KORTelings aanstelling personeel Jaar van het Kasteel 2005 ARCHEOLOGIEGESCHIEDBEOEFENINGMONUMENTENWACHTMONUMENTENZORGMUSEASTREEKTALEN Sinds de officiële opening op 2 april gonst het van de activiteiten op en rond de Zeeuwse kastelen en buitenplaatsen. Op diverse plaatsen zijn exposities aan het thema gewijd (geweest), zoals in Burgh (Museum De Burghse Schoole), IJzendijke (Streekmuseum IJzendijke), Sint-Annaland (Streekmuseum De Meestoof) en Middelburg (Zeeuwse Bibliotheek). In relatie tot de tentoonstelling in Sint-Annaland verscheen overigens een door de Thoolse gemeentearchivaris J.P.B. Zuurdeeg geschreven, fraai vormgegeven boekje In naam van Oranje. Het kasteel te Sint-Maartensdijk en zijn bewoners. De Stichting Landschapsbeheer Zeeland organiseerde excursies naar de historische buitenplaatsen Ravesteyn (bij Grijpskerke) en de Elderschans (bij Aardenburg). Wie dat wil kan nog mee met zo'n excursie: op 16 oktober zullen onder deskundige leiding de twee buitenplaatsen van Kloetinge worden bezocht. Op 28 mei waren velen van de partij op een fietsexcursie langs vliedbergen en verdwenen kastelen in (de omgeving van) Nisse. En op 5 juni deed ook Zeeland mee aan de Nationale Verteldagen, waarbij de activiteiten in Ellewoutsdijk en Kuitaart mede in het teken van het themajaar stonden. De belangstelling voor de excursie van Heemschut langs Walcherse kastelen en buitens op 11 juni was zo groot, dat een herhaling staat gepland. Heel bijzonder waren de vier woensdagavondwandelingen (met heel veel belangstellenden!) in juli door het buitenplaatsen landschap van Schuddebeurs. De start werd opgeluisterd met de presentatie van een door Sander den Haan samengestelde wandelkaart van dit gebied. Op 2 augustus hebben zeer velen fietsend de Tuin van Zeeland door kruist; op die dag voerde de jaarlijkse Terre des Hommes- tocht langs kastelen en buitenplaatsen op Walcheren. Een heel ander soort activiteit werd ontplooid door leden van Het Zeeuwse Palet: zij waren in de zomermaanden al schilderend bezig bij kastelen en buitenplaatsen. Er staat dit jaar ook nog het een en ander te gebeuren. Zo zal - voor de tweede keer dit jaar - de Compagnie van Cranenburgh haar tentenkamp opslaan in onze provincie. Op zaterdag 10 september, in het kader van Open Monumentendag, zal dit veertiende-eeuwse huurleger 'levensecht' aanwezig zijn nabij kasteel Westhove, in de Manteling tussen Domburg en Oostkapelle. Een uitgelezen kans voor diegenen die deze presentatie van 'living history' op 2 april op kasteel Moermond moesten missen, én voor hen die toen de smaak te pakken hebben gekregen! Tenslotte: op 18 november zal de 19de Historische Studiedag gewijd worden aan het thema 'kastelen en historische buitenplaatsen'. Zie daarvoor elders in Zeeuws Erfgoed. Voor alle (andere) activiteiten: www.scez.nl Janneke de Wit, projectmedewerker musea en MusIP Janneke de Wit (1980) is vanaf 1 april 2005 als projectmedewerker musea op uitzendbasis werkzaam bij de SCEZ. Na het vervullen van diverse beheer- en behoudstaken en de begeleiding van het museumregister is Janneke per 1 juni aangesteld als projectmedewerker MusIP, als opvolger van Erik van Rossum. Ze gaat hiervoor bij een twintigtal Zeeuwse musea langs om de museumcollectie op deelcollectieniveau te inventariseren. Na de Reinwardt Academie faculteit Museologie in Amsterdam gevolgd te hebben, is Janneke eind 2003 naar Vlissingen verhuisd. Zij heeft projectmatig archief werkzaamheden verricht bij twee overheidsinstellingen in Zeeland en aansluitend is zij naar Delft verhuisd om daar als collectieregistrator voor het Legermuseum te werken. Momenteel is Janneke weer terug in Zeeland en hopelijk nu voor altijd! Zeeuws Erfgoed 4

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2005 | | pagina 4