W. H. BAL antiquair te Middelburg H. Brouwer-Bosman W. H. BAL HANDEL IN OUDHEDEN Dit stond boven de deur die leidde naar de winkel die zich bevond in het linker pand van de twee huizen in de Kromme Weele. De huizen staan er nog steeds doch de inhoud is wel het tegenoverge stelde van de vroegere. Toen waren de huizen gevuld met de mooiste zaken die er zijn: voorwerpen van antieke schoon heid, meubelen, porselein, oude prenten en tegels en vele, vele andere schone za ken. Nu zijn ze een bergplaats voor auto onderdelen. Als jong, verloofd meisje uit de grote stad maakte ik kennis met deze huizen en hun bewoners. Het was toen de ge woonte dat men kennis ging maken met de wederzijdse familie en aldus gingen wij op een zondagmiddag naar dat huis (ik zal verder niet meer over huizen spre ken daar beide panden toen al tot een groot pand waren samengevoegd) waar een oudoom van mijn verloofde met zijn beide zusters woonde. Geen van drieën was ooit getrouwd geweest. Zij leefden daar tezamen: de oudste zuster, tante Suzanne, die toen al heel oud was in mijn ogen, verzorgde het huishouden, de jon ge zuster, tante Koosje hield zich met de maaltijden bezig. Hun broer, Willem, door ons naderhand Uncle W. genoemd, antiquair van beroep, reisde stad en land af op zoek naar mooie, bijzondere din gen die hij jaar-in, jaar-uit als een ham ster naar zijn huis meebracht. Als jongeman had hij voor machinist ge leerd maar na een reis per schip had hij er genoeg van. Niemand heeft ooit ge weten wat de oorzaak hiervan is ge weest. De ouders van deze drie mensen hadden in het pand een bakkerij gehad, gespecialiseerd in ontbijt-, snipper- en sucadekoek en 'ielikmaeker, een soort bros gebak dat vooral bij ijspret werd gegeten. Hun portretten in grote, zwarte, ovale lijsten hingen als een soort bedreiging in de eetkamer. De vader, in zwarte, hoog toegeknoopte jas, had iets vriendelijks, maar de moeder in haar hooggesloten, zwarte japon, strak naarachteren gebor steld haar met een scheiding in het mid den, strenge sombere blik en vast geslo ten mond met dunne lippen, keek be straffend de kamer in. De vele malen dat ik naderhand bij een bezoek dat portret zag, vroeg ik me altijd af wat voor een vrouw zij geweest moest zijn. Misschien was zij ongelukkig geweest met haar, naar ik naderhand hoorde, nurks van een man. Hij bemoeide zich allengs minder met de bakkerij en ging erop uit om hier en daar iets moois op de kop te tikken. In het begin vooral zilveren voorwerpen. Toen zijn enige zoon dus niet meer wilde varen en liever bij zijn vader in de leer ging wat betreft de kennis en het verza melen van antieke voorwerpen, vulden zij samen het huis met allerlei moois om dat weer met een flinke winst te verko pen. Wanneer de ouders gestorven zijn weet ik niet, want toen ik voor het eerst het huis betrad, was het al van boven tot onder gevuld met kasten, kabinetten, porselein, enz. enz. Het grote, dubbele pand had twee deuren. De rechter deur was altijd gesloten maar door de linker deur kwam je in een piepklein portaaltje, dan weer een deur en dan stond je in de winkel waar de vroegere bakkerijpro- dukten werden verkocht. De toonbank PRIJS-COURANT UK 11 mrnmvmM siimimij VAX W. EL BAL, I D I) E L B IJ li G. - 4\U4s. j. i. Secretaris Koek ƒ1,00 wigt 10 2. Parijscltc Koek 0,05 7{ 3 Sncadc Koek 1.00 15 4. 0.70 10 5. 0,50 7i 7. 0.25 1 I S. Broodje - 0,03 0 0. Snipper Koek 0,00 10 10. - «r 0,50 li 11 0.35 5 12. 0,25 4 13. Broodje. 0.03 0 14. Ontbijt Koek 0,75 15 15 - - - 0,50 - 10 IC 17 0,35 r 0,30 - li 18. l'J 0,25 0,20 4 20. - 0,15 3 21 - 0,10 2 22. 0,05 1 23. Kante Koek - 0.20 4 - 24. 0.10 2 25. 0,05 1 20 0,02 0 27. - 0,01 0 28 J-'ijnc Bossche Cock 0.80 - 10 29. 0,G0 7 31, Kaudij Koek 1,00 12 32. 0,00 7 33. 0,40 34. Koek met tlcv eseu met 10 cent verhoogiag per stuk. 35, Koek met schilden cu gedecoreerd tot civile prijzen

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 1987 | | pagina 19