II' Het past naadloos bij de metafoor van de machine. Kantine Direct na de oorlog verwerft Kloos de opdracht om een sportkantine te bouwen aan de rand van Aardenburg, aan de Herendreef. Zijn ontwerp voor een rijtje woningen aan deze straat sneefde dus, maar als pleister op de wonde mag hij een ontwerp maken voor een clubhuis van de lokale sportvereniging. De kleurrijke burgemeester Sjef van Dongen zette zich daarvoor samen met mevrouw Van den Broecke-de Man ten volle in, reden waarom het sportpark ook vandaag nog zijn naam draagt. Het ontwerp, een pareltje van functionalistische architectuur, bestaat uit drie volumes: twee min of meer gesloten, lage, witte blokken die aan weerskanten van een hoge, gla zen hal zijn vastgemaakt. Die hal wordt afgedekt met een plat betonnen dak, dat steunt op een zes tal eveneens betonnen portalen. Vanwege de gla zen, met kozijnen en deuren gevulde wanden, is die constructie steeds goed zichtbaar. Ook de gebruikte kleuren vallen op. Zo zijn het plafond binnen in de hal en de openslaande deuren citroengeel geschilderd, werd de vloer roodbruin gekleurd, de wanden van de aangezette doosjes grijs en kobaltblauw en de kozijnen en betoncon structie muisgrijs. Hoezeer Kloos lette op een punctuele afwerking, blijkt uit de stalen beugels die de kozijnen vastzetten aan de betonkolom- men. Vandaag de dag zijn ze nog duidelijk zicht baar, ook al is de transparantie van de kantine geheel tenietgedaan door een houten betimme ring die alleen een horizontale baan van ramen overlaat. Helaas zijn ook de sprankelende kleuren verdwenen en kreeg het voorste witte volume een uitbreiding met een binnenplaatsje. Kloos zou zeer tevreden zijn geweest met de wijze waarop de betonnen portalen nog altijd het zicht van het gebouw bepalen. Voor de overige wijzigingen past slechts een diepgevoelde treurnis. Kloos ontwierp vervolgens ook het naastgele gen zwembad met de kenmerkende badhokjes. Dit zwembad is dankzij de acties van de bevolking een aantal jaren geleden nog niet gesloten. Opnieuw wordt hier de pragmatische aanpak van Kloos zichtbaar in eenvoudige ingrepen en strakke lijnen. Aan de Herendreef ligt zodoende een opmer kelijke nalatenschap van een van Nederlands meest consequente wederopbouwarchitecten die in 2001 op 96-jarige leeftijd overleed. Voor zijn Achter het grote raam naast de voordeur de trap. Foto Johan de Koning. consistente oeuvre ontving Jan Piet Kloos in 1982 nog de BNA-Kubus. Hopelijk is men zich in Sluis bewust van die waardevolle architectonische erfe nis. Het zou eeuwig zonde zijn als dit erfgoed door onwetendheid verminkt werd of door overdreven bezuinigingsdrift zou verdwijnen. Noot 1. Manfred Bock, Kees Somer, Architect JP Kloos, de ethiek van de constructie, Amsterdam 1986. Architect J.P. Kloos 103

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2015 | | pagina 17