Mededelingen Jaarboek Archief 2004 Het jaarboek Archief 2004 zal in maart 2005 verschijnen. Conferentie Association for Canadian Studies in the Netherlands The Canadian Embassy requested the Association for Canadian Studies in the Netherlands (acsn) to fill in the academic component of the 60th commemoration of World War II in 2005. acsn organises a three-day conference 'Building Liber ty: Canada and World Peace, 1945-2005' at the Roosevelt Academy, Townhall Middelburg, June 2nd to 4th 2005. Historians, literary scholars and political scientists comment on the conference theme. See the website: www.acsn.nl for the preliminary programme and registration. Wonderkamer Zeeuws Museum Van eind maart tot begin juli 2005 heeft het Zeeuws Museum een wekelijks televisieprogram ma op Omroep Zeeland waarin directeur Valentijn Bijvanck uitleg geeft over topstukken uit de collectie, waaronder vele in Genootschapsbezit. Het Zeeuws Museum begeleidt deze uitzendingen met kleine wekelijkse wisselende tentoonstel lingen van de in de uitzending getoonde objecten, zoals een draakje op sterk water, een ivoren zakzonnewijzer en een Egyptische mummie. Deze voorwerpen zijn te zien in de Wonderkamer, een dependance van het Zeeuws Museum, Bogardstraat 33 te Middelburg, geopend van woensdag tot en met zondag van 13.00 tot 17.00 uur; toegang gratis. De objecten worden hier getoond samen met de betreffende afleve ring van Omroep Zeeland. Daarnaast worden activiteiten voor jong en oud georganiseerd. Speciaal in het Nationaal Museumweekend op 9 en 10 april worden verhalen verteld over de topstuk ken uit de Wonderkamer. Daarnaast reizen een aantal museumstukken uit de Wonderkamer naar scholen in het kader van het educatieve program ma 'Wat is van Waarde?' Tentoonstelling 'Wie schrijft die blijft! Zij drukten hun stempel op de Zeeuwse geschiedenis' 'De arbeid van de schrijver is de verpozing van de lezer. De ene ledigt het lichaam, de ander verrijkt de geest' (Petrus, abt van de abdij Santo Domingo in Silos, Spanje). De oude monnik zit met gebogen rug op een harde bank in het kille, vochtige scriptorium te schrij ven. Zijn borstkas en buik worden samengedrukt, waardoor zijn nieren niet meer functioneren. Met zijn ogen tot spleetjes geknepen om de tekst goed te kunnen lezen, tuurt hij in het boek op de lessenaar. Dan buigt hij zich weer over zijn schrijftafel en tekent heel zorgvuldig de letters op het perkament dat voor hem ligt, zijn vingers stijf van het reuma en blauw van de kou. Over twee jaar zal zijn werk klaar zijn. Dan begint hij weer aan het volgende boek. Ora et labora. Van 4 februari tot en met 4 juni 2005 is in het Zeeuws Archief de tentoonstelling 'Wie schrijft die blijft! Zij drukten hun stempel op de Zeeuwse geschiedenis' te zien. In deze bijzondere tentoonstelling komen mensen uit negen groepen uit de Zeeuwse samenleving aan het woord, in beeld en geschrift. Een edelman, een monnik, een wijnkoopman, een regent, een onderwijzer, een ambtenaar, een visser, een schil der en een boer gunnen de bezoeker een kijkje in hun leven. Ze kunnen dat doen omdat zij zelf hebben geschreven en gezegeld of omdat er over hen geschreven is of namens hen is gezegeld. Door geschreven bronnen na te laten drukten zij hun stempel op de Zeeuwse geschiedenis. De tentoonstelling is gemaakt in samenwerking met de Werkgroep Metaalvondsten Zeeland. Deze lustrumtentoonstelling - in 2005 bestaat het Zeeuws Archief vijf jaar - heeft als thema 'schrij ven en zegelen'. Vroeger werden belangrijke documenten niet ondertekend met een handte kening, maar werden ze bezegeld om ze rechts geldig te maken. Die zegels werden gemaakt door een zegelstempel of een zegelring, waarop bijvoorbeeld een familiewapen of initialen ston den, af te drukken in was of lak. In Zeeland zijn Mededelingen 37

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2005 | | pagina 38