Archeologen van de toekomst Bachtensteene in Middelburg. Door de POAZ-bijdrage kon het onderzoekslaboratorium Stichting RING in Amersfoort het onderzoek opnemen in een landelijk project, en zijn nog 41 dateringen extra én gratis toegevoegd. Het onder zoek leverde niet alleen de bouwdateringen van de huizen tussen de jaren 1009 en circa 1040 op, maar ook een nieuwe doorlopende jaarringreeks voor Zeeland van de jaren 808 tot 1035. Een houten beschoeiing van de Gentse vaart uit het onderzoek van de Markt in Axel bleek kort na 1283 gebouwd te zijn. Ook kon bepaald worden dat het eikenhout afkomstig was uit het gebied rondom Luik. Op dit moment loopt nog dendrochronologisch onderzoek aan bewaard oud hout van het kasteel van Zaamslag. Planken en palen van dit houten huis van kort na 1035 uit Middelburg zijn onderzocht met POAZ-financiering (foto WAD). SCEZ-archeologen bespreken vondsten met de archeologen in spe. Zaterdag 10 oktober kwamen bij de SCEZ archeologen in spe bij elkaar. In de jaarlijkse PZC-enquête voor basis schoolverlaters hadden negentien Zeeuwse leerlingen aangegeven archeoloog te willen worden. Deze leerlingen zijn door de SCEZ uitgenodigd voor een kennismaking met de Zeeuwse archeologie. Veertien leerlingen uit alle windstreken van Zeeland kwamen, met hun ouder(s), naar Middelburg om onthaald te worden op een mooi programma. De brugklassers van nu hadden eigen vondsten meegenomen, waar zij over konden vertellen en die door SCEZ-archeologen Robert van Dierendonck en Ook ouders tonen veel aandacht. Henk Hendrikse werden gedetermineerd. De meegebrachte objecten varieerden van haaientanden en andere fossielen tot mooi Romeins aardewerk, terra sigillata en een negentiende-eeuws kogelflesje voor spuitwater. Daarna leerden ze over opgravingen in Zeeland en Nederland, mochten ze alle depots van het Zeeuws Archeologisch Depot bezoeken en mooie vondsten uit de Zeeuwse bodem in handen houden en er vragen over stellen. Zowel de leerlingen als de ouders waren razend enthousiast over het initiatief van de SCEZ en het geboden programma. Themanummer kastelensymposium Op 27 november 2014 organiseerden de SCEZ en de Nederlandse Kastelenstichting (NKS) een symposium over Zeeuwse kastelen en vliedbergen. De lezingen zijn rijk geïllustreerd opgenomen in een themanummer van het kwartaaltijdschrift Nehalennia. Er zijn nog exemplaren beschikbaar a C 7,50 incl. verzendkosten (binnen Nederland). Stuur een mail aan jjb.kuipers@scez.nl en het nummer wordt u toegezonden. ZAAD 2016 Op zaterdag 12 maart 2016 organiseert de SCEZ voor de zeventiende keer de Zeeuwse AmateurArcheologen Dag. De komende ZAAD wordt iets anders van opzet. Er is een actievere bijdrage van de deelnemers in het programma opgenomen in de vorm van een vrijwilligersmarkt. Op een aantal verschillende plaatsen in Het Schuitvlot, het gebouw van de SCEZ, zullen (groepen) vrijwilligers zichzelf en hun werkzaamheden en resultaten presenteren gedurende het eerste deel van de middag. De vrijwilligersmarkt wordt ingeleid met een korte presentatie en wordt omlijst met drie lezingen van vakarcheologen. Uitnodiging en programma worden eind januari 2016 per mail verzonden. Grote belangstelling van amateurarcheologen bij de ZAAD van 2015 (foto Niek Beeke). Zeeuws Erfgoed 25 december 2015 04

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2015 | | pagina 25