SCEZpresse Lezersreactie 1 I te»; '""'•/".rvJ ^7 ARCHEOLOGIEGESCHIEDBEOEFENINGMONUMENTENWACHTMONUMENTENZORGMUSEASTREEKTALEN September is de maand van de Open Monumentendag. De SCEZ geeft uitvoering aan de provinciale coördinatie van deze dag en doet dat in nauwe samenwerking met de plaatselijke comités van de Zeeuwse gemeenten. De aftrap is op 7 september in de imposante Grote of Maria Magdalenakerk in Goes. De daaropvolgende zaterdag en deels ook de zondag zijn er weer veel, heel veel fraaie Zeeuwse monumenten te bezichtigen. Belangrijkste uitdaging voor deze dagen: kies voor uw bezoek nu eens een monument dat u vrijwel dagelijks ziet, maar eigenlijk nog nooit écht hebt bekeken en zeker niet vanbinnen! Het thema van dit jaar, religieus erfgoed, kan daarvoor de inspiratie bieden. In de special van Zeeuws Erfgoed vindt u het aanbod handzaam per plaats gerangschikt. Met religieus erfgoed heeft de SCEZ zich de afgelopen maanden ook anderszins beziggehouden. In opdracht van de provincie heeft zij namelijk een onderzoek uitgevoerd naar de problemen bij het instandhouden van historische kerkgebouwen in Zeeland. Dit naar voorbeeld van een vergelijkbaar onderzoek naar historische boerderijen. Er is een analyse gemaakt van het beschikbare bronnen materiaal, er is een enquête onder alle Zeeuwse gemeenten uitgezet en er is gesproken met dertig sleutelpersonen. De focus voor het onderzoek was de Nederlands-hervormde kerk van Hoofdplaat, gebouwd in 1783-1785. Al met al kon een helder beeld worden geconstrueerd van alle aspecten die een rol spelen bij de instandhouding van waardevolle historische kerken. De resultaten van het onderzoek, inclusief de aanbevelingen, zijn verwerkt in De redactie ontving de volgende e-mail als reactie op de omslag van de vorige aflevering van Zeeuws "Het juninummer van Zeeuws Erfgoed vertoont een foto uit 1904. Op een bergje zand staat een gezelschap in Zeeuwse kledij. Daarvoor staat rechts op de foto een bordje met het nummer 14. Volgens mij wijst dat erop dat het hier gaat om een ploeg autochtone deelnemers aan de 'fortenwedstrijd'. In die tijd liepen de kinders nog heel vaak in Walcherse dracht. Ik kan me dat zelf nog herinne ren, vooral van de schoolmeisjes. Zelf heb ik als jongen met mijn ouders in de jaren '29-'32 in Domburg gelogeerd. Wij deden dan altijd mee aan de fortenwedstrijd. Dagen te voren sleepte je alle wrakhout en ander aanspoelsel aan om je fort zo sterk mogelijk te maken en te verdedigen. Natuurlijk met het lot dat elk zandkasteel ondergaat. De wedstrijd werd 'gestart' door de heer Elout, destijds directeur van de organisatie die de wedstrijd organiseerde. Hij was gekleed in een jagerstenue met kniebroek en schoot dan met een groot jachtgeweer in de lucht. Tot de deelnemende ploegen hoorde ook altijd de familie van de huisarts Vaandrager (de vader van Frits Vaandrager), een ploeg heel sterke mannen die het meestal wonnen. Maar er was ook een keer dat ze niet de eerste prijs haalden. Toen klonk het overwinningslied van de nummer één: We hebben de Vaandragers verslagen, hiep hiep hoera, hiep hiep hoera!." Berto Roegholt, Middelburg Wilt u ook reageren op een artikel of foto uit Zeeuws Erfgoed, stuur dan een briefje t.a.v. de redactie naar: SCEZ, postbus 47, 4330 AA Middelburg, of mail naar een onderzoeksrapport, dat op 7 september, als onderdeel van het openingsprogramma van de Open Monumentendag in Zeeland, wordt gepresenteerd. Op 2 juli ging het ook om een monument. Maar dan een monument in de betekenis van gedenkteken. Op die dag werd namelijk het Jaar van het Zeeuwse Slavernijverleden afgesloten met de onthulling van het Zeeuws Slavernijmonument op de Balans in Middelburg. Het monument is ontworpen door de Zierikzeese beeldend kunstenaar Hedi Bogaers. Gedurende de periode juli 2004-juli 2005 is door een groot aantal Zeeuwse instellingen een keur aan activiteiten georganiseerd, waaronder tentoonstellingen, lezingen, educatieve programma's, muziek- en dansoptredens en een toneel stuk. Daarmee is aandacht en begrip ontstaan voor een relatief onbekend stukje Zeeuwse geschiedenis. De SCEZ coördineerde en ondersteunde het Jaar van het Zeeuwse Slavernijverleden. Onlangs heeft de SCEZ een serie folders laten maken die inzicht geeft in de verschillen taken en werkzaam heden die worden uitgevoerd. Er zijn folders voor ieder werkveld van de SCEZ: archeologie, erfgoededucatie, geschiedbeoefening, monumentenwacht, monumenten zorg, musea, streektalen en de ondersteuning van vrijwilligersorganisaties. De folders worden gedistribueerd via gemeenten, bibliotheken en erfgoedorganisaties. Ze zijn natuurlijk ook op te halen of aan te vragen bij de SCEZ. Wim Scholten, directeur zeeuwserfgoed@scez. nl tmdemscharii Verlfden I I to moi Zeeuws Erfgoed 3

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2005 | | pagina 3