22-24 juni 2005 Wetenschappelijk congres 'Slavery from within'. Driedaags internationaal congres. Eerste dag (voertaal Nederlands) gewijd aan aspecten van het Zeeuwse slavernijverleden. Tijdens de daarop volgende twee dagen (voertaal Engels) zal het thema slavernij vanuit het perspectief van de 'tot slaaf gemaakten' benaderd worden in breed Atlantisch perspectief. 22 juni 2005 Zeeuwse studiedag Slavernij in de Zeeuwse Bibliotheek. Programma: 1. State of the art onderzoek over het Zeeuwse slavernijverleden, door Ivo van Loo 2. Zeeuwse betrokkenheid bij slavenhandel en slavernij, door Henk den Heyer 3. Reikwijdte Zeeuwse slavenhandel in Noord- Zuid-perspectief, door Jan Parmentier 4. De erfenis van de slavernij in de Zeeuwse samenleving; het materieel en immaterieel erfgoed, door Dienke Hondius 5. Materieel erfgoed Zeeuwse slavernij in Guyana, door Doeke Roos 6. Zeeuwse predikanten en de rechtvaardiging van de slavernij, door Leen Joosse 23 juni 2005 New World slavery compared from an enslaved perspective in de Middelburgse Abdijgebouwen (Engelstalig). Negen referaten door internationale wetenschap pers. 24 juni 2005 Legacies of slavery compared in de Middelburgse Abdijgebouwen (Engelstalig). Zeven referaten door internationale weten schappers. Juli 2005 Muurschildering door de Stichting Surant (o.v.b.). Kunstcentrum DeWillem3, Vlissingen. Zaterdag 2 juli 2005 Onthulling slavernijmonument. Balans, Middelburg. Speurtocht Daarnaast is er onder meer een speurtocht door Middelburg opgezet, onder de titel 'Geboeid door het Zeeuwse slavernijverleden'. In Middel burg zijn meerdere plaatsen die herinneren aan het Zeeuwse slavernijverleden, zoals kantoren van handelscompagnie├źn, pakhuizen, koopmans woningen en de haven. Aan de hand van korte verhaaltjes met illustraties worden kinderen langs de geschiedenis van het Zeeuwse slavernij verleden geleid. De speurtocht is verkrijgbaar bij het Zeeuws Archief in Middelburg voor 2,50. Anansi En er zijn scholenprojecten, zoals 'Anasitori', met verhalen over de slimme spin Anansi en een ontdekproject met voorwerpen uit de tijd van de slavenhandel. Organisatie: Zeeuwse scholen en bibliotheken en cos. Nadere informatie verkrijgbaar bij hleeman@scoopzld.nl. www.zeeuwsslavernijverleden.nl 40 Activiteiten Zeeuwse slavernijverleden

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2005 | | pagina 41