Zeeuwse Dialectdag archeologieerfgoededucatiegeschiedbeoefeningmonumentenwachtmonumentenzorgmuseaS T REE KT ALEN Koekoek schietebroek. Kinderspelen in Zeeland Vele handen maken licht werk, wordt wel eens gezegd. Daarom nam een aantal mensen een goed jaar geleden de uitdaging aan om op basis van de diverse regioboeken van de Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek en het Woordenboek der Zeeuwse dialecten, aangevuld met allerlei materiaal dat de leden van onder andere de correctie- groepen in heel Zeeland aanbrachten, een boek te maken over kinderspelen in Zeeland. In een twintigtal hoofdstukken worden allerlei spelletjes behandeld die vroeger en nu in Zeeland gespeeld werden of worden. Het was niet de bedoeling alle spelletjes met alle dialect variatie die er in het Zeeuws bestaat te verzamelen, de auteurs wilden vooral een beeld geven van wat kinderen vroeger allemaal deden in hun vrije tijd. Aftelrijmpjes zijn het begin van heel wat spelletjes en daarmee wordt ook de aftrap gegeven. Sommige zijn wat Zeeuwser getint dan andere. Daarna volgen kringspelletjes, hand- en klap- spelletjes, tik- en rijspelletjes, spring-, zoek-, nabootsings-, werp- en balspelletjes. Ook bikkelen, knikkeren, pinkelen, tollen en hoepelen komen aan bod. Hebt u ooit gemurpeld of getopt? Kent u nog de benamingen voor de zijden van de bikkels: ruggers, staanders, liggers, Dat kinderen ook heel inventief waren en zelf speelgoed maakten met gevonden materiaal is niet vergeten: fluitjes maken, pijltjes en besjes schieten, enzovoort. Ook plattelandsspelletjes, kattenkwaad, gezelschapsspelletjes (zoals slabberjan) en winterspelletjes staan erin. Natuurlijk ontbreken speeltuinen en feesten niet. Wat in de diverse regionale publicaties van de ZDV is verschenen in de loop van die 7 5 jaar, is in dit boek gebundeld. Alle regio's komen dan ook aan hun trekken. Hier en daar staan stukjes tekst in het Zeeuws, dat zijn dan letterlijk overgenomen passages uit de regioboeken. Er zijn ook enkele - wel of niet eerder gepubliceerde - verhalen in opgenomen, als illustratie. Toch blijft het geheel ook voor niet-Zeeuwen gemakkelijk leesbaar. Het is een boek dat vooral veel herkenning oplevert en gemijmer over tijden waarin kinderen nog plaats, tijd en zin hadden om te ravotten en er veel meer kon en mocht dan nu. erin de hele zaal te doen zingen. De burgemeester van Kapelle leerde enkele nieuwe Zeeuwse woorden zoals 'een neutewuppertje met een wurfeltje'. De dialectdag van 2005 (15 oktober) stond in het teken van kinderspelen. Het jubileumboek Koekoek Schietebroek. Kinderspelen in Zeeland dat naar aanleiding van het 75-jarige bestaan van de Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek is samengesteld werd er gepresenteerd en heel wat verhalen en sketches stonden dan ook in het teken van sport en spel. Het eerste exemplaar werd tijdens de jaarvergadering aangeboden aan de heer S.W.G.M. Kramer, burgemeester van Kapelle die de dag opende, en aan Esther Goedhart Schot, voormalig kampioene atletiek. De burgemeester opende de dag deze keer niet in het Zeeuws zoals vorig jaar, maar hij had wel tien leuke woorden opgezocht in het Woordenboek der Zeeuwse dialecten, en bouwde er een heel geanimeerd verhaal rond. Zo karakteriseerde hij zichzelf als een neutewuppertje met een wurfel ('een klein mannetje met een strik aan'). Daarna kwam Esther Goedhart-Schot aan de beurt, die in het Zeeuws over haar loopbaan als sportvrouw vertelde. Verspreid over het ochtend- en middaggedeelte volgden nog vele andere verhalen en liederen. De verkouden Anja Kopmels mocht naar aanleiding van haar nieuwe cd (zie elders in dit nummer) een groot deel van het programma voor haar rekening nemen. Liesbeth Schoenmaker-Born vertelde over haar jeugd op Goeree-Overflakkee. Jopie Minnaard herinnerde zich haar diabolo die ze na een circusbezoek had gekregen en de avonturen die ze daarmee beleefde en Jopie Meerman had het over een reeks spelletjes die men op Tholen speelde. Dat verhaal is te lezen in het nieuwe boek Koekoek Schietebroek. Engel Reinhoudt kon de zaal animeren met een reeks kinderliedjes die door iedereen werden meegezongen en mevrouw Dijkstra probeerde haar mossels aan de man te krijgen. Pau Heerschap praatte het programma leuk aan elkaar. De leden van de Zeeuwse Dialect Vereniging (ZDV) konden alweer terugblikken op een gevarieerde dag en kijken wellicht al uit hoe de vereniging volgend jaar het thema 'dialect en muziek' naar voren brengt. Zeeuws Erfgoed 21

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2005 | | pagina 21