want het is een even goede, als markante gewoonte dat bij gelegenheid van krantejubilea speciale nummers van de persen rollen, waarin doorgaans interessante brokken persgeschiedenis en inhaerent daaraan samengevatte delen streekhistorie worden verwerkt. Meer dan duidelijk blijkt daarbij dat de pers in het algemeen en de provinciale en streekpers in het bijzonder de metgezellin is geweest van het leven in die provincie, in die streek of zelfs in die stad, want een „stadsredakteur" is in het redaktio- nele team nog altijd een aparte funktionaris. In het kader van bovenstaande overweging moge herinnerd worden aan het 125-jarig bestaan van de Zierikzeesche Nieuwsbode, dat niet zonder lui sterrijk vertoon werd gevierd in november 1969. De feitelijke oprichtingsdatum van de toen 125- jarige viel in augustus, maar deze maand leent zich op Schouwen-Duiveland niet voor bijzondere her denkingen, in de ban als „stad en lande" zijn van het toerisme, dat duizenden jaarlijks naar hier voert. Nóg een krant Met de motieven waarom in 1844 nóg een krant werd opgericht op het toen uiterst geïsoleerde eiland Schouwen-Duiveland (sedert 1797 bestond de Zierikzeesche Courant, die het uithield tot 1889 en toen door de Z.N. werd overgenomen) moet men het zich niet al te lastig maken. De start was duidelijk symptoom van onvrede met de bestaande orde. Daarnaast echter bestond het gewone winst motief. De oprichter P. de Looze (1811-1881) dacht gewoon met zijn krantje wat te kunnen verdienen. Opvallend kenmerk van die eerste jaren en feitelijk lang nadien nog was van alle streek- kranten het meeblazen in het vaderlandse krante korps, op het punt van de binnenlandse politiek en dat vanuit een zeer geprononceerde en politiek gekleurde visie. Geheel in tegenstelling met de streekkrant als verschijningsvorm in het huidige patroon. Zo'n blad zoekt naar de samenbindende faktoren in de gemeenschap en niet naar de din gen, die scheiden. Men moet de zaken trouwens door een nog vrij vroeg 19e eeuwse bril zien. De Camera Obscura kan ons misschien misleiden met gesorteerde specima van 19e eeuwse gezelligheid, Ruim 125 jaar in dienst van „stad en lande" P. de Looze (23 september 181114 april 1881) stichter van de Zierikzeesche Nieuwsbode Bij de oprichting van de Zierikzeesche Nieuwsbode in 1844, had Zierikzee nog in volle glorie zijn (doorlopende) Oude Haven met zijn tweede brug, ter hoogte van het Kraanplein. De brug werd afgebroken in 1886 Oude Jfaven mei Wipörug te JJierikzee (JCraanpt Deze bmg is afgebroken in 1SS6 wegens demping van dit gedeelte 5

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 1971 | | pagina 9