OPEN MONUMENTENDAG IN ZEELAND 2005 bouuifonds Hoofdsponsor Zeeuwse opening De OMD wordt op verschillende plaatsen en tijdstippen geopend. Zo vindt de landelijke opening plaats op 8 september in het Brabantse Oirschot. Op vrijdag 9 september openen enkele plaatselijke OMD-comités hun programma. Voor de provinciale opening op 7 september is gekozen voor Goes. De stad viert dit jaar haar 600-jarige bestaan. Plaats van handeling is de imposante Grote of Maria Magdalenakerk. Het programma is tot stand gekomen in samenwerking met het OMD-comité van Goes en de Provincie Zeeland. Lezingen worden afgewisseld met optredens van de Zeeuwse Koorschool. De openingshandeling wordt verricht door Harry van Waveren, gedeputeerde voor onder andere cultuur. Ook presenteert en overhandigt Van Waveren het eerste exemplaar van de uitgave Pilot historische kerken in Zeeland aan de heer P.J. van Hecke, deken van Zeeland, en de heer ds. L.W. Wüllschleger, werkzaam bij het Protestants Dienstencentrum. De uitgave is het resultaat van een door de SCEZ, in opdracht van de provincie verricht onderzoek naar de instandhouding van historische kerken. Het behandelt de problemen waar veel eigenaren van kerken mee te maken hebben en er worden aanbevelingen gedaan. De uitgave is op te vragen bij het informatiecentrum van de Provincie Zeeland in Middelburg. De open monumentendagen vallen dit jaar in het weekend van 10 en 11 september. Overal in het land zijn monumenten opengesteld en vinden activiteiten plaats. In Zeeland zijn de monumenten vooral op zaterdag 10 september te bezichtigen. Zeeland kent een rijke variëteit aan monumenten. Er zijn kerken, boerderijen, molens, vestingwerken, handels- en industriële gebouwen en natuurlijk allerlei soorten woonhuizen. Ook heeft Zeeland vele varende monumenten. Dit jaar staat Open Monumentendag (OMD) in het teken van religieus erfgoed: 'Geloven in monumenten'. Geloven in monumenten Van de religieuze monumenten vormen de kerken de hoofdmoot. In Zeeland zijn 186 kerken rijks monument. Daarnaast zijn er nog eens ruim 100 kerken die als historisch waardevol kunnen worden beschouwd. Kerken kunnen worden onderscheiden naar gezindte, verzorgingsgebied, bouwstijl of grootte. Zij maken vaak deel uit van een groter geheel, waartoe ook een kosterswoning of pastorie, een klooster of een kerkhof kan behoren. De monumenten die op OMD 2005 centraal staan hebben een link met een religie of spirituele stroming. Naast de kerken, kloosters en kapellen zijn dat bijvoorbeeld ook synagogen, moskeeën, tempels, weeshuizen, hofjes, bierbrouwerijen en gasthuizen of objecten als orgels, pelgrimswegen en veldkruisen. Een boeiende inleiding op religieus erfgoed en het thema 'Geloven in monumenten' biedt het boek Gebouwd op geloof. Monumenten van religie van de hand van kerkhistoricus Ton van Schaik. Het is een uitgave van de Stichting Open Monumentendag en verkrijgbaar in de boekhandel. Van Schaik is onder meer bekend van het recente boek Bedankt voor de bloemen over paus Johannes Paulus II en katholiek Nederland.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2005 | | pagina 25