Special 12 Jaar met herdenkingen Van Sirit-Elisabethsvloed tot Sint-Felixvloed december 2005 Driedimensionale overzichtskaart op de expositie in Axel, ontworpen door A. de Kraker. m Wisseltento onstelling 'Verdronkrn Land van Zuid-Beveland Sint-Felixtoer op 5 november 2005, met een theatervoorstelling over Sint-Felix quade saterdach door Theater Kwark bij Oud-Rilland. NIEUWSBRIEF VAN DE STICHTING Cultureel Erfgoed Zeeland Permanente tentoonstelling 'Blinken of Verzinken'in Goes. verwerkt. Vervolgens vond die maand in Middelburg een symposium plaats onder de titel 'Sint-Elisabethsvloed uit 1404. Natuurramp of menselijk falen?' In Rilland organiseerde de AWN-afdeling Zeeland een tentoonstelling met ill als titel 'Oud-Rilland, verzwolgen, verdwenen, gezocht en teruggevonden'. Theater Kwark speelde hierbij een gelegenheidstheatervoorstelling. 1 In 2005 vonden in drie musea wisseltentoonstellingen plaats: Streekmuseum Het Land van Axel, 'Verdronken Dorpen in Oost-Zeeuws-Vlaanderen'; Oosterschelde- museum Yerseke, 'Verdronken Land van Zuid-Beveland'; Watersnoodmuseum Ouwerkerk, 'Verdronken Dorpen op Schouwen-Duiveland'. Tevens opende Historisch Museum De Bevelanden in Goes een vaste tentoonstelling gewijd aan de verdronken dorpen. Op zaterdag 5 november (sinds 1530 Sint-Felix quade saterdach) voerde de Sint-Felixtoer langs M enkele tentoonstellingen in de provincie en het verdronken Oud-Rilland, alwaar Theater Kwark opnieuw de geschiedenis deed herleven. In 2002 startte de SCEZ het project 'Verdronken dorpen in Zeeland'. De aanleiding hiertoe was de opdracht van het provinciaal bestuur een gelijknamig monument op te richten. Met het project wordt aandacht gevestigd op de minstens 117 verdronken dorpen (inclusief één verdronken stad: Reimerswaal) op het grondgebied van de provincie Zeeland. Het gaat om kerkdorpen die ruwweg zijn ontstaan in de periode 900 tot 1500. Ze zijn weggevaagd door het water, veelal als gevolg van een stormvloed, soms ook door langer lopende processen. Sporen in het landschap, bodemvondsten en archief materiaal herinneren ons tot op de dag van vandaag aan het leven van mensen op inmiddels verdwenen plekken. In december 2002 werd bij de nieuwsbrief Zeeuws Erfgoed een eerste special over de verdronken dorpen uitgegeven. In deze tweede special over verdronken dorpen besteden we uitgebreid aandacht aan bestaande en nieuw verworven kennis over West-Zeeuws-Vlaanderen en Noord-Beveland. Ook afgelopen jaar organiseerde de SCEZ een aantal activiteiten om de belangstelling voor de geschiedenis van de verdronken dorpen in Zeeland aan te wakkeren. Allereerst werd, in november 2004, het boek Sluimerend in Slik gepresenteerd, waarin alle laatste onderzoek naar de verdronken dorpen in Zuidwest-Nederland is

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2005 | | pagina 29