Project Verdronken Dorpen: ARCHEOLOGIE Wisselexposities in Axel, Yerseke en Ouwerkerk GESCHIEDBEOEFENINGMONUMENTENWACHTMONUMENTENZORGMUSEASTREEKTALEN metaalvondsten uit Oost-Souburg (foto John Klomp). Entree van de tentoonstelling in Axel. Overzichtskaart op de expositie in Axel, ontworpen door A. de Kraker. ter hoogte van de boerderij Oostmanskapelle aan de Groeneweg te Schoondijke. Een bijstelling van de Archeologische Monumenten Kaart ligt dan ook in het verschiet: stof voor het project 'Waardering Terreinen van Archeologische Betekenis'. Zuid-Beveland Waarnemingen langs de Rooneusdijk, Ovezande Op 20 april verrichtte de SCEZ archeologische waarnemingen langs de Rooneusdijk te Ovezande, na een vondstmelding van de Stichting Landschapsbeheer Zeeland en een particulier. Bij het graven van een drink put in een weiland stuitte men op substantiële muurresten van een gebouw uit de - naar het formaat van de bakstenen te oordelen - vijftiende eeuw. De muur was 80 cm breed, de oriëntatie ervan was noordoost-zuidwest. De bakstenen, rood en geel, hadden diverse formaten: 28,5 x 13,5 x 7 cm, 24 x 12 x 6 cm, 26 x 13 x 7 cm en 19,5 x 9 x 4 cm. Mogelijk zijn oudere bakstenen hergebruikt. De erbij aangetroffen aardewerkscherven dateren eveneens uit de vijftiende eeuw. Ook werden fragmenten van daktegels en leisteen teruggevonden. Van de locatie waren geen archeologische gegevens bekend. De naam Rooneus is waarschijnlijk een verbastering (dialect) van 'rode huis', dat nog in de achttiende eeuw wordt genoemd, maar waarvan de exacte locatie toen al niet meer bekend was. Walcheren Metaalvondsten uit Oost-Souburg Op een akker ten noorden van Oost-Souburg is door de gebroeders John en Marco Klomp in 2004 een grote hoeveelheid metaalvondsten gedaan, daterend tot in de achttiende eeuw. Opmerkelijk is een tiental vondsten uit de vroege Middeleeuwen. Het gaat om drie fibulae, een ring en zes (delen van) beslagstukken. De vroegste vondst in dit complex betreft een pseudo-muntfibula (afbeelding Donderdag 14 juli is in het Watersnoodmuseum te Ouwerkerk de laatste van drie wisselexposities geopend over het thema van de verdronken dorpen in Zeeland. De eerste daarvan was te zien van 4 tot en met 28 mei in Streekmuseum Het Land van Axel te Axel, de tweede opende op 7 mei in het Oosterscheldemuseum in Yerseke (te bezoeken tot en met 10 september) De Ouwerkerkse expositie blijft geopend tot en met 5 november, de datum waarop in 1530 de beruchte stormvloed 'Sint-Felix quade saterdach' plaatsvond. Alledrie de tentoonstellingen zijn door de musea ontwikkeld in samenwerking met de SCEZ, die voor algemene en regiogerichte panelen zorgde en waarvan medewerkers in twee van de drie musea medewerking verleenden aan de officiële opening. Voor de samen stelling van de Ouwerkerkse expositie is voorts de hulp ingeroepen van historicus Jan Zwemer. De vormgeving van de SCEZ-panelen (en van de expositie te Ouwerkerk) werd verzorgd door Ramon de Nennie; de introductieteksten op de panelen zijn van Jan Kuipers, eindredacteur van het boek Sluimerend in Slik. Jaap Schoof (voorgrond) van het Watersnoodmuseum in discussie met inleider Kees Slager tijdens de opening van de expositie in Ouwerkerk op 14 juli (foto Sjaak van Loo) linksboven) welke gedateerd wordt in de tweede helft van de negende eeuw (datering R. Proos). Een identieke fibula kennen we al uit de ringwalburg van Oost-Souburg, waar deze echter later gedateerd wordt. De andere fibulae (afbeelding rechtsboven) zijn een radfibula met een glasparel in het midden en een fraaie Maltezer-kruisfibula met rode en groene emailinleg, welke zeker te dateren zijn in de negende en tiende eeuw. Een unicum is het kruisvormige beslagstuk met de afbeelding van een gezicht (afbeelding linksonder). Hoewel hiervoor geen vergelijkbare stukken gevonden zijn is het aan te nemen dat ook dit uit de vroege Middeleeuwen stamt. Naast het metaal werd enig aardewerk verzameld, onder andere Pingsdorf, Andenne en kogelpot. Gezien deze vondsten is het aan te nemen dat zich op de locatie mogelijk sporen bevinden van een nederzetting, waarvan de aanvang te dateren is in de vroege Middeleeuwen. Zeeuws Erfgoed 7

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2005 | | pagina 7