0 MIJNER TWEEDE DOCHTER: MARIA ZWIGTMAN Mabia! die mijn huis tot eene mabtiia zijt; Daar vaders leed verzacht en 't dier gezin verblijdt, Dat, om uw moeders dood, nog immer 't hart voelt bloeden Hoezeer gij dit verlies moogt trachten te vergoeden Zie hier uw beeldtenis, gemaald door mijne hand, Om naast uw moeders beeld te prijken aan den wand. Blijf barer waard, mijn kindin't prille van uw leven! Yolhardin 't liuisbestier haar voorbeeld na te streven! Word haar in deugd gelijk; blijf mij ten troost en stut! Leef tot Gods eeruw heilen uwes naasten nut Enopdat uw geluk zich eindloos eens vergroote Kies ook 't goede deelgelijk uw' Naamgcnoote Wissekerke in ]Yoord beveland. c. zwictmajt.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 179