windroos of kompas De keuzes waar Vlissingen voor staat Over Vlissingen verscheen de lijvige studie Vissers, Kapers, Arbeiders. Vlissingen 700 jaar stadsrechten. Maar hoe ziet de toekomst van de stad eruit? Niemand die dat natuurlijk precies weet, maar ideeën en plannen zijn er in overvloed, misschien wel net zoveel als meningen over welke wegen ingeslagen zouden moeten worden. Rondetafelgesprek over kansen, bedreigingen, misverstanden, de mentaliteit van de Vlissinger en het 'voordeel van een lege kas' met Jan van Beekhuizen, Bert van Hoepen, John de Jonge, Henk Postma, Koos Scherphuis en Paul Sonke. tekst Oscar Steens Paul van der Velde Containerschepen trekken traag voorbij, zware wol kendekens en regen vullen de lucht, een fascinerende golfslag rolt hier en daar over de kades. Zie hier het uit zicht vanaf het penthouse van hotel-restaurant Solskin op Boulevard Bankert, pal aan de Westerschelde. Een meer symbolische setting voor het ZT-rondetafel- gesprek over vooral de ambitie, de potentie en het perspectief van de 'jarige' stad Vlissingen lijkt nauwe lijks denkbaar. Verleden, heden en toekomst vloeien op deze plek naadloos in elkaar over; het dna van deze oude stad aan zee - met kernwoorden als 'ongepolijst', 'no-nonsense', 'kleurrijk', 'internationaal' en 'mari tiem', is er bijna voelbaar. 'Alles en iedereen trok en trekt altijd naar de boulevard', zegt Bert van Hoepen, directeur van de Koninklijke Schelde Groep. 'En dat is niet voor niets natuurlijk. De boulevard is uniek in de wereld. Er is de spanning, de verassing van het kijken naar de over kant, de schepen en beloodsing daarvan. Wat ik wel mis is het "overslaan" van de golven tegen de boule vardmuur, maar het neemt niet weg dat ik als ik tien minuten de tijd heb graag even naar de boulevard ga, maakt niet uit of het zomer of winter is.' Henk Postma, PZC-journalist en cultureel onderne mer, vult wat specifieker aan: 'Op, wat we nu noemen, het groene deel van de boulevard, een zone van de Fast Ferry tot het centrum, daar voel je de hele geschiede nis van Vlissingen met al haar contrasten. De weids heid van de natuur, de intimiteit van de binnenstad, maar ook de industriële activiteit van een Dow, de kerncentrale, de Schelde, de windmolens, de vissers, de enorme schepen. Het is zo'n krachtige plek vol schoonheid en lelijkheid. Daar zie je het contrast dat zo kenmerkend is voor Vlissingen. Eén van de weinige plekken waar, zo schreef iemand ooit, "mooiheid en lelijkheid niet met elkaar vloeken."' Rijkdom In hun fascinatie voor de bijkans magische boulevard van Vlissingen staan Postma en Van Hoepen niet alleen. De brede boulevard met het weidse uitzicht en de zuidstranden geldt jaarlijks als favoriete plek voor honderdduizenden toeristen. Toch zijn er meer beeldbepalende, alhoewel deze vaak nogal verscholen liggen, locaties in Vlissingen. John de Jonge, wethouder Financiën Vlissingen: 'Ik denk dan aan rijksmonument het Zeemanserve, 12 Zeeuws Tijdschrift 2016 1 Rijksmonument het Zeemanserve, circa 1998. Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen; foto J.H. de Smidt. een monumentaal oud hofje met 24 woningen mid denin het centrum. Prachtig, al ligt het wel op een hele lelijke plaats. Namelijk op een parkeerterrein tegen de achterkant van winkels aan. Een beter contrast van fraaie historie en de afzichtelijke naoorlogse wederop bouw is nauwelijks denkbaar. Het Zeemanserve is ove rigens één van de vele verborgen parels die Vlissingen telt. Ik denk dat de meeste Vlissingers er nog nooit zijn geweest, terwijl als die panden bijvoorbeeld in Brugge zouden staan, het een wereldattractie geweest zou zijn.' Ook de andere deelnemers aan het ZT-gesprek kiezen voor Vlissingse historie. Paul Sonke, voormalig directeur van de Theaterschool en bestuurder van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten: 'Ga met je rug naar de bibliotheek op het Spui staan en draai dan steeds verder naar links. De hele historie komt voorbij.' Jan van Beekhuizen, directeur woningbouwcorporatie L'Escaut: 'Voor mij is Vlissingen iets wat er niet meer is: scheepswerf De Schelde. Behalve dat de werf een sociale gemeenschap was die voor veel werkgelegen heid zorgde, werden daar schepen gebouwd die de hele wereld overgingen. Die werf zette Vlissingen internationaal op de kaart. Kom daar nu maar eens om.' Net als Van Beekhuizen verbindt Koos Scherphuis, ondernemer en bestuurder in diverse Zeeuwse organisaties, het verleden met het heden. 'Een vriend van me gaf me eens een rondleiding door de stad. Als Middelburger dacht ik aanvankelijk: "nou dat zal wel een korte wandeling worden, want er is toch niks in Vlissingen." Ik zat er dus helemaal naast. Die rondleiding heeft mijn beeld totaal veranderd. Wat een rijkdom, al die monumenten! Tegelijkertijd schoot door me heen: Vlissingen wordt eens wakker! Hier kan je je mee onderscheiden! Waarom gebeurt dat niet of veel te weinig?' 'Eeuwige belofte' Scherphuis snijdt een kwestie aan die in de monumen tale studie Vissers, Kapers, Arbeiders van historicus en Vlissinger Peter van Druenen een rode draad vormt: het ambivalente karakter van Vlissingen met aan de ene kant enorme potentie en aan de andere kant een soort opportunisme waardoor er steeds zaken niet van de grond kwamen en komen. In een interview met Pieter Gielissen (uitgezonden op 9 september 2015 op lezentv.nl) vat Van Druenen dit verschijnsel kort samen. 'Ik stuitte tijdens mijn onderzoek op histori- 13 Zeeuws Tijdschrift 2016 1

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 2016 | | pagina 7