Tijdschriftenbank Zeeland

Tijdschriftenbank Zeeland

Tijdschriftenbank Zeeland online
Tijdschriften uit de lopende jaargang zijn -op een enkele uitzondering na- niet vindbaar in deze online databank. afhankelijk van afspraken met tijdschriftredacties en -besturen van de meest actuele jaargangen (tot één, drie van vijf jaar oud) in het online aanbod. Voor zover de site Tijdschriftenbank Zeeland aanwezig zijn deze wel raadpleegbaar binnen alle Openbare Bibliotheken in Nederland en de archiefinstellingen in Zeeland.
Voor vragen over Tijdschriftenbank Zeeland kunt u terecht bij informatie@krantenbankzeeland.nl

Tijdschriftenbank Zeeland biedt de mogelijkheid om full text, op artikelnaam, auteur van periode te zoeken in meer dan 180.000 pagina's uit 35 tijdschrifttitels die zijn verschenen tussen 1769 en nu. U zult veel (nieuwe) informatie vinden in de algemene, natuurkundige, culturele, letterkundige, religieuze, wetenschappelijke tijdschriften die beschikbaar zijn. Er zijn bladen voor het algemeen publiek, zoals Zeeuws Tijdschrift van Scheldestromen , en er zijn vaktijdschriften, zoals Steltkluut en Sterna . De meeste tijdschriften in deze tijdschriftenbank zijn geactualiseerd van vijf tot één jaar na verschijning van het laatste actuele nummer. Is een artikel zwart, dan geeft de auteur geen raadpleging buiten de muren van de bibliotheek.

Zoeken
Zoeken kan op drie manieren. U kunt op trefwoord zoeken in het tabblad 'zoeken door periodieken'; op datum, jaar van tijdvak in het tabblad 'periode' en u kunt selectief op auteursnaam van artikelnaam in het tabblad 'artikelen' (dat geopend kan worden door op het tabblad 'zoeken door periodieken' te staan ​​gaan). In het laatste geval filtert u onwelkome 'bijvangst' weg.

Nieuwsberichten
Momenteel wordt gewerkt aan het digitaliseren van het historische tijdschrift Varia Zelandiae, dat tussen 1961 en 1986 verscheen. Dit zal vermoedelijk medio januari 2022 beschikbaar komen. Binnen het bibliotheeknetwerk zijn inmiddels diverse jaargangen in te zien. Hierna zal worden gewerkt aan het digitaliseren van Pop infoboek Zeeland, dat tussen 1987 en 1997 jaarlijks verscheen, en info bevatte over alle in Zeeland actieve popbands, festivals en poppodia.

-Kunstmagazine Mooie moeite / Uitblad voor Zeeland, dat tussen 1985 en 1989 verscheen is vanaf 26 augustus 2021 beschikbaar. Mooie moeite verscheen maandelijks tussen december 1985 en 1987, met uitzondering van de zomermaanden als het theaterprogramma stil lag. Het magazine werd in december 1987 vervangen door Uitblad voor Zeeland, dat in 1989 ophield te bestaan.
-Zeeuws Erfgoed, het kwartaalblad dat uitgegeven wordt door Erfgoed Zeeland is vanaf juni 2021 integraal beschikbaar (2002-heden), minus de meest actuele jaargang.
-Vanaf 2 april 2021 werd het tijdschrift Ons Zeeland / Zeeuwsche editie (1926-1941) integraal toegevoegd aan Tijdschriftenbank Zeeland.
Tevens is vanaf juni 2021 het kunsttijdschrift Decreet (2009-2017, 2020) beschikbaar in Tijdschriftenbank Zeeland. 

-In 2020 werd het tijdschrift Noe. 'n bitje uut 't zuudwesten (1997-2007) toegevoegd. Ook 't Zwelmpje (1981-2013) kwam in zijn geheel beschikbaar. Ornithologische tijdschriften Sterna, Steltkl zoalsuut en zijn aangevuld met ontbrekende jaargangenje en zijn aangevuld met integraal overleg. Ook de Boom in (later Landschapsbeheer Zeeland) werd vanaf de eerste jaargang raadpleegbaar.

Regels voor gebruikers
De Auteurswet 1912 en de Databankwet zijn op www.tijdschriftenbankzeeland.nl en  digitaal.dezb.nl/tijdschriftenbank van toepassing.

Alle rechten op de database, de metadata, de afbeeldingen en de teksten zijn voorbehouden aan de onderliggende instellingen en/of aan de overige rechthebbenden op de op de website opgenomen afbeeldingen en teksten.

Verveelvoudiging van de inhoud met het kennelijke oogmerk deze openbaar te maken van het commercieel commercieel exploiteren is niet toegestaan ​​zonder de toestemming van ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland (ZB) en de overige rechthebbenden.

Gebruik van de teksten en afbeeldingen van deze website is uitsluitend toegestaan ​​ten behoeve van eigen oefening, of ter toelichting bij het onderwijs. In alle gevallen voldaan van de wettelijke voorwaarden. Bij gebruik van afbeeldingen en teksten moet in alle gevallen de bron worden vermeld (zie ook Disclaimer): 
                   ZB Tijdschriftenbank Zeeland, naam tijdschrift, jaargang/nr (jaar van uitgave) pagina nrs .

Mogelijke hyperlinks dienen rechtstreeks te leiden naar de context, waarbinnen ZB en de gemeenten de inhoud aanbieden. Overneming, inframing, herpublicatie, bewerking van toevoeging zijn daarbij niet toegestaan.

Voor uitgebreide informatie: zie Disclaimer

Auteur:
Tijdschriftenbank Zeeland bevat een verzameling Zeeuwse jaarboeken, periodieken en tijdschriften die is uitgegeven door ZB Bibliotheek van Zeeland  in samenwerking met:
- Het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
- Stichting Zeeuws Tijdschrift
- Oudheidkundige Kring de Vier Ambachten , Hulst
- Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen
- Heemkundige Kring Walcheren
- Werkgroep Ballustrada , Terneuzen
- Natuurbeschermingsvereniging 't Duumpje , West -Zeeuws-Vlaanderen
- Heemkundige Kring de Bevelanden
-Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland , Zierikzee
- Stichting het Zeeuwse Landschap
- Historische Vereniging voor Goeree-Overflakkee 'de Motte' -
Waterschap Scheldestromen
- Vereniging vrienden van het stedelijk Museum Vlissingen
- Natuur- en vogelwacht Schouwen-Duiveland
- Natuurbeschermingsvereniging de Steltkluut
- Stichting Oude Zeeuwse kerken
- Vereniging Zeeuwse Milieufederatie -
-Recreatiegemeenschap Veerse Meer / Stichting Natuur en Recreatie-informatie
-Stichting Kunstpromotie Zeeland / Stichting Uitblad voor Zeeland
-Varia Zelandiae
- Erfgoed Zeeland
- Stichting Zeelandboek
- Stichting Zuudwest 7
-Stichting Landschapsbeheer Zeeland 
-Stichting Behoud Hoogaars / Tolerant vzw / Stichting Museumhaven Zeeland
-Ramon de Nennie (Decreet)
- Spaarnestad Foto (Ons Zeeland/Panorama - Ons Zeeland, 1931-1941)

Tijdschriftenbank Zeeland bevat de volgende tijdschriften en jaarboeken