Mededelingen Genootschapscolleges 2015-2016 Van september 2015 tot en met februari 2016 wor den opnieuw Genootschapscolleges verzorgd. De volgende thema's komen aan bod. Serie I, De vesting Hulst, nut en noodzaak Et de haven van Hulst. In samenwerking met de Oudheid kundige kring De Vier Ambachten. De toegang is gratis. Serie II, Verrassende zee, veranderende zee. In samenwerking met het Koninklijk Nederlands Insti tuut voor Zeeonderzoek te Yerseke. Serie III, Ontwikkelingen in theorie en toepassing van de rechtsstaat in onze samenleving in de laatste 30 jaar. Elk onderwerp wordt in meerdere lezingen aan de orde gesteld en iedereen is daarbij van harte welkom. Voor meer informatie en de wijze van inschrijving kunt u op onze vernieuwde website kijken onder www.kzgw.nl/agenda of in de folder over de colle ges, die begin augustus 2015 aan alle leden van het Genootschap werd toegezonden. Genootschapsdag Op zaterdag 3 oktober a.s. houden het Zeeuws Genootschap en het Zeeuws Museum samen de jaar lijkse Genootschapsdag met bijzondere activiteiten in het Zeeuws Museum. Deze dag staat in het teken van het Weekend van de Wetenschap en heeft als overkoepelend thema 'Wetenschap is Observeren'. Tijdens het Weekend van de Wetenschap nodigen wij u, uw familie en andere geïnteresseerden uit om aan de hand van de genootschapscollectie te ontdek ken en ervaren hoe bijzonder wetenschap is. U kunt deelnemen aan unieke en exclusieve activiteiten, die deze middag in samenwerking met de conservatoren van het Zeeuws Genootschap worden georganiseerd. Geniet van een korte lezing, bekijk objectpresenta ties, luister naar de bijzondere verhalen achter de collectie of volg een workshop kalligraferen voor jong en oud. Het programma ziet er als volgt uit. Verhaal op zaal (doorlopend tussen 13.30 en 16.00 uur) met zelden getoonde objecten uit de Genootschapscollectie. De conservatoren van het Zeeuws Genootschap tonen in de zalen van het Zeeuws Museum bijzondere collectiestukken uit de verzameling van het Genootschap. Dit jaar worden objecten uitgelicht die te maken hebben met schrift Et (be)schrijven. De verhalen zijn ook zeer geschikt voor kinderen. Gemeene gele Cauris, Blauwrugjes en Ezeltjes. Conservator Freddy van Nieulande vertelt over de onderzoeken van bioloog Rhumphius (1627-1702) en conservator Mark Bosselaers over het eerste mam- moetbot in de collectie van het Zeeuws Genoot schap. Exotisch schrift. Conservatoren Katie Heyning en Veronica Frenks presenteren op zaal een aantal objecten met verschillende soorten schrift. La Galigo-epos. Conservator Ronald Rijkse pre senteert op zaal het rijkgeïllustreerde exemplaar van het mythisch epos La Galigo in de Boeginese taal. Een uitgebreide toelichting op de getoonde col lectiestukken en het programma staat op de website van het Genootschap: www.kzgw.nl. Lezing (14.00 uur) 'Zeerover, zeeofficier, zee schilder', over het Boeginese La Galigo-handschrift van het Zeeuws Genootschap, door historicus Sirtjo Koolhof. Workshop Kalligraferen (doorlopend vanaf 13.30 uur). Kinderen, (groot)ouders en andere geïnteres seerden zijn van harte uitgenodigd om mee te doen. Als Genootschapslid heeft u een streepje voor. Onder begeleiding van een Genootschapslid mag één volwassen introducé gratis mee. Kinderen tot en met 18 jaar hebben altijd gratis toegang tot het Zeeuws Museum. Deelname aan het programma is voor iedereen gratis. De workshop is geschikt voor kinde ren vanaf 5 jaar. Vooraf aanmelden is niet nodig. Wij hopen u te mogen ontvangen op zaterdag 3 oktober. Weekend van de Wetenschap Het Weekend van de Wetenschap investeert in de toekomst, talenten en kennis door te laten zien hoe leuk, interessant en belangrijk wetenschap en tech nologie zijn. Al dertig jaar inspireren we het publiek met spannende activiteiten en onderschrijven we het belang van wetenschap en technologie. Het Weekend van de Wetenschap is een activiteit van NEMO en wordt mede mogelijk gemaakt door steun van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en dankzij de belangeloze steun van alle deelnemers en meewerkende bedrijven en instellingen. Meer infor matie over het weekend vindt u op www.hetweek- endvandewetenschap.nl. Agenda 3

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2015 | | pagina 45