Wie er nog niet genoeg van krijgt STREEKTALEN ARCHEOLOGIEGESCHIEDBEOEFENINGMONUMENTENWACHTMONUMENTENZORGMUSEA- dat klinkt helemaal niet negatief. Deze lezing verscheen in het juni-nummer van WVD-het mededelin genblad van het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten. Wie hiervan een exemplaar wenst te ontvangen, kan con tact opnemen met de consulent streektalen van de SCEZ, Veronique De Tier (0118-670883; v. de. tier@scez. nl Er was ook heel wat mediabelangstelling. Zo kwam er een journalist van Radio West-Vlaanderen die zijn luisteraars graag Zeeuws wou aanleren. Daarvoor interviewde hij enkele van de Zeeuws-Vlaamse informanten en liet hij Engel Reinhoudt ter plaatse een liedje in het Zeeuws zingen. Rinus Willemsen mocht achteraf als jurylid de pogingen om het Zeeuws onder de knie te krijgen beoordelen. Rinus is de coördinator voor de opvraging in Zeeuws-Vlaanderen. Hiervoor zet hij zich al jaren vrijwillig in. Omdat de redactie van het woordenboek hem daarvoor heel dankbaar is, kreeg hij samen met de subsidiënten, onder andere gedeputeerde Harry van Waveren, een exemplaar aangeboden van deze aflevering. Tijdens de presentatie kwam hij aan het woord met een verhaal in het Zeeuws over het verzamelen van dialectwoorden in Zeeuws-Vlaanderen. Zijn verhaal verschijnt in het septembernummer van Nehalennia, het kwartaalblad van de Zeeuwse Dialectvereniging. De dag werd afgesloten met een mooie receptie, aangeboden door de Provincie Zeeland die als gastheer optrad voor de presentatie van 'Karakter'. Heel wat bezoekers bleven nog een tijdje op terrasjes hangen in de buurt van Sluis. Het was een mooie dag geweest. Siemon Reker, bijzonder hoogleraar Groningse taal en cultuur Tineke De Pauw toont woordkaarten aan het publiek. (foto's Joop van den Bremen) Poof dr. Magda De-vos over de stand van zaken en de toekomstperspectieven. Rinus Willemsen vertelt in het Zeeuws over het invullen van vragenlijsten. streektaal in Zeeland. Op 15 oktober is er de jaarlijkse dialectdag van de Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek. Op die dag wordt een kinderspelenboek gepresenteerd, dat verschijnt naar aanleiding van het 75-jarige jubi leum van de vereniging. De dialectdag staat dit jaar dan ook volledig in het teken van kinderspelen. Weet u nog hoe u met murpels speelde, of wou u liever touteren? In het boek komen allerlei spelletjes aan bod die vroeger onder andere in Zeeland gespeeld werden. Wie interesse heeft voor deze dag kan terecht bij Rinus Willemsen, Boterzandestraat 15, 4521 AS Biervliet, telefoon 0115-481521, e-mail rinus@rinuswillemsen. tmfweb. nl De dag vindt plaats in De Vroone, C.D.Vereekestraat 74, 4421 CE Kapelle. Op 28 september verschijnt het Oost-Vlaams en Zeeuws-Vlaams etymologisch woordenboek. Naar aanleiding daarvan organiseert de Stichting Johan Hendrik van Dale - alweer in het Belfort van Sluis - een symposium over dialectetymologie. U kunt er vanaf 14.00 uur terecht om naar Ewoud Sanders, bekend van zijn taalrubriek in het NRC Handelsblad, en Jan Stroop, bekend van het Poldernederlands, te luisteren. Beiden vertellen ze ons iets over etymologie. Jan Stroop behandelt enkele dialectwoorden en gaat dieper in op de etymologie ervan. Ewoud Sanders heeft het over zijn krantenrubriek in de NRC in "Wat u schrijft is lariekoek! Over reacties op een etymologische kranten rubriek". Na de koffiepauze vertelt prof. dr. J. Taeldeman iets over het nieuwe etymologische woordenboek. Frans Debrabandere, de auteur van dit werk en van het al eerder verschenen West-Vlaamse etymologische woordenboek, komt daarna aan het woord en zal dan ook de eerste exemplaren aanbieden. Tussendoor is er een muzikaal intermezzo. Als u erbij wilt zijn, kunt u terecht bij Ans Depooter van de Stichting Johan Hendrik van Dale, telefoon 0117-492574 of 06-14287691, e-mail ansdepooter@zeelandnet.nl, of bij de consulent streektalen. Zeeuws Erfgoed 18

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2005 | | pagina 18