agenda september 2005 CURSUSSEN ACTIVITEITEN Zeeuws Erfgoed september 2005 Bruinisse. Vervolgens schrijft H. van Duivendijk over een schilderij, waarvan hij in Londen een afbeelding ontdekte en tenslotte wordt nog de bezorgdheid uitgesproken over de vergevorderde bouwplannen in een stukje historisch Zierikzee, waar tot in de vorige eeuw buitentuinen hebben gelegen. Tholen De Nieuwsbrief nr. 12, juni 2005, van de Heemkundekring Stad en Lande van Tholen is grotendeels gewijd aan huishoudelijke mededelingen. Verder wordt de oprichting van de familie stichting Geslacht-Geluk vermeld, die tot doel heeft alle gegevens, onroerende en roerende zaken enz. m.b.t. tot de familienamen Geluk, Geluck, Gelok en Gelock te verzamelen en vast te leggen. Walcheren In De Wete nr. 3, juli 2005, kwartaal blad van de Heemkundige Kring Walcheren, besteedt J. Midavaine op basis van een proefschrift van de arts H. Doeleman aandacht aan de malaria-epidemie in WO II in Middelburg. J.D. de Voogd haalt jeugdherinneringen op aan Hendrik Willem van Loon, n.a.v. de Van Loon Hardzeildagen die elk jaar in juli in Veere worden gehouden. Verder via wijlen N.J.C. van den Akker een uitgebreide bijdrage van W.Z.C. Hinderiks (in de jaren zestig van de vorige eeuw werkzaam als sociaal ambtenaar in het Huis van Bewaring in Middelburg) over het gevangenis wezen in Middelburg. J. Braat vertelt over Boudewijn Hemmekam, die in 1949 op 53-jarige leeftijd meedeed aan de Boulevardloop in Vlissingen, in die tijd heel bijzonder voor iemand van die leeftijd! In de serie Walcherse weggetjes deze keer aandacht voor het Louwerse's Wegeling in Ritthem. Tenslotte schrijft F. van den Driest in zijn rubriek 'Vadertje' over voormalige galgenvel den op verschillende plaatsen op Walcheren. HKW Cultuurfondsprijs 2005 De HKW Cultuurfondsprijs 2005, de driejaarlijkse prijs van de Heemkundige Kring Walcheren, met daaraan verbonden een bedrag van vijftienhonderd euro en een oorkonde, is dit jaar toegekend aan de Stichting Polderhuis te Westkapelle. In De Wete nr. 3, juli 2005, naast het juryrapport een interview met de voorzitter van deze stichting. In Arneklanken nr. 2, juni 2005, kwartaalblad van de Historische Vereniging Arnemuiden, beschrijft G. de Nooijer de gebeurtenissen bij 't meuldertje in 1937 en gaat L. van Belzen in zijn genealogische rubriek in op de familie Ventevogel in Arnemuiden. In de rubiek 'Een bekend persoon te Arnemuiden' schetst J. Adriaanse het leven van voddenboer en verzetsheld Arjaan Groenleer (1913-2003). P.J. Feij vervolgt zijn serie 'Aspecten van het economisch en maatschappelijk leven van Arnemuiden vanaf ca. 1550' met een stuk over de Arnemuidse burgemeester en schilder Dirck van Delen (1605-1671). Verder J. Mesu over de familie Mesu op 'Het Hollands Hof (1804-1931) en K. van de Ketterij over zijn Rode Kruistijd in 1945. A.H.G. Verouden vervolgt zijn serie over kerkenraads- notulen van Arnemuiden, nu de jaren 1584/85. P.J. Bos verzamelde genealo gische sprokkels over Arnemuiden uit archieven, destijds berustend onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg. De feesteditie van het Polderhuis Blad, mei 2005, informatieblad over Westkapelle, is in zijn geheel gewijd aan de Wasschappelse Dag van zater dag 21 mei 2005. Het Polderhuis Blad nr. 28, juli 2005, het informatieblad over Westkapelle, bevat een verslag van de Wasschappelse Dag en meldt dat de Heiploeg het Paalhoofd 38 op zaterdag 14 mei 2005 heeft gekraakt, dit n.a.v. het - inmiddels teruggenomen - besluit van het Waterschap de paalhoofden rond de punt van Westkapelle te vervangen door betonnen strekdammen. Vervolgens een bijdrage van J. Kaland over typische Westkappelse zegswijzen en uitgebreid aandacht voor exposities en activiteiten in het Polderhuis. Den Spiegel nr. 3, juli 2005, tijdschrift van de Vereniging Vrienden van het muZEEum en het Gemeentearchief Vlissingen, is gewijd aan de archeologie van Vlissingen, namelijk archeologie; met uitgebreide artikelen van resp. A. Meerman (gaten in de geschiedenis), A. Tramper (onder de oude bioscoop: resultaten van een archeologisch onderzoek), A. Verdonk-Rodenhuis (de Oude Markt, van kerkhof tot marktplaats), J. Hintzen (speuren in de Spuistraat) en wederom A. Tramper (oudste archiefstuk gemeentearchief jarig). De Bevelanden De Spuije afl. 65, zomer 2005, tijd schrift van de Heemkundige Kring De Bevelanden en de Vereniging Vrienden van het Museum voor Zuid- en Noord-Beveland, opent met een twee de artikel van de hand van G.J. Lepoeter over de Goese ondernemer Otto Verhagen (1814-1870), nu gewijd aan diens bemoeienissen met de politiek. A. Kort toont in zijn bijdrage een ander aspect van de negentiende eeuw, nl. de gebrekkige armenzorg en de strijd tussen kerk en overheid over de verantwoordelijkheid voor een behoeftig persoon. J. de Jonge bespreekt opkomst en ondergang van de Zeeuwsche Landmaatschappij, een in 1895 opgericht beleggingsfonds in landbouwgrond. Tenslotte een mede delingenrubriek vanuit het onlangs heropende Historisch Museum voor de Bevelanden. Zeeuws-Vlaanderen Het Mededelingenblad nr. 2, juni 2005, van de Heemkundige Kring West- Zeeuws-Vlaanderen, bevat naast huis houdelijke mededelingen een tweede aflevering van R. van Pamelen over het herleven van vooroorlogs Oostburg. N.J. van Dolderen-Ornée beschrijft herinneringen aan Breskens van zestig jaar geleden. Verder 'Het Sluis van weleer; herinneringen, verhalen en anekdotes' door G.E. Albregts (1911 1998). Tenslotte W. Wintein in de rubriek 'Venster op het landschap' over IJzendijke van oud naar nieuw. Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen nr. 33 (2005), Collage in zwart-wit, Oscar de Milliano fotografeert West-Zeeuws-Vlaanderen 1950-1980, uitgave van de Heemkundige Kring West-Zeeuws- Vlaanderen, bevat honderdzestig foto's, die beroepsfotograaf Oscar de Milliano (Oostburg 1924) veelal in opdracht maakte over de periode 1950-1980. Het fotoboek is een collage in zwart wit van een snel veranderend West Zeeuws-Vlaanderen na de oorlog. De in een nieuwe omslag gestoken Nieuwsbrief nr. 54, mei 2005, van de Heemkundige Vereniging Terneuzen, opent met een eerste aflevering van C.J. Boeije over tien eeuwen water schapshistorie in Zeeuws-Vlaanderen. Fr. Inniger belicht de herkomst der bevolking in Zeeuws-Vlaanderen (in de kentering der tijden). Tenslotte de publicatie uit het archief van de gemeente Terneuzen van het proces-verbaal en de akte van lijkvinding van twee gevallen van lijkvinding, resp. in 1851 en 1855. Streekmuseum Het Land van Axel Behoud en beheer 3, 10 en 17 oktober 2005. Driedaagse basiscursus 10.00-16.00 uur. Docent: Wim Phaff. Deelname drie dagen: 135,- incl. syllabus 'Preventieve conservering' (LCM 2002). Info en aanmelding: SCEZ, Aafke Bij de Vaate, 0118-670885. Inschrijven tot 19 september. Terneuzen, Bibliotheek De 'groene'geschiedenis van Zeeuws- Vlaanderen 24 en 31 oktober, 7, 14 en 19 november 2005, 19.30-21.30 uur. Drie lezingen, een archiefrondleiding en een excursie, waarin op zoek wordt gegaan naar antwoord op vragen als 'waar, wanneer en in welke vorm verscheen beplanting langs wegen en dijken?'. Deelname: ca. 75,-. Aanmelding: Zeeuwse Volksuniversiteit (ZVU), 0118-634800. Info: SCEZ, Aad de Klerk, 0118-678874 of Natuur&Zo, Karel Leeftink, 0115-649520. Goes, Historisch Museum De Bevelanden Kwaliteitszorg in kleine musea 7 en 21 november 2005. Tweedaagse workshop 10.00-16.00 uur. Docent: Kees Plaisir. Deelname twee dagen: €90,- incl. boek 'Kwaliteitszorg in musea'. Info en aan melding: SCEZ, Aafke Bij de Vaate, 0118-670885. Inschrijven tot 24 okto ber. 7 september Dorpswandeling Aagtekerke, 19.00 uur. Heemkundige Kring Walcheren. Info: 0118-629449; www.hkwalcheren.nl 10 en 11 september Open Monumentendagen Thema 'Religieus Erfgoed'. Info: zie special OMD 2005 t/m 11 september Middelburg, Wonderkamer Zeeuws Museum, Bogardstraat 33. Eigentijdse, korte films met als thema de Zeeuwse streekdrachten. 'Mokoke': wo. en do. 13.00-17.00 uur; 'Strip Show 1850': wo. 19.00-21.00 uur; 'Cinerama voor kinderen': wo. en do. 13.00-17.00 uur. 10 en 11 september 10.00-17.00 uur. 4, 10, 11,18 en 25 september Septembermaand Fortenmaand Ritthem, Fort Rammekens, activiteiten 13.00-17.00 uur. 4 september: feestelijke opening door Zeeuws Byzantyns koor Srétenje o.l.v. Emilia Tabachnik-Li; 10 september: Open Monumentendag, ieder uur gratis rondleiding (v.a.10 u.); 11 september: De Rammekens Suite, optreden van muziekworkshop De Doorbraak o.l.v. Dies le Duc; 18 september: The Blues Sensation, Middelburgse driemans bluesformatie; 25 september: afsluiting fortenmaand door harmonie-orkest Eufonia uit Goes. Info: Zeeuws maritiem muZEEum, 0118-412498; info@muzeeum.nl 28 september Symposium over dialectetymologie en presentatie van het Oost-Vlaams en Zeeuws-Vlaams etymologisch woorden boek van F. Debrabandere Sluis, Belfort, Markt, 14.00 uur. Stichting Johan Hendrik van Dale. Sprekers: Ewoud Sanders, Jan Stroop, em. prof. dr. J. Taeldeman en Frans Debrabandere. Info: Ans Depooter, 0117-492574 of 06-14287691; ansdepooter@zeelandnet.nl 1 oktober Buitenheemse excursie Delft e.o. Heemkundige Kring Walcheren. Info: 0118-629449; www.hkwalcheren.nl 6 oktober Het verleden is dichterbij dan je denkt Middelburg, SCEZ, gebouw De Burg, Groenmarkt 13. Deskundigheidsbevorderingsavond in het kader van het project 'Het verleden is dichterbij dan je denkt', een educa tieve format voor stads- en dorpswan delingen in de directe schoolomgeving. Voor leden van heemkundige organisa ties, archivarissen, (groot)ouders en ervaringsdeskundigen. Info en aanmelding: SCEZ, Josien Pootjes, 0118-670604; jm.pootjes@scez.nl; www.scez.nl 15 oktober Zeeuwse Dialectdag van de Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek en presentatie van jubileumboek kinderspelen Kapelle, De Vroone, C.D. Vereekestraat 74, 10.00 uur. Info: Zeeuwse Dialectvereniging, R. Willemsen, Boterzandestraat 15, 4521 AS Biervliet, 0115-481521; rinus@rinuswillemsen.tmfweb.nl 15 oktober Heemschut Muzikaal Monument Goes, Grote Kerk, 12.30-17.00 uur.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2005 | | pagina 22