Inschrijftermijn 'Zing Zeeuws!' g geopend '1 Derde internationale streektaalconferentie in Zeeland Tweede editie succesvol muziekspektakel in Heinkenszand op 15 november StrÊËkla^l en :lihirza.iïil'niri Het is weer zover. Het startschot voor 'Zing Zeeuws 2008' is gegeven! Half februari zijn er folders over heel Zeeland verspreid waarbij jongere (en misschien ook wat oudere) bands en zangers/zangeressen wordt gevraagd zich in te schrijven voor de tweede versie van de wedstrijd. De Zeeuwse Taele en de SCEZ hopen dat jongeren door het succes van 2006 misschien vlugger de stap durven te zetten om zich in te schrijven. We hopen dan ook dat het aantal inschrijvingen dat van twee jaar geleden evenaart. Dit jaar kan ingeschreven worden voor drie categorieën, en in elk van de categorieën zijn drie geldprijzen te verdie nen. Deelnemers kunnen zich inschrijven met een eigen nummer (ze maken dan zelf hun tekst en muziek), maar net als de vorige keer mogen creatievelingen die goed zijn in het schrijven van teksten, een tekst in het Zeeuws insturen. De organisatie zoekt dan een band of zanger die het nummer zal uitvoeren. Het maakt trouwens niet uit in welk Zeeuws dialect de tekst geschreven is en of het nou een rap, blues, metalnummer of een smartlap is, de orga nisatie hoopt voor elke tekst een uitvoerder te vinden! Nieuw in 2008 is dat we ook op zoek zijn naar groepjes en individuele zangers/zangeressen die het aandurven zich gewoon in te schrijven als deelnemer en waarvoor wij dan een passende Zeeuwse tekst zoeken. De eerste categorie (tekst en muziek) heeft de tijd tot 1 september om zich in te schrijven. De laatste twee categorieën (tekst alleen of band alleen) moeten dat doen voor 1 mei. Er moet immers tijd genoeg zijn om bijpassende uitvoerders of teksten te zoeken. Wilt u folders en/of meer informatie dan kunt u terecht bij de initiatiefnemer via dialectzang@xs4all.nl of 0118-470394. Ook op de site van de SCEZ vindt u informatie: www.scez.nl Op zaterdag 15 november is De Stenge in Heinkenszand afgehuurd voor het 'Zing Zeeuws 2008-festival'. Alle deelnemers treden die avond op en een deskundige jury kiest de winnaars. Winnaar 'Zing Zeeuws 2006' voor de categorie 'eigenlied' (foto Wim Limonard). Op 6 juni vindt in het klooster van Rilland van 10.00 tot 16.30 uur de derde internationale streektaalconferentie plaats. De vorige edities waren iets verder van huis, namelijk in Maastricht en in Noordwolde. Tijd dus om een dergelijk gebeuren eens in het zuidwesten van het land te organiseren. Samen met de Noord-Brabantse streektaalfunctionaris (Erfgoed Brabant) organiseert de SCEZ dit evenement. Het thema van deze conferentie is 'dialect van schoot tot school'. Het definitieve programma is nog niet bekend, maar het is de bedoeling om een aantal sprekers uit te nodigen die onderzoek hebben gedaan naar de gevolgen van het spreken van dialect. Verder zal ook een spreker worden uitgenodigd die deze materie uit beleidsmatige hoek zal toelichten en zullen we ook enkele concrete projecten in verband met dialect in het onderwijs een plaats geven. De dag wordt afgeslo ten met een paneldiscussie. Meer gegevens over deze streektaalconferentie vindt u binnenkort op www.scez.nl. Voor meer informatie kunt u ook terecht bij de consulent streektalen, Veronique De Tier (v.de.tier@scez.nl). Van de tweede streektaalconferentie is de bundel met lezingen net verschenen. Ook Zeeland komt even aan bod in deze bundel. Samen met Rob Belemans hield Veronique De Tier daar de lezing 'Beleidsontwikkeling en -ondersteuning voor niet-erkende dialecten in Vlaanderen en Zeeland'. Men kan de nieuwe uitgave voor 12,50 euro bestellen bij de Stichting Stellingwarver Schrieversronte, info@stellingwarfs.nl, telefoon (0031) (0)516-451108. De volledige titel ervan is: Streektaal en duurzaamheid. Lezingen van de internationale streektaalconferentie in Noordwolde, 25 mei 2007 (regio Stellingwerf in Friesland). Henk Bloemhoff en Piet Hemminga (red.), Oldeberkoop/Berkoop NL, 2007. ISBN 9789064661433. De bundel met de lezingen van de eerste conferentie, Lang leve de dialecten\, is ook nog verkrijgbaar bij het Huis voor de Kunsten Limburg, Postbus 203, 6040 AE Roermond, eveneens voor 12,50 euro. Wilt u meer informatie over de streektaalconferentie of over de twee boekjes, mail dan naar v.de.tier@scez.nl of bel 0118-670883. Zeeuws Erfgoed 19 maart 2008/01 STREEKTALEN

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2008 | | pagina 19