Bezoek de website en los de puzzel op! Open O ui Monumentendag www.openmonumentendag.nl SCEZ en monumentenwacht De SCEZ geeft, in samenwerking met de plaatselijke comités en de Stichting Open Monumentendag, provinciale coördinatie aan de OMD. Maar ook los van de OMD houdt de SCEZ zich met monumenten bezig. Met de monumentenwacht levert de SCEZ een belangrijke bijdrage aan het vroegtijdig opsporen van gebreken aan monumentenpanden. Vier ploegen van elk twee monumentenwachters zijn dagelijks op pad om monumenten, dus ook monumenten van religieus erfgoed, aan een grondige bouwkundige inspectiebeurt te onderwerpen. Zij beschikken over gerichte kennis en ervaring en zijn uitgerust om ook de moeilijk bereikbare delen van een gebouw, zoals bijvoorbeeld hoge en steile daken, te bereiken. Kleine gebreken verhelpen zij direct. Adviezen over grotere herstel- en onderhoudswerkzaamheden worden opgenomen in een gedetailleerd inspectierapport. Momenteel maken de eigenaren van ongeveer 900 monumenten gebruik van de diensten van de Zeeuwse monumentenwacht. Kennismaken met de werkzaamheden van de monumentenwacht kan op 10 september op een tweetal locaties in Zeeland, namelijk bij de Sint-Lievensmonstertoren in Zierikzee en bij kasteel Westhove (gemeente Veere). www.scez.nl OMD-raadsel kleurplaat Voor een actueel overzicht van de opengestelde monumenten en activiteiten in Zeeland kunt u terecht op de website van de SCEZ, www.scez.nl Op deze website is bovendien een bijzonder OMD-raadsel op te lossen. Onder de juiste inzendingen worden enkele prijzen verloot. De eerste goede reactie wordt in ieder geval beloond. Ook aan de jeugd is gedacht: op diverse opengestelde religieuze locaties, gemeentehuizen, bibliotheken en scholen is een leuke kleurplaat af te halen voor kinderen tot 15 jaar. De zes mooiste inzendingen worden ook deze keer weer beloond met een prijs. Uiteraard is de kleurplaat ook af te halen bij de SCEZ: gebouw De Burg, Groenmarkt 13 in Middelburg (tijdens kantooruren). Informatie over Open Monumentendag en de opengestelde monumenten elders in Nederland vindt u op

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2005 | | pagina 26