Tijdschriftenbank Zeeland

Tijdschriftenbank Zeeland

Tijdschriftenbank Zeeland online
Tijdschriften uit de lopende jaargang zijn -op een enkele uitzondering na- niet vindbaar in deze online databank. afhankelijk van afspraken met tijdschriftredacties en -besturen van de meest actuele jaargangen (tot één, drie van vijf jaar oud) in het online aanbod. Voor zover de site Tijdschriftenbank Zeeland aanwezig zijn deze wel raadpleegbaar binnen alle Openbare Bibliotheken in Nederland en de archiefinstellingen in Zeeland.
Voor vragen over Tijdschriftenbank Zeeland kunt u terecht bij informatie@krantenbankzeeland.nl

Tijdschriftenbank Zeeland biedt de mogelijkheid om full text, op artikelnaam, auteur en periode te zoeken in meer dan 225.000 pagina's uit 45 tijdschrifttitels die zijn verschenen tussen 1769 en nu. U zult veel (nieuwe) informatie vinden in de algemene, natuurkundige, culturele, letterkundige, religieuze, wetenschappelijke tijdschriften die beschikbaar zijn. Er zijn bladen voor het algemeen publiek, zoals Zeeuws Tijdschrift van Scheldestromen , en er zijn vaktijdschriften, zoals Steltkluut en Sterna . De meeste tijdschriften in deze tijdschriftenbank zijn geactualiseerd van vijf tot één jaar na verschijning van het laatste actuele nummer. Is een artikel zwart, dan geeft de auteur geen raadpleging buiten de muren van de bibliotheek.

Zoeken
Zoeken kan op drie manieren. U kunt op trefwoord zoeken in het tabblad 'zoeken door periodieken'; op datum, jaar van tijdvak in het tabblad 'periode' en u kunt selectief op auteursnaam van artikelnaam in het tabblad 'artikelen' (dat geopend kan worden door op het tabblad 'zoeken door periodieken' te staan ​​gaan). In het laatste geval filtert u onwelkome 'bijvangst' weg.

Nieuwsberichten
-In januari 2023 is Zeeland. Geïllustreerd Weekblad toegevoegd. Helaas bezit ZB hiervan geen integrale reeks, maar alle aanwezige nummers uit de periode 1929-1934 zijn opgenomen. Mochten er mensen zijn die van deze titel nog tijdschriften bezitten die ZB niet bezit, dan zouden we die graag toevoegen aan het online aanbod.

-Vanaf 12 december 2022 zijn de verslagen en naamlijsten van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (1817-1906) integraal toegevoegd onder een aparte titel (voorheen stonden deze onder Archief).
-Vanaf 8 december 2022 is het tijdschrift Ietstelezen. Cultuurmagazine, waarvan tussen 1987 en 1988 slechts vijf nummers verschenen, ingegraal toegevoegd.
-Vanaf 17 mei 2022 is het tijdschrift Noot. Nieuwsblad voor Zeeuwse popmuziek, dat tussen 1992 en 2005 verscheen, integraal toegevoegd.
-Vanaf 28 maart 2022 staan zo'n 1.250 pagina's van het tijdschrift Consent over de oude Zeeuwse zeilvaart integraal online. Dit is een uitgave van diverse instellingen die het varend maritiem erfgoed in de Scheldestromen ondersteunen.
-Op 8 maart 2022 werd een nieuwe mijlpaal bereikt: de 225.000ste tijdschriftpagina werd geupload. Nog regelmatig worden nieuwe tijdschriften toegevoegd, waardoor er nu een keuze is uit 45 Zeeuwse tijdschriften en alle mogelijke onderwerpen.
-Vanaf januari 2022 zijn er twee afgesloten tijdschriften integraal beschikbaar gekomen in Tijdschriftenbank Zeeland: Varia Zelandiae 1961-1986 (historische en heemkundige artikelen over Zeeland) en Pop infoboek Zeeland 1987-1997, dat jaarlijks verscheen en info bevatte over alle in Zeeland actieve popbands, festivals en poppodia.
-Tevens worden in maart 2022 enkele nog ontbrekende nummers van Ons Zeeland / Zeeuwsche Editie / Panorama - Ons Zeeland toegevoegd aan de inhoud van deze tijdschriften. Recent doken hiervan enkele exemplaren op in onze collectie die we hieraan graag willen toevoegen.
-Kunstmagazine Mooie moeite / Uitblad voor Zeeland, dat tussen 1985 en 1989 verscheen is vanaf 26 augustus 2021 beschikbaar. Mooie moeite verscheen maandelijks tussen december 1985 en 1987, met uitzondering van de zomermaanden als het theaterprogramma stil lag. Het magazine werd in december 1987 vervangen door Uitblad voor Zeeland, dat in 1989 ophield te bestaan.
-Zeeuws Erfgoed, het kwartaalblad dat uitgegeven wordt door Erfgoed Zeeland is vanaf juni 2021 integraal beschikbaar (2002-heden), minus de meest actuele jaargang.
-Vanaf 2 april 2021 werd het tijdschrift Ons Zeeland / Zeeuwsche editie (1926-1941) integraal toegevoegd aan Tijdschriftenbank Zeeland.
Tevens is vanaf juni 2021 het kunsttijdschrift Decreet (2009-2017, 2020) beschikbaar in Tijdschriftenbank Zeeland. 

-In 2020 werd het tijdschrift Noe. 'n bitje uut 't zuudwesten (1997-2007) toegevoegd. Ook 't Zwelmpje (1981-2013) kwam in zijn geheel beschikbaar. Ornithologische tijdschriften Sterna, Steltkl zoalsuut en zijn aangevuld met ontbrekende jaargangenje en zijn aangevuld met integraal overleg. Ook de Boom in (later Landschapsbeheer Zeeland) werd vanaf de eerste jaargang raadpleegbaar.

Regels voor gebruikers
De Auteurswet 1912 en de Databankwet zijn op www.tijdschriftenbankzeeland.nl en  digitaal.dezb.nl/tijdschriftenbank van toepassing.

Alle rechten op de database, de metadata, de afbeeldingen en de teksten zijn voorbehouden aan de onderliggende instellingen en/of aan de overige rechthebbenden op de op de website opgenomen afbeeldingen en teksten.

Verveelvoudiging van de inhoud met het kennelijke oogmerk deze openbaar te maken van het commercieel commercieel exploiteren is niet toegestaan ​​zonder de toestemming van ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland (ZB) en de overige rechthebbenden.

Gebruik van de teksten en afbeeldingen van deze website is uitsluitend toegestaan ​​ten behoeve van eigen oefening, of ter toelichting bij het onderwijs. In alle gevallen voldaan van de wettelijke voorwaarden. Bij gebruik van afbeeldingen en teksten moet in alle gevallen de bron worden vermeld (zie ook Disclaimer): 
                   ZB Tijdschriftenbank Zeeland, naam tijdschrift, jaargang/nr (jaar van uitgave) pagina nrs.

Mogelijke hyperlinks dienen rechtstreeks te leiden naar de context, waarbinnen ZB en de gemeenten de inhoud aanbieden. Overneming, inframing, herpublicatie, bewerking van toevoeging zijn daarbij niet toegestaan.

Voor uitgebreide informatie: zie Disclaimer

Auteur:
Tijdschriftenbank Zeeland bevat een verzameling Zeeuwse jaarboeken, periodieken en tijdschriften die is uitgegeven door ZB Bibliotheek van Zeeland  in samenwerking met:
-Het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
-Stichting Zeeuws Tijdschrift
-Oudheidkundige Kring de Vier Ambachten, Hulst
-Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen
-Heemkundige Kring Walcheren
-Werkgroep Ballustrada, Terneuzen en Stichting Zeeuws Licht, Kattendijke
-Natuurbeschermingsvereniging 't Duumpje, West -Zeeuws-Vlaanderen
-Heemkundige Kring de Bevelanden
-Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland, Zierikzee
-Stichting het Zeeuwse Landschap
-Historische Vereniging voor Goeree-Overflakkee 'de Motte' -
Waterschap Scheldestromen
-Vereniging vrienden van het stedelijk Museum Vlissingen
-Natuur- en vogelwacht Schouwen-Duiveland
-Natuurbeschermingsvereniging de Steltkluut
-Stichting Oude Zeeuwse kerken
-Vereniging Zeeuwse Milieufederatie -
-Recreatiegemeenschap Veerse Meer / Stichting Natuur en Recreatie-informatie
-Stichting Kunstpromotie Zeeland / Stichting Uitblad voor Zeeland
-Varia Zelandiae
-Erfgoed Zeeland
-Stichting Zeelandboek
-Stichting Zuudwest 7
-Stichting Landschapsbeheer Zeeland 
-Stichting Behoud Hoogaars / Tolerant vzw / Stichting Museumhaven Zeeland / Stichting Historische Scheepswerf C.A. Meerman / Vrienden van het Nationaal Scheepvaartmuseum (B).
-Ramon de Nennie (Decreet)
-Spaarnestad Foto 

Tijdschriftenbank Zeeland bevat de volgende tijdschriften en jaarboeken