Tijdschriftenbank Zeeland

HomeSearch

4 resultaten gevonden

| Zeeuws Landschap | pagina 6

betrekkelijk kort deze functies vervult. Vroeger was echt alles anders. Het grootste deel van de huidige bovenloop van de Schelde, met een afvoer via Antwerpen, is circa elfduizend jaar geleden ontstaan. In ... Het ontstaan van de Honte of Westerschelde is slechts bij benade ring aan te geven,zo ongeveer tussen 800 en 1100. Het ontstaan van deze rivierloop is het gevolg geweest zowel het stijgen van de

| Zeeuws Landschap | pagina 9

namen dit jaar verder toe tot bijna 800 broedparen. ... vogel lijkt in Zeeland steeds meer terrein te winnen. Na een toename in Zeeuws-Vlaanderen (zie ook het vorige nummer) broedt de blauwborst tegenwoordig ook op diverse plaatsen op Zuid-Beveland. Dit jaar

| Zeeuws Landschap | pagina 20

"Rond het jaar 800 na Chr was het hele zuidwestelijke deel van Nederland veranderd in een immens getijden- gebied waar de zee vrij spel had. Het eens aaneengeslo ten veenlandschap was nu een gebied ... "p 10 december werd het boek Deltalandschap feestelijk gepresenteerd in de Abdij in Middelburg. Deze nieuwe uitgave van Het Zeeuwse Landschap bundelt geografie, bewoningsgeschiedenis, water

| Zeeuws Landschap | pagina 14

Kosten: 8,00 per persoon, kinderen 10-16 jaar 4,00. Donateurs van Het Zeeuwse Landschap en hun huisgenoten op vertoon van hun pas gratis. ... De herfst is de tijd van de paddenstoelen! leder jaar verschijnen deze wonderlijke natuurverschijnselen weer, in allerlei soorten, maten en kleuren.