Bouwplaat kasteel Sandenburgh Actueel op www.scez.nl Rabo Museumdagen: ERFGOED EDUCATIE 9, 15 en 16 september In het kader van het onderwijsproject van de markizaatherdenkingen en het Jaar van het Kasteel heeft de Stichting Veere 450 jaar Markizaat een bouwplaat uitgebracht van het voormalige kasteel Sandenburgh. Kasteel Sandenburgh werd gebouwd op een kreekrug iets ten zuid westen van de vissersnederzetting Campveere. Fundamenten van het kasteel bevinden zich ter plaatse nog steeds onder het maaiveld. Aangenomen wordt dat de bouwwerkzaamheden aan het kasteel gestart zijn in de tweede helft van de dertiende eeuw. Het kasteel was de residen tie voor de heren van Veere, leden van de geslachten Van Borsele en later Van Bourgondië. Naarmate de invloed van die geslachten groter werd, onderging Sandenburgh uitbreidingen. Tegen het einde van de vijftiende eeuw kreeg het kasteel zijn grootste omvang door de bouwactiviteiten van Wolfert VI van Borsele. Na een brand in 1505 werd een groot deel van het kasteel in de as gelegd. Hierna ging het bergafwaarts met Sandenburgh. De onttakeling zette in onder Jan en Maximiliaan van Bourgondië en niet lang na de dood van laatstgenoemde viel het kasteel ten prooi aan de verwoestingen die door de Spaanse en prinsgezinde troepen werden aangericht op Walcheren. In 1584 moest worden geconstateerd dat het kasteel niet langer voor bewoning bruikbaar was. Het verdere verval leidde ertoe dat in het midden van de achttiende eeuw alleen nog restanten van twee torens over waren plus een tussenliggend poortgebouw. Bij de uitbreiding van de Franse uitleg van Veere werden tenslotte ook deze laatste resten van Sandenburgh opgeruimd. Dit schooljaar hebben in Zeeland tien basisschool klassen een bezoek gebracht aan een archeologische opgraving. In Vlissingen en in Hulst zijn scholen benaderd met de uitnodiging of zij tijdens de archeologische werkzaamheden een rondleiding wilden krijgen over het opgravingterrein. Wilt u ook met uw schoolklas een keer een opgraving bezoeken, kijk dan regelmatig op de website van de SCEZ. Hierop vindt u informatie over waar in Zeeland archeologische opgravingen zijn. Op de landelijke website www.datbewarenwe.nl vindt u veel lessen ter voorbereiding op een bezoek aan een opgraving; ook ter voorbereiding van een bezoek aan een museum of een monument. Ook kunnen lessen over archiefstukken, over een kasteel, over molens, etcetera vanaf deze website gemaakt worden. Er is beeldmateriaal van Sandenburgh bekend, getekend door Hildernisse voor de Croniek van Zeeland. Deze baseerde zijn reconstructie van het gebouw op opgravingen die werden gedaan in de zeventiende eeuw en uit bouwresten die in zijn tijd nog aanwezig waren. De bouwplaat van Sandenburgh is ontworpen door Michiel van Bijlevelt van tekenbureau BOTEE uit Amsterdam. Hij heeft zich gebaseerd op recente opgravingen in de jaren vijftig van de vorige eeuw en op afbeeldingen van Hildernisse. Verder heeft hij voor de uitwerking van het exterieur studie gemaakt van de vormtaal en de decoratie van de Brabantse en Vlaams-Gotische bouwstijl, omdat deze ook in Zeeland veel werd toegepast. Hiermee is geprobeerd een zo authentiek mogelijk historisch document te maken. De bouwplaat kost 15,00 en is verkrijgbaar op de volgende adressen: Mevrouw E. Vooijs-Harmsen, secretaris van de Stichting Veere 450 jaar Markizaat, telefoon 0118-501020, e-mail basvooijs@zeelandnet.nl De heer J. van Bijlevelt, voorzitter van de Stichting Veere 450 jaar Markizaat, telefoon 0118-502569, e-mail h.vanbijl@planet.nl Boudewijn Drechsler van ArcheoMedia vertelt interessante wetenswaardigheden over de opgraving (foto's Bibliotheek Vlissingen). 1817 basisschoolleerlingen uit Zeeuws- Vlaanderen zullen op 9, 15 en 16 september een bezoek gaan brengen aan één van de elf deelnemende musea in Zeeuws-Vlaanderen. De Rabobank Sint-Jansteen heeft het initiatief genomen om de basisscholen een dagvullend programma aan te bieden rondom vreet- mysterie'. Het vreetmysterie bevindt zich bij iedereen thuis, op school, op straat en ook in ieder museum. In het museum wordt ons cultureel erfgoed aangetast, tenzij het mysterie opgespoord kan worden en uiteindelijk kan worden opgelost! De leerlingen van de basisscholen in Zeeuws- Vlaanderen zijn op hun eigen school en thuis al begonnen met een voorbereidend onderzoek. Op de Rabo Museumdagen in september worden de leerlingen met bussen opgehaald en naar het museum van hun keuze gebracht. Museumrondleiders laten de leerlingen kennismaken met hun museum. Ze wijzen de leerlingen op de functie van het museum en hoe voorwerpen beheerd moeten worden, zodat ze behouden kunnen blijven. De leerlingen krijgen tussen de middag een lunch aangeboden in het Scheldetheater in Terneuzen en daarna volgt een optreden van theatergroep Kwark met 'Joost Joost en het vreetmysterie'. De leerlingen worden ook aan een quiz onderworpen om te ontdekken hoeveel ze inmiddels thuis, op school en in het museum hebben opgestoken over de gevaren die ons erfgoed aantasten én de mogelijkheden om dat erfgoed te bewaren en te restaureren.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2005 | | pagina 19