•De Nationale Verteldagen Symposium over dialectwoordenboeken en presentatie van het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten, aflevering Karakter ARCHEOLOGIEGESCHIEDBEOEFENINGMONUMENTENWACHTMONUMENTENZORGMUSEA STREEKTALEN Het eerste weekend van juni stond in het teken van vertellen. Overal in Nederland kon je vertellers zien en horen vertellen op de Nationale Verteldagen. In Zeeland concentreerde het gebeuren zich op zondag 5 juni. Net als vorig jaar deed de Vrijzinnig Hervormde Gemeente Zierikzee dit jaar ook weer mee. Op die zondag maakte de reguliere kerkdienst plaats voor een open bijeenkomst die voor iedereen toegankelijk was. Vijf vertellers konden het talrijk opgekomen publiek bekoren. Zo vertelden Jan en Jopie Minnaard in het Zeeuwse dialect. Klaas Hendrikse zocht het in de Griekse mythologie en Ben Hoexum haalde zijn schoolschriftje van vijftig jaar geleden weer tevoorschijn. Ook Els van der Tuin vertelde een 'er was eens...'-verhaal. Vooraf speelden twee jongens buiten gitaar en djembee en tussen de verhalen door speelde Anita Duinhouwer dwarsfluit. Net als de vorige keer genoot het publiek van deze bijeenkomst. Ook de vertelkring van het Kerkje van Ellesdiek en vertel- kring Kiosk uit Oost-Zeeuws-Vlaanderen waren weer van de partij. Zij vertelden verhalen in de streektaal. Omdat het dit jaar het Jaar van het Kasteel is, was het uitgangs punt kastelen en buitenplaatsen. In Ellesdiek kon je beginnen in de kerk zelf waar je naar muziek kon luisteren en waar een aantal vertellers aan het woord kwam met uiteenlopende verhalen. Daarna namen twee vertellers het publiek mee voor een wandeling door Ellewoutsdijk. De eerste stopplaats was de buitenplaats Zorghvliet. De eigenaars waren zo vriendelijk om de bezoekers in hun tuin naar verhalen te laten luisteren en even rond te laten wandelen. Daarna ging het naar het brocantewinkeltje even verderop, waarin allerlei leuke dingen te bewonderen en dus ook te beluisteren waren. Nadat alle verhalen geproefd waren, kon je in het kerkje nog een koffie drinken. De belangstelling was enorm. In Zeeuws-Vlaanderen werd gekozen voor de molen Vogelzicht in Kuitaart. Kioskleden - onder andere verkleed als jonkvrouw - vertelden, afgewisseld met wat muziek, in de maalderij over de kastelen die er ooit waren, over ridders, spoken en andere kasteelbewoners. Ook de legende van het slot Saeftinge, het drama van het 'kasteelken' bij Vogelwaarde, het drama van Fort Ronduite en de witte dame van de batterije kwamen aan bod. Bezoekers konden de molen bezoeken onder de deskundige begeleiding van de molenaar of rondneuzen bij de Kleine Vogel. De stichting Molen Vogelzicht zorgde voor een drankje. Zowel organisatoren als publiek bleken achteraf heel tevreden over deze dag. Vooraf besteedde Omroep Zeeland uitgebreid aandacht aan deze verteldag in het programma Kanaalstraat 64. Adrie Quaak - vorig jaar als verteller actief op de verteldag, maar deze keer verhinderd - kon hier in avant-première zijn verhaal kwijt. Luisteren naar een verhaal in het brocante- winkeltje van Ellesdiek. Jonkvrouwen en andere vertellers voor de molen van Kuitaart. De twee jongens op gitaar en De eigenaars van de buitenplaats Zorghvliet stellen hun tuin open op de Nationale Verteldag. Ben Hoexum haalt zijn schoolschriftje boven en vertelt. In het vorige nummer van Zeeuws Erfgoed stond al iets te lezen over het symposium en de pre sentatie van het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten op 27 mei. We bespraken kort de inhoud van het boek en wat de sprekers vertelden. In dit nummer komen we daar nog even op terug met enkele foto's van het gebeuren. Het was warm, zelfs heel warm, die dag. Toch kwamen ongeveer honderd geïnteresseerden naar Sluis om iets te horen over de woordenboekmakers en onderwijzers die daar ooit gewoond hebben, nl. de alom bekende Van Dale en de - althans in Zeeland - veel minder bekende Ter Laan, die later het Groningse dialectwoordenboek zou schrijven. Siemon Reker en Lo van Driel vertelden enthousiast over hun 'reuzen'. Deze beide woordenboek-makers hebben elk op hun manier een stempel gedrukt op het woordenboeken schrijven. Voor de sprekers van start gingen werd de organisator van deze dag, de Stichting Johan Hendrik van Dale, door vice-voorzitter Els Ruijsendaal voorgesteld aan het aanwezige publiek. Na de koffie- en theepauze kwam het woordenboek zelf aan bod, met interessante verhalen over enkele woordkaarten. Prof. dr. Magda Devos vertelde iets over het project en de toekomstperspectieven, over de moeilijk heden bij het beschrijven en opvragen van abstracte zaken zoals karaktertrekken. Dat het echt vijf over twaalf is, zal niemand verwonderen. Tineke De Pauw besprak enkele karaktertrek ken en toonde woordkaarten. De Zeeuwen in de zaal waren blijkbaar blij te horen dat 'ons bin zuunig' helemaal geen negatieve betekenis heeft. Zuunig is immers oorspronkelijk niets anders dan 'vlijtig, huishoudelijk, arbeidzaam of spaarzaam' en is afgeleid van het woord zien. Het woord betekent dus 'goed toeziend', en Zeeuws Erfgoed 17

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2005 | | pagina 17