Van de consulent GESCHIEDBEOEFENING ARCHEOLOGIE MONUMENTENWACHTMONUMENTENZORGMUSEASTREEKTALEN Ook buiten het Jaar van het Kasteel gebeurde en gebeurt er natuurlijk weer het nodige in onze provincie. Zo vond op 27 mei de door gedeputeerde Harry van Waveren geopende studiemiddag 'Zeeuwen in bewe ging' plaats. Deze middag was een coproductie van de HSN, de Historische Steekproef Nederlandse Bevolking, het Zeeuws Archief en de SCEZ. Het is de bedoeling dat de op de middag gehouden bijdragen in de loop van 2006 worden gepubliceerd in een extra dik themanummer van het tijdschrift Zeeland. Op een bijeenkomst in de Grote Kerk te Goes werd op 23 april het eerste exemplaar van een publicatie over het bekende geslacht Kakebeeke overhandigd aan oud-senator Eversdijk. In samenhang daarmee werden door het waterschap Zeeuwse Eilanden drie oude gedenkstenen (beter) veiliggesteld, door ze te verplaatsen van de Oosterscheldedijk naar de gevel van het nieuwe gemaal Dekker bij Kattendijke. Een feestelijke bijeenkomst had plaats op 15 juli in Retranchement. Daar mocht ik het eerste exemplaar in ontvangst nemen van een publicatie waaraan de Documentatiegroep Retranchement enkele jaren hard heeft gewerkt. Het boek Onbegrensd verleden. Retranchement Terhofstede schetst in woord en beeld de veelbewogen geschiedenis van dit bijzondere dorp, gelegen op een al even bijzondere plaats. Verderop in dit nummer van Zeeuws Erfgoed kunt u alles lezen met betrekking tot een nieuwe cursus over de 'groene' geschiedenis van Zeeuws-Vlaanderen, het symposium 'Bourgondië en Oranje, 450 jaar markizaat van Veere', en over de 19de Historische Studiedag. Zeeland ons erfgoed van toen nu De serie 'Erfgoed van toen nu' (Uitgeverij Waanders i.s.m. het Zeeuws Archief, de Zeeuwse Bibliotheek en de SCEZ) is inmiddels uitgebreid met de volgende delen: 10. Wonend Zeeland, door Jeanine Dekker 11Agrarisch Zeeland, door Carla van de Merbel 12. Stedelijk Zeeland, door Peter Sijnke 13. Beschermend Zeeland, door Jan Kuipers De serie wordt verder vervolgd. Zie ook: www.zeelandvantoenennu.nl De 'groene' geschiedenis van Zeeuws-Vlaanderen Een cursus 'op zoek naar de geschiedenis van natuur en landschap (SCEZ, Natuur&Zo en de Zeeuwse Volksuniversiteit) Natuur en landschap hebben naast een ecologische, ook een historische dimensie. Veel natuur- en landschaps waarden zijn pas goed te begrijpen door je te verdiepen in vroeger. Welk gebruik werd indertijd gemaakt van de beplanting rondom de boerderij? Waar, wanneer en in welke vorm verscheen beplanting langs wegen en dijken? En waar vind je de bronnen om deze en soortgelijke vragen te kunnen beantwoorden? De cursus - die eerder met succes werd georganiseerd op Walcheren, Schouwen-Duiveland en de Bevelanden - is gericht op de 'groene' geschiedenis van Zeeuws- Vlaanderen en wil belangstellenden op weg helpen bij het zoeken naar een antwoord op dergelijke vragen. De cursus bestaat uit drie lezingen, een rondleiding in het archief en een excursie. De deelnemers worden geacht over enige basiskennis ten aanzien van natuur en landschap te beschikken. De cursus zal plaatsvinden in Terneuzen, op maandagavond, vanaf 24 oktober 19.30 uur. Een uit gebreide folder met het cursusprogramma en de docenten is verkrijgbaar bij de Zeeuwse Volksuniversiteit: postbus 724, 4330 AS Middelburg, telefoon 0118-634800, alwaar men zich ook kan aanmelden voor deelname. Symposium 'Bourgondië en Oranje, 450 jaar markizaat van Veere' 18 oktober 2005 Een eendaags symposium voor een breed publiek van liefhebbers van geschiedenis, onderzoekers, studenten, archivarissen en andere geïnteresseerden. Het ontstaan van het markizaat van Veere ten tijde van keizer Karel V - dit jaar precies 450 jaar geleden - de verwerving ervan door het huis van Oranje-Nassau en de rol die de heren en markiezen van Veere hebben gespeeld in de geschiedenis van de Nederlanden zijn lang onderbelicht gebleven. Tijdens het symposium zal in zes lezingen aan deze onderwerpen uitgebreid aandacht worden besteed. Sprekers: Hans Cools (Nederlands Instituut in Rome), Peter Henderikx (em. Universiteit van Amsterdam), Louis Sicking (Universiteit Leiden), Simon Groenveld (Universiteit Leiden), Paul Rem (Rijksmuseum Paleis Het Loo) en Peter Blom (Zeeuws Archief (ZA), Middelburg). Dagvoorzitter: Aad de Klerk (SCEZ). Het symposium vindt plaats i.s.m. het ZA, de Stichting Delta Cultureel, het Museum De Vierschaar, de Stichting Veere 450 jaar Markizaat, de SCEZ en het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (KZGW). Plaats: Kleine Kerk Veere Aanvang: 10.30 uur Informatie: Peter Blom, ZA, telefoon 0118-678800 of 0118-506064, e-mail p.blom@zeeuwsarchief.nl Inschrijven t/m 11 oktober elektronisch via website www.zeeuwsarchief.nl (o.v.v. 'symposium markizaat'). Prij s: 17,50; studenten, aio's en oio's 7,50; koffie, thee en lunch inbegrepen. Over te maken tegelijkertijd met inschrijving op postbanknummer 1558877 van Zeeuws Archief o.v.v. 'symposium markizaat'. Historische studiedag over kastelen en buitenplaatsen De 19de Historische Studiedag, op vrijdag 18 november in de aula van de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg, is gewijd aan het thema van dit jaar: kastelen en historische buitenplaatsen. De volgende sprekers hebben hun medewerking inmiddels toegezegd aan deze dag, die wordt georganiseerd door de werkgroep Historie Archeologie van het KZGW en de SCEZ: drs. Veronica Frenks, drs. Katie Heyning, drs. Ronald van Immerseel en prof. drs. Hans Janssen. Zeeuws Erfgoed 12

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2005 | | pagina 12