veel (fragmenten van) zegelringen en -stempels gevonden. De Werkgroep Metaalvondsten Zee land heeft ze geïnventariseerd en in 2003 beschre ven in het boek Zegelstempels en Zegelringen uit Zeeuwse bodem. In het Zeeuws Archief worden veel handgeschreven bezegelde documenten bewaard: van prachtige 12de-eeuwse perkamenten oorkonden tot 20ste- eeuwse notariële akten. Verder hebben vele over heden, instellingen, organisaties en personen hun schriftelijke sporen in het archief nagelaten. Al deze documenten gunnen ons boeiende inkijkjes in organisaties én in het persoonlijke leven van mensen. Hun geschiedenissen worden bewaard in het Zeeuws Archief. De tentoonstelling 'Wie schrijft die blijft! Zij drukten hun stempel op de Zeeuwse geschiedenis' biedt u een unieke gelegenheid om documenten in combinatie met zegelstempels en -ringen uit het Zeeuwse (bodem)archief te bekijken. Collectie Zeeuws Maritiem Museum digitaal te bekijken Een groot deel van de collectie van het Zeeuws Maritiem MuZEEum is vanaf nu te bekijken via de website www.maritiemdigitaal.nl. Op deze web site zijn alle voorwerpen met betrekking tot de rijke maritieme geschiedenis van Zeeland en de archeologische vondsten van Fort Rammekens, die in het museum te zien zijn, te raadplegen. Per voorwerp is bijvoorbeeld op te zoeken wat de afmetingen zijn en hoe oud het object is (als dat bekend is). Van diverse voorwerpen is ook een afbeelding te zien. De website maakt het dus mogelijk om vanaf vandaag snel inzicht te krijgen in de collectie. Wat de website echt bijzonder maakt, is dat het een totaaloverzicht geeft van de maritieme collecties van heel Nederland. Alle toonaangevende mari tieme musea hebben met de website de handen ineen geslagen. Daardoor is een gezamenlijke database ontstaan, waarin gegevens kunnen wor den opgezocht over voorwerpen en literatuur die zich in de maritieme musea bevinden. Naast de collectie van het MuZEEum is bijvoorbeeld ook de collectie van het Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam en het Maritiem Museum Rotterdam op te zoeken via de website. ledereen die meer wil weten over de maritieme geschiedenis van Zeeland, en die van Nederland, is van harte welkom op www.maritiemdigitaal.nl. Fotowedstrijd: Floe was (en is) het om jong te zijn in Zeeland? De Zeeuwse Bibliotheek en het Zeeuws Archief zijn op zoek naar foto's die een beeld geven van de jongerencultuur (1955-2005) in Zeeland. Alle Zeeuwen worden opgeroepen vóór 1 april hun jeugdfoto's in te sturen. Een selectie van de foto's maakt deel uit van een reizende tentoon stelling door de provincie. Bovendien dingen alle inzendingen mee naar een leuke prijs. De reizende tentoonstelling is een onderdeel van het samenwerkingsproject 'Vijftig jaar jeugd- en jongerencultuur Zeeland'. Hebt u een foto in de kast liggen waar de tijd van toen of nu mooi op staat afgebeeld? Wellicht een foto van u met uw eerste echte PuehOf een foto van uw jongerenkamer waar posters van popsterren aan de muur en een visnet aan het plafond hangen? Alle foto's van uw jeugd (in Zeeland) zijn vóór 1 april 2005 welkom. Foto('s) moet(en) zoveel mogelijk in volgende cate- gorie(en) te plaatsen zijn: Wonen (huishoudelijke taken, inrichting kamer) Vrije tijd (hobby, sporten, uitgaan, muziek) Mode (kapsels, kleding en accessoires) Onderwijs (middelbare school, studeren) Werk (bijbaantjes, part- en fulltime werk) kunt maximaal drie foto's (niet per e-mail) insturen; reproductie of originele foto, alles wordt ook weer retour gezonden. Graag daarom duidelijk uw adres vermelden! De foto's mogen bovendien rechtenvrij gebruikt worden in het kader van het project 'Vijftig jaar jeugd- en jongerencultuur in Zeeland'. Een professionele jury kiest drie foto's uit de inzendingen die een bijzondere prijs krij gen. Het inleveradres is: Zeeuws Archief, sectie Educatie, Postbus 70, 4330 AB Middelburg. 38 Mededelingen

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2005 | | pagina 39