ERFGOEDallerlei Boeken en eenmalige uitgaven De SCEZ kan geen aanvu//ende informatie verstrekken over de verkoop van verschenen pub/icaties. Agnes Andeweg, De V/iegende Ho//ander en Terneuzen. Van internationaa/ symboo/ tot /oka/e /egende (Vlissingen: Den Boer/ De Ruiter, 2015) 96 pag.; ill., foto's, tek., grav.; ISBN 978-90-79875-66-5. De Vliegende Hollander heeft nooit bestaan, maar spreekt toch al eeuwen tot de verbeelding, ofschoon we nog maar anderhalve eeuw 'weten' dat Willem van der Decken uit Terneuzen komt. Deze dunne maar gedegen publicatie was een onderzoeksproject dat door het NWO, Maastricht University en de gemeente Terneuzen financieel werd ondersteund. De auteur geeft in vier hoofdstukken een overzicht van de geschiedenis van de legende, waarbij eerst de geschiedenis van het verhaal en de Vliegende Hollander in de internationale context en literatuur worden geplaatst. Vervolgens ziet de lezer hoe de legende in Terneuzen terechtkwam en hoe de stad daarmee aan de haal ging en er allerlei reclamecampagnes rondom de figuur ontstonden. Als laatste wordt de Vliegende Hollander met hedendaagse toepassing van de legende bezien. Met eindnoten. Theo Arosius, De geheimen van Me/is Stoke. Hoe een k/erk onze vader/andse geschiedenis verva/ste (Soesterberg: Uitgeverij Aspekt, 2014) 179 pag.; ill., tab.; ISBN 978-94-6153528-3. Kritische beschouwing van het werk van de klerk Melis Stoke die in dienst van het Henegouwse Huis de geschiedenis van deze streken opschreef in de dertiende eeuw. Stoke (1235-1305) vervormde vooral de biografische vertelling over de ridder Jan van Renesse (1266-1306) die daardoor in Nederland heel anders bekend staat dan in Vlaanderen. Het boek is geschreven in negentien korte overzichtelijke hoofd stukken en bevat een kleine bijlage met een stamboom van het geslacht Van Renesse en een literatuurlijst. Ton Bakker, Omer Cie//iet in bee/d. Priester-kunstenaar (Aardenburg: Durenkamp, 2015) 287 pag.; ill., foto's; ISBN 978-94-9152817-0. Gielliet is een opmerkelijke priester en kunstenaar uit Biervliet die niet alleen een sociale strijd voert, maar deze ook in de beeldhouw kunst tracht te verenigen. Gielliet werkt met hout en is daarnaast pastor van Breskens. Dit overzichtswerk is verdeeld over vijf hoofdstukken over het priester schap van Gielliet, zijn beeldhouwwerk, de weg naar bevrijding, de Barbarakerk in Breskens en 'enkele aspecten' (over diverse voor particulieren gemaakte beeldjes en technische achtergrond bij het beeldhouwen). Bevat een drietal bijlagen met gedichten, aforismen en verhalen, een lijst met bronnen en sponsoren van het boek. Met veel fotomateriaal van het door de kunstenaar vervaardigde werk. René van den Berge, Jo de Roo. Wie/erhe/d (Bergschenhoek: Marberg Media, 2015) 287 pag.; ill., foto's; ISBN 978-90-820-4944-2. De Zeeuwse wielrenner Jo de Roo (Schore, 1937-) is een international bekende wielrenner met een indrukwekkende erelijst. De Roo was een stijlvolle coureur die in 1962 zijn topjaar beleefde en door L'Equipe tot Europees wegrenner van het jaar werd uitgeroepen. Zijn successen inspireerden streekgenoten als Raas, Priem en Bal. Voor deze biografie sprak de auteur uitvoerig met De Roo. Het boek kent 'veertien etappes' en een epiloog, waarin jeugd, entree in de wielerwereld, doorbraak, het profbestaan, dienst voor de Franse ploeg van Jacques Anquetil, het kampioenschap van Nederland, het terugvallen naar het tweede plan, dopingperikelen en het leven na de profcarrière centraal staan. Bevat een chronologische erelijst en een bronnenlijst en dankwoord. Peter Blom en Tiny Polderman, Het stadhuis van Veere. 'Schoon treffe/i/k en cier/i/k' (Vlissingen: Den Boer/De Ruiter, 2015) 56 pag.; ill., foto's, tek., grav., krt.; ISBN 978-90-79875-65-8. Het schrijvers echtpaar is kenner bij uitstek van de Veerse geschiedenis. Het huidige stadhuis van het stadje werd in 1474 gebouwd. Willem van Oranje werd er in 1581 tot markies gehuldigd. Na een restauratie werd het vernieuwde stadhuis in april 2015 weer opengesteld; ter gelegenheid daar van verscheen dit boekje. Hierin wordt in hoofdlijnen de stadsgeschiedenis gegeven. Vervolgens komen bouw, verbouw en onderhoud van het stadhuis aan de orde. Daarna volgen beschouwingen over het exterieur en interieur van het gebouw en alles wat daar te zien is. Tot slot volgt een 'besluit' en een beknopte literatuurlijst. Bert Boonman, Oude Maten en Cewichten in Zee/and. Het honderd Zeeuws, de Coese houtvoet, mudden, mi//en en munten (Goes: Crucquius Nederlof b.v., 2015) 452 pag.; ill., foto's, krt., tek., grav., plattegr., tab.; ISBN 978-90-9028886-4. In dit boek worden Zeeuwse maten en gewichten beschreven, maar ook de oorsprong daarvan tot in de 14de eeuw. Het boek kent 16 hoofdstukken over onder meer historische achtergrond, het metrieke stelsel, inventarisatie van maten en gewichten van de 15de tot de 19de eeuw en begin 19de eeuw, mijlen en karteringen, landmaten en roedematen, hout- of bouwvoeten, ellematen, gewichten, droge inhoudsmaten (graanmaten), natte inhoudsmaten, ijken, wegen en meten, een samenvatting van maten en gewichten en munten. Het geheel, dat veeleer een overzichtswerk dan een historiografie vormt, wordt afgesloten met een lijst van gebruikte afkortingen, bronnen en verant woording van de afbeeldingen. Manon van Gijtenbeek (tekst en beeld), Hannie Kool-Blokland et al. (red.), Harry van Waveren (eindred.), 1814-2014. De herdenking van de afschaffing van de s/avenhande/ in Neder/and (Middelburg: Provincie Zeeland, 2015) 46 pag.; ill., foto's, grav. Uitgave in opdracht van de Zeeuwse projectgroep 'Herdenking afschaffing slavernij 2013 en afschaffing slavenhandel 2014'. Geeft een overzicht van alle activiteiten die gedurende twee jaar zijn ondernomen rondom het thema, zoals het weblog over de MCC-slavenreis van de Eenigheid, stadswandeling, film voorstellingen, de komst van Lawrence Hill, de diverse exposities, de komst van het fairtradeschip 'Tres Hombres', toneelstukken, symposia en de nationale herdenking. Jan J.B. Kuipers, De Bee/denstorm. Van oproer tot Opstand in de Neder/anden, 1566 (Zutphen: Walburg Pers, 2015) 176 pag.; ill.. (red.,, foto's, tek., krt.; ISBN 978-94-6249-030-7. De Beeldenstorm - een van de vensters in de historische canon van Nederland - markeert het begin van de Opstand tegen Spanje, uitgevochten in de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Aanleiding en kader waren religieus, een virulente ketting reactie op de meedogenloze kettervervol gingen. Er speelden ook andere motieven: economische nood en politieke frustratie. Het boek volgt de Beeldenstorm door alle gewesten in Zuid en Noord, met aandacht voor achtergronden en grote lijn, plaatselijke bijzonderheden en een stoet actoren. Op enkele maanden Beeldenstorm volgden zes jaar schrik bewind onder de hertog van Alva (1567 1573). Het boek besteedt ook veel aan dacht aan de historische kaders van de Reformatie sinds de late middeleeuwen, de politieke ontwikkelingen en economi sche crises. Ook eerdere 'beeldenstormen' komen aan de orde, zoals die in het door Nederlanders gedomineerde, doperse Münster (Duitsland) in 1534/35. Jan Kuipers, (tekst), Heleen Dekker, (fotografie), 111 p/ekken in Zee/and die/e gezien moet hebben (Bussum: Uitgeverij Thoth, 2015) 240 pag., foto's, krt.; ISBN 978-90-6868-680-7. Boek over plekken in Zeeland, die grotendeels buiten het repertoire vallen van de gebruikelijke reisgidsen. Naast Zeeuwse industriële, horeca-, landschappelijke, sportieve en andere opmerkelijke plekken is er ook veel aandacht voor locaties met een erfgoed karakter, bijvoorbeeld kleine particuliere musea (zoals het Blikmuseum), monumen ten (bijvoorbeeld de Kruisschans), bijzondere objecten (zoals de 'Eskimo van Zierikzee'), monumenten (zoals het Monument voor de Verdronken Dorpen in Zeeland) en archeologie (bijvoorbeeld de Berg van Wabeke). Het boek is zowel bedoeld voor inwoners als bezoekers van Zeeland. Zeeuws Erfgoed 29 december 2015 04

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2015 | | pagina 29