Colofon KORTem^aanstelling personeel Internet www.sceZ.nl Zeeuws Erfgoed is een uitgave van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland en verschijnt vier keer per jaar. Deze nieuwsbrief informeert over het cultureel erfgoed van Zeeland: archeologie, erfgoededucatie, landschap, historie, monumenten, musea en streektalen. Abonnementen en adreswijzigingen alleen schriftelijk via postbus 49 o.v.v. Zeeuws Erfgoed. redactie Aad de Klerk, David Koren, Jan Kuipers, Veronique De Tier, Tony Veenstra en Janneke de Wit eindredactie Saskia Buitenkamp, Aad de Klerk, Jan Kuipers en Veronique De Tier foto's Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland, tenzij anders vermeld opmaak decreet, Ramon de Nennie, Middelburg druk Verhage Zoon, Middelburg Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland Postbus 49 4330 AA Middelburg Bezoekadres Gebouw De Burg, Groenmarkt 13 Telefoon 0118-670870 Fax 0118-670880 E-mail info@scez.nl Zeeuws Erfgoed jaargang 7 nr. 1 maart 2008 - Agenda maart 2008 met bijdragen van Johan Francke en Truus Trimpe Burger-Mekking - Zeeuws Archief Nieuws nr. 37 Aan dit nummer droegen bij: ARCHEOLOGIE Robert van Dierendonck, Henk Hendrikse, Nathalie van Jole, Hans Jongepier en Jan Kuipers. ERFGOEDEDUCATIE Josien Pootjes LANDSCHAP EN HISTORIE Allie Barth en Aad de Klerk MONUMENTENWACHT Jeroen van Dijke, Wim Jakobsen en Tony Veenstra MONUMENTENZORG David Koren, Jacquelien Pleijte en Jan van Zon MUSEA Leo Adriaanse, Marloes Matthijssen en Janneke de Wit STREEKTALEN Veronique De Tier MONUMENTAAL Ronald van Immerseel JAARTHEMA Ronald van Immerseel Aanlevering van kopij Voor het volgende nummer en/of reacties op deze nieuwsbrief bij voorkeur digitaal tot 21 januari 2008, zeeuwserfgoed@scez.nl of via postbus 49, 4330 AA Middelburg o.v.v. kopij Zeeuws Erfgoed. Marianne Boone, administratief-secretarieel medewerker Marianne Boone (1962) werkt al ruime tijd op uitzendbasis voor de SCEZ. In mei 2006 begon zij als baliemedewerker tijdens de looptijd van de tentoonstelling 'De Zeeuwse Klapbank' en later verleende zij ook secretariële ondersteuning aan het restauratieproject 'ZeeuwsBehout.' Momenteel werkt zij voor gemiddeld één dag in de week voor de POAZ (Provinciale Onderzoeksagenda Archeologie Zeeland) en biedt zij ondersteuning aan de provinciale coördinatie van '2008 Jaar van het Religieus Erfgoed'. Een opleiding tot kinder- en jeugdverzorgende heeft voor Marianne niet tot werk in de zorgsector geleid. Integendeel, al een halfjaar na het behalen van dit diploma kreeg zij werk aangeboden bij onder andere Hercules (nu Eastman), Kamer van Koophandel en Omroep Zeeland. Marinus van Dintel, consulent cultuurhistorie en monumenten Met ingang van 1 februari is Marinus van Dintel (1969) voor vier dagen in de week werkzaam als consulent cultuurhistorie en monumenten. Het gaat om een nieuwe functie bij de SCEZ. Marinus gaat zich onder andere bezighouden met de verdere ontwikkeling van de Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) van Zeeland, met het opzetten van een meldpunt voor bedreigd erfgoed en een boerderijenlijn en zal ook specifiek ondersteuning verlenen aan het maritiem erfgoed van Zeeland. Marinus, opgeleid als historicus, werkte voor zijn aanstelling bij de SCEZ als projectleider bij de gemeente Zaltbommel en als projectmedewerker bij Bureau Helsdingen in Vianen. In deze laatste functie stelde hij recent voor de gemeente Sluis een monumenteninventarisatielijst op. Zeeuws Erfgoed 27 maart 2008/01

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2008 | | pagina 27