www.scez.nl. De monumenten en activiteiten zijn per plaats vermeld. Tenzij anders vermeld zijn de monumenten te bezichtigen en vinden de activiteiten plaats op 10 september tussen 10.00 - 17.00 uur. Bezoek aan monumenten en deelname aan activiteiten is gratistenzij anders vermeld. Voor algemene informatie over de Open Monumentendag zie www.openmonumentendag.nl. Er kunnen zich wijzigingen voordoen, voor een actueel overzicht verwijzen wij u naar de website van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland BAARLAND NH Kerk Slotstraat 1 Boerderij Oude Polderdijk 2 Galerie G, achttien 88 en een expositie van beeldend kunste naar Vera Harmsen. BORSSELE Boerderij Kaaiweg 16 Boerenschuur, bakkeet en varkenskot Kaaiweg 28 Kraampjes met natuur producten. AAGTEKERKE Molen Molenweg 3 NH Kerk Dorpsplein Boerenschuur Oude Grintweg 3 AARDENBURG Kaaipoort Kaaiplein/Weststraat Tentoonstelling Aardenburg kerkenstad. Doopsgezinde Kerk Weststraat 37 Schilderijententoonstelling. RK Kerk Weststraat 80 Sint-Baafskerk Sint Bavostraat 5 Vanaf 14.00 uur: presentatie 25 gedichten voor Beatrix, onthulling standbeeld en schildering De Berenning, gedichtenwandeling. Vestingwallen Noord- en Zuidbolwerk Castellum Burchtstraat Gemeentelijk Archeologisch Museum Marktstraat 18 Galerie De Griffioen Marktstraat 7 Tentoonstelling B. Meindersma, eigen werk. Galerie Katinka Markt 6 Tentoonstelling eigen werk. De Paardenstal Markt 4 Galerie Restauratieatelier 't Poortwachtershuis Tuimelsteenstraat 19 Grenspalen Eedeweg/Hogeweg Galerichel Weststraat 38 Burgerweeshuis Weststraat 24 Parkbos Kasteel De Elderschans Heerendreef 61 Vrij te bezoeken. AXEL Streekmuseum Het Land van Axel Noordstraat 11 Stadsmolen van Axel Molenstraat 27 Uitleg door molenaar, draait bij voldoende wind. Axelse watertoren Kinderdijk 2 Witte's museum Bastionstraat 45 Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Kerkdreef 21 DOMBURG Molen Weltevreden Roosjesweg Kan binnen bezichtigd worden. Protestantse kerk en toren Markt/Stationstraat Beklimming van de 38 meter hoge toren. Boekenmarkt. Foto's van restauratie van de gevels. Orgelbespeling. Begraafplaats in het Stadsboschje Schelpweg DRIEWEGEN NH Kerk Van Tilburgstraat 27 EEDE Huize De Biezenpolder Biezenstraat 21 ELKERZEE Molen De Lelie Kloosterweg 4 ELLEWOUTSDIJK Kerkje Van Hattumstraat Diverse activiteiten op zaterdag en zondag, afgesloten met een optreden van Henk van Ulsen. Fort Ellewoutsdijk Rondleidingen, optreden van een re-enactmentgroep, excursies/fietsroute zuidrand Zak van Zuid-Beveland. GAPINGE NH Kerk Dorpsstraat/Schotse Hoek GOES Binnenstad 11.00-16.00 uur: Bekendmaking programma onderdelen door stadsomroeper Cees Blaeke uit Sluis. 10.00-16.00 uur: Elk half uur korte rond wandeling o.l.v. gidsen van 't Gilde "De Bevelanden" langs de monumenten (start bij Lunchcafé). Grote Markt Ballonnenwedstrijd, teken- en knutselwedstrijd voor de jeugd. Om het half uur rijdt er gratis een kleine paardentram naar het Ambachtscentrum "De Hollandsche Hoeve". BIERVLIET Gegidste wandelingen Vertrek vanaf het dorpshuis Hoogstraat 2 Vertrek: 10.30 en 14.00 uur met o.a. bezoek aan twee voor malige pastorieën aan de Markt en de twee kerkgebouwen. Molen De Harmonie Molenstraat 9 Uitleg door molenaar, draait bij voldoende wind. Oude Raedthuys Hoogstraat 2 Maquette Biervliet (in opbouw). NH Kerk Kerkstraat 6 RK Kerk Noordstraat 46 14.00 uur rondleiding; 17.00 uur barbecue; 20.00 uur concert Zeeuws-Vlaams Kamerkoor. Tijdens rondleiding uitleg door de pastoor over de beeldengroep, aansluitend een orgelconcert met vaderlandse liederen. BIEZELINGE NH Kerk Noordstraat 4 BIGGEKERKE Bunkerfietsroute Beschrijving op diverse plaatsen verkrijgbaar, o.a. VVV-kantoren en gemeentehuis. Molen Oostweg 4 Draait bij voldoende wind, tevens uitleg door molenaar en verkoop diverse producten. Dorpskerk Kerkplein 1 Van 10.30 tot 12.00 optreden van Maria Huisman (gitaar), Lucie van Moolenbroek (dwars fluit) en Maarten Janse (gitaar). BROUWERSHAVEN Brouws Museum Haven Zuidzijde 14-15 Geopend van 11.00 tot 17.00 uur. BRUINISSE Oudheidkamer/Visserij museum Oudestraat 23 Expositie van volkskunstenaar Piet Hoek, kinderkleding rond 1900 en demonstraties. BURGH Museum De Burghse Schoole Kerkstraat Exposities. Geopend van 10.00 tot 16.00 uur. NH Kerk Burghse Ring Orgeltocht i.s.m. andere kerken (spel). Geopend van 10.00 tot 16.00 uur. BURGHSLUIS Plompe Toren Dijk Oosterschelde Informatiepunt N atuurmonumenten. Boerderij 't Hof Reijersberg Kaaiweg 28 Kraampjes met natuur producten. CADZAND NH Kerk Prinsestraat Boerderij Herenweg 2 Rondleidingen door tuin en boerderij. Molen Nooitgedacht CLINGE H. Henricus Kerk 's-Gravenstraat

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2005 | | pagina 27