de geluidsapparatuur in beslag te nemen, zette het bestuur alle activiteiten stop. Een bezetting door jon geren volgde en hoewel het bestuur zich distantieerde van deze actie, kon het zich wel vinden in de gestelde eisen. In november 1981 besloot de gemeenteraad geld beschikbaar te stellen de geluidsoverlast te lijf te gaan. Underground 't Beest bleef roerige tijden meemaken. Vooral in de tweede helft van de jaren tachtig en begin jaren negentig vonden tal van alternatieve bands en artiesten uit bin nen- en buitenland hier een podium. Volgens de pro grammeur uit die tijd, Ton van de Repe, wilde 't Beest een weerwoord geven op de toenmalige mainstream. Dankzij een goede neus voor nieuw undergroundtalent wist de zaal een goede verstandhouding op te bouwen met Nederlandse bands als Claw Boys Claw, Urban Dance Squad en Fatal Flowers. Sommige van de buiten landse bands die in't Beest stonden, kregen later inter nationale bekendheid zoals Jeffery Lee Pierce (inmid dels overleden), Jon Spencer Blues Explosion, Thee Headcoats, Fuzztones, Giant Sand (nu Calexico), Tuxedo Moon, Nomads, Gary Lucas (later gitarist-componist bij Jeff Buckley), Biohazard en Taraf de Haïdouks (zigeuner orkest). Lokaal bouwde de zaal ook een naam op, maar dan als 'dat drugshol'. Notulen van vergaderingen uit die tijd gewagen inderdaad van problemen met door een of ander middel benevelde lieden. Heeft 't Beest met het passeren der jaren zijn streken verloren? Soms lijkt het erop. De staf breidde flink uit en er kwam onder meer een jeugdtheaterhuis bij, waar door 't Beest toch een vriendelijker uitstraling kreeg. De steeds strenger wordende wet- en regelgeving vergt ook een verdergaande professionalisering. Sinds 'Volendam' ziet de overheid nauwlettend toe op brandveiligheid. Aan een extra vluchtdeur in de kleine bar viel niet te ontko men. Ook vrijwilligers ontsnappen niet aan de opdringe rige attenties van de overheid. Alle barmensen hebben een cursus sociale hygiëne gevolgd, zodat ze nu bijvoor beeld weten dat ze aan evident beschonken figuren geen alcohol meer mogen verstrekken. Zoals bij vrijwel elke concertzaal in den lande is ook de toekomst van 't Beest eigenlijk altijd ongewis. Geldgebrek en klagende buurtbewoners vormen een constant spanningsveld. Sommige stafmedewerkers hebben zich ontwikkeld tot ware kunstenaars als het gaat om het lospeuteren van gelden uit allerlei potjes en fondsen. Bestuur en staf kijken daarnaast met enige zorg naar het prestigieuze nieuwe theater De Mythe, dat op een steenworp afstand van 't Beest is verrezen. Het uitgangspunt is altijd geweest dat de komst van dit theater niet ten koste mag gaan van 't Beest, maar wat de politiek op termijn wil, is niet te voorspellen. The Hollow Men Toch laat 't Beest nog vaak zijn oude gezicht zien. Zoals bij Dead Moon, rockers uit de Verenigde Staten, zo oud dat ze de ouders konden zijn van veel bezoekers. Ze behoren nog tot de generatie rock-'n- roll-nomaden die 't Beest in de begindagen geregeld aandeed. Zanger-gitarist Fred Cole en zijn echtgenote Toody waren er in de jaren zestig al bij. Nu toeren ze nog geregeld rond door de Benelux en Duitsland met hun psychedelische sixties garagerock. Een kaars op het drumstel en een fles whisky tussen hen in op het podium; niet eerder dan dat de kaars is opgebrand en de fles leeg stoppen ze. Vage vogels en alternatievelingen zijn met het intredende duister vanuit alle hoeken en gaten komen aanfladderen. Sociale hygiëne valt bij hen in dorre aarde: bier, sigaretten en andere roesmiddelen en harde harde rock-'n-roll is waar ze op blijven draaien. De nieuwe Goese trots The Hollow Men speelt in het voorprogramma. Robbert van Hoften, de huidige muziek- en filmprogrammeur van 't Beest, is de bas sist. Als vijftienjarige kwam hij hier al naar dit soort bandjes kijken. Voorlopig is de rock-'n-roll nog niet uit 't Beest geslagen. Voor meer informatie: zie www.tbeest.nl of 0113-228142. Het Zeeuws Archief, de Zeeuwse Bibliotheek en Scoop hebben de handen ineengeslagen om in de tweede helft van 2005 de mani festatie '50 jaar jeugd- en jongerencultuur in Zeeland' mogelijk te maken. Aanleiding is de geboorte van de rock-'n-roll medio jaren vijftig, zoals bekend het begin van de moderne popmuziek en de jeugdcultuur. De manifestatie zal in elk geval een muziekproject, twee tentoonstellingen en een publicatie omvatten. Mochten er lezers van het Zeeuws Tijdschrift zijn die over relevant materiaal voor het boek of de tentoonstellin gen beschikken dan worden zij vriendelijk verzocht contact op te nemen met de samenstellers p/a Zeeuws Archief (p.sijnke@zeeuwsarchief.nl). 57 Zeeuws Tiidschrift 2005/1-2

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 2005 | | pagina 61