Zeeuws tVESTKAPPEL HERRIJST EN DE INSPRAAK B. J. M. A. Abspoel J U M M E R 3 2 3 e JAARGANG 19 7 3 WestkapeUe is dit jaar zevenhonderdvijftig jaar in het bezit van stadsrechten. Dat feit wii men niet zonder meer voorbij /aten gaan en enig reliëf geven op 29 septem ber aanstaande. Zevenhonderdvijftig jaar stadsrechten: zo'n gebeuren noodt tot terugkijken, zeker in een plaats met een zo markant verleden als Westkappel. De redactie voelde er meer voor een stukje recente geschiedenis over Westkappel op te halen: de herbouw van het dorpf?) na de oorlog. Van de heer B. J. M. A. Abspoel - na de oorlog directeur van de Stichting Herbouw Walcheren - kwam een beschouwing binnen over het herbouwplan van WestkapeUe en het leek de redactie zinvol dit artikel te plaatsen tegen de achtergrond van die 750 jaar stadsrechten. hst is niet goed mogelijk iets over het herbouwplan van WestkapeUe te ver- c iIen zonder een ogenblik stil te staan bij de gebeurtenissen, die aan de sa menstelling daarvan vooraf gingen. De- te vormen een onafscheidelijk deel van de geschiedenis rond het ontstaan van dat plan. Evenmin is het mogelijk het plan te bespreken zonder de karakteris tieke aard der Westkappelaars daarbij te betrekken. n weinig gevallen zal de invloed van de bevolking op de structuur van een terbouwplan zo groot zijn geweest als n dat van WestkapeUe. Misschien zou men wat gechargeerd zelfs kunnen stellen, dat de opmars van de inspraak ten aanzien van de stedebouw, in i/Vestkapelle is begonnen. Walcheren was, als bastion aan de mond van de Schelde, door de Duit sers in de jaren 1940- 44 gaandeweg bt een vrijwel onneembare veste ge naakt. De bezetters rekenden daar bij op elke denkbare aanval; uit het nesten, het oosten, het noorden en iet zuiden. Evenmin vergaten zij mo gelijke acties vanuit de lucht. Het was tenslotte het aanvankelijk zo onnozel schijnende, maar in wezen vrijwel on- embare, water dat hen zorgvuldig /erscholen in hun ingegraven bunkers volkomen verraste en hen daaruit erdreef jm dit te bereiken moest, onder ande- de wereldvermaarde Westkappelse ewering, de trots van de Westkap- selaars, vernietigd worden. Met de s euwste middelen der vernietigings- 'cchniek was het mogelijk in deze, /anuit de middeleeuwen daterende dijk, enkele uren tijds een bres te for- seren. WestkapeUe 1889, kaart ontleend aan K. Baart, WestkapeUe GRONDTEEKENING

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 1973 | | pagina 1