Tijdschriftencollectie Zeeuws Documentatiecentrum GESCHIEDBEOEFENING Spreekuur consulent regionale geschiedbeoefening ARCHEOLOGIE MONUMENTENWACHTMONUMENTENZORGMUSEASTREEKTALEN Bij het Zeeuws Documentatiecentrum in de Zeeuwse Bibliotheek is een reeks aan tijdschriften aanwezig. Bijna alle historische, natuurkundige, economische, culturele en andere tijdschriften die verschijnen, zijn hier in te zien. De lopende jaargangen van tijdschriften als Arneklanken tot en met 't Zwelmpje staan in de wandkasten achter de expositiewand. Oude jaargangen van bekende periodieken zoals Zeeuws Tijdschrift, Kroniek van het land van de zeemeermin, De Wete enzovoort staan ook in de open opstelling en kunnen zelfs worden geleend. Wat veel mensen echter niet weten of beseffen is dat er ook nog tal van tijdschriften van oude jaargangen in het magazijn staan. Daarnaast staan er talloze periodieken die al lang niet meer verschijnen. Het documentatiecentrum bezit wel 1793 verschillende tijdschriften, kranten en clubbladen. Daar bevinden zich ook zeer kleine of zeer tijdelijke tijdschriften en bladen onder, zoals bijvoorbeeld de BKC-weekpost van de Breskense Korfbal Club, Kernachtig van de Commissie Borssele ad hoc, dat slechts van 1975 tot 1978 verscheen, of De Landstand, een landbouwtijdschrift dat alleen gedurende de oorlogsjaren verscheen. In het Domburgs Badnieuws en vreemdelingenlijst van rond de Eerste Wereldoorlog kun je zien welke kunstenaars en beroemdheden er allemaal op bezoek kwamen in de badplaats. Een van de oudste tijdschriften is Archief, mede delingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Alle afleveringen vanaf 1769 daarvan zijn aanwezig en te bekijken. U kunt de Zeeuwse tijdschriften vinden door op internet in de catalogus van de bibliotheek te zoeken (www.zeeuwsebibliotheek.nl). Weet u de titel niet meer precies? Vul dan in het eerste veld 'tijdschriften' in en selecteer op de zoekterm 'zeelandtrefwoord' in het rechtervenster. Op het tweede veld doet u precies hetzelfde, alleen vult u daar bijvoorbeeld de naam in van het dorp of de stad waar het tijdschrift vandaan komt, een onderwerp waar u naar op zoek bent of een woord uit de tijdschrifttitel. Zo kunt u snel vinden wat u zoekt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Zeeuws Documentatiecentrum van de Zeeuwse Bibliotheek, telefoon 0118-654285; ook kunt u een e-mail sturen naar: zbdoc@zeeuwsebibliotheek. nl De consulent regionale geschiedbeoefening houdt elke woensdagmiddag van 13.30 tot 17.00 spreekuur op het Zeeuws Archief, Hofplein 16 in Middelburg. Hij is daar aanwezig op de studiezaal, waar u desgewenst en zonder voorafgaande afspraak een beroep op hem kunt doen. Wilt u absoluut zeker zijn van zijn aanwezigheid, dan is een telefoontje vooraf raadzaam: 0118-678800 (Zeeuws Archief) of 0118-670870 (SCEZ). Uiteraard blijft daarnaast de mogelijkheid van een afspraak in het gebouw De Burg, Groenmarkt 13 in Middelburg (telefoon 0118-670870). Zeeuws Erfgoed 13

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2005 | | pagina 13