m negende Zeeuwse museum in museumregister -v MUSEA Streekmuseum De Meestoof ARCHEOLOGIEGESCHIEDBEOEFENINGMONUMENTENWACHTMONUMENTENZORG. STREEKTALEN In naam van Oranje' is nog tot en met 29 oktober in De Meestoof te bezichtigen. Tijdens de miniconferentie 'Samen bouwen aan een Zeeuws museumbestel' op vrijdag 8 juli in het pro vinciehuis in Middelburg verraste gedeputeerde Harry van Waveren het aanwezige gehoor en zeker de vertegenwoordigers van Streekmuseum De Meestoof in Sint-Annaland, door aan het Thoolse museum het certificaat en bijbehorend muurschildje van het Nederlands Museumregister uit te reiken. Enkele citaten uit de toespraak van de gedeputeerde: Over het Nederlands Museumregister H "Ik breng de achtergronden van het museumregister nog even in uw herinnering. In 1997 hebben de Nederlandse Museumvereniging en de Stichting Landelijk Contact van Museumconsulenten de museumregistratie in Nederland geïntroduceerd. Gezamenlijk hebben zij een aantal basis-eisen opgesteld waaraan elk museum, groot of klein, kan voldoen. Het beheer van het museumregister is ondergebracht bij de voor dit doel opgerichte Stichting Het Nederlands Museumregister. De basiseisen en de gang van zaken zijn vastgelegd in het Reglement museum registratie. Het museumregister is een permanent onderdeel van het Nederlandse museumbestel. H Het doel van de museumregistratie is het zichtbaar maken, bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de Nederlandse musea, en daarmee het verantwoord beheer van het culturele erfgoed. Musea die op of boven de minimumstandaard functioneren, vervullen hun museale taak naar behoren en worden opgenomen in het museumregister. Zij ontvangen het Certificaat Geregistreerd Museum. Musea die niet voldoen aan de standaard, maar wel de intentie uitspreken en aannemelijk maken deze binnen drie jaar door te voeren, worden voorlopig geregistreerd. Geregistreerde musea worden uitgenodigd na vijf jaar hun registratie te vernieuwen. De eerste musea in Zeeland werden in 2001 geregistreerd en enkele Zeeuwse musea hebben inmiddels het bericht ontvangen dat volgend jaar de herijking voor hen aan de orde is. 9 De Stichting Het Nederlands Museumregister streeft ernaar minimaal 75% van de Nederlandse musea te registreren. Met Streekmuseum De Meestoof zijn in Zeeland nu negen musea geregistreerd. Uitgaande van 75% van de 36 bij de Vereniging van Zeeuwse Musea aangesloten leden, zouden wij in Zeeland moeten streven naar 27 geregistreerde musea en zitten wij nu nog maar op eenderde. De Projectgroep Provinciaal Museumbestel, onder leiding van de museumconsulent, gaat in haar nota Musea op Koers echter uit van 16 tot 20 geregistreerde musea. Dan zitten we op de helft en ligt er een uitsteken de uitdaging voor de komende beleidsperiode 2005-2008 in onze provincie." Over Streekmuseum De Meestoof 9 "Streekmuseum De Meestoof toont de geschiedenis van Tholen en Sint-Philipsland in al haar kleur en variëteit. Dit gebeurt in een hoofdgebouw, twee schuren en in een op het museumterrein staande Zweedse noodwoning. In het hoofdgebouw staan wissel tentoonstellingen en stijlkamers opgesteld. In de schuren zijn een klaslokaal, verschillende ambachtelijke presentaties en een smederij. De museumorganisatie heeft zich ten doel gesteld een museum op Tholen in stand te houden, het verzamelen en tentoonstellen van voorwer pen, geschriften, boeken, kaarten, tekeningen enzovoort van oudheidkundige, culturele en geschiedkundige aard en van zodanige zaken, welke uit dat oogpunt in de toekomst van waarde kunnen worden voor de eilanden Tholen en Sint-Philipsland. Het museum stelt zich tevens ten doel het publiek te confronteren mét en het te informeren over de schatten die de streek heeft voortgebracht, zodat de belangstelling wordt opgewekt en de kennis wordt vergroot." Ook vanuit de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland feliciteren wij op deze plaats Streekmuseum De Meestoof van harte met deze welverdiende museumregistratie! Wie volgt? Zeeuws Erfgoed 16

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2005 | | pagina 16