daar drie LCD-schermen boven elkaar met dynami sche reeksen waterbedden. Twee zuilen elders in de hal tonen twee versies van de film 'Een rondje Walcheren', die versneld de seizoenen laat zien. Achter de receptie maakt een projectie op matte ramen de visuele invasie van de De Nooijers af. Als pièce de resistance worden de Middelburgers aan de overkant van het water 's avonds getrakteerd op een schouwspel op de metershoge vitrages in het audito rium: traag wuivende rietkragen worden afgewisseld door close-ups van de schroef van een vijzelpomp en bubbelend bruin en helder water. Kunst en architec tuur zijn hier in perfect harmony. Beide zijn dan ook in nauw overleg tot stand gekomen. Simultaan, zonder veel bureaucratie of tussenpersonen, door autonoom opererende professionals die nieuwsgierig zijn naar elkaar en mogelijkheden creëren door eikaars talenten te benutten. 'Metamorfose' Dat de bovenstaande case ideaal is als het gaat om de relatie kunst en architectuur, blijkt uit het volgende geval. Deze keer is er al een gebouw. De architect blijft in eerste instantie op de achtergrond want de directeur van de organisatie is de initiatiefnemer. Het is evenmin een opdracht van de RGD maar van de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA), een NV die zelfstandig kunstopdrachten kan verstrek ken. In Nieuwdorp bij Vlissingen verrees in 2003 een William Verstraeten, Metamorfose, 2005: De oranje huid van de bunker - overgang tussen groen (veilig) en rood (gevaarlijk) - zal per schilderbeurt lichter worden en in 2103 door wit zijn ver vangen. Binnen zijn vier versies van een kleurenfoto opgehangen in lichtbakken waarop ongerept Zeeuws landschap staat dat geleidelijk zijn kleuren verliest. Beide ingrepen van de kunstenaar verbeelden het proces van verval van de straling van de radioactiviteit. Frank Havermans, KAPKAR KSV-800, 200» 6.20 m x 5.50 m x 5.50 m, hout. De naam KAPKAR is een soortnaam geworden. Foto Leo van Kampen. T 14 Zeeuws Tijdschrift 2006/3-4

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 2006 | | pagina 16