E www.museaschouwenduiveland.nl Krachtenbundeling op Schouwen-Duiveland Zonder de inzet van vrijwilligers zouden veel musea in Zeeland niet kunnen bestaan. In de tweede helft van de vorige eeuw groeide het aantal musea sterk, met name door de inspanning van vrijwilligers. Maar in een aantal musea loopt het vrijwilligersbestand de laatste jaren terug. Bij het werven van nieuwe vrijwilligers zet men in op krachtenbundeling. Een mooi voorbeeld van hoe musea met krachtenbundeling omgaan is het samenwerkingsverband tussen acht musea op Schouwen-Duiveland, die samen werken binnen de Vereniging Musea Schouwen-Duiveland (VMSD). De samenwerking richt zich op vrijwilligersbeleid en -werving, pr en marketing, collectiebeheer, cultureel ondernemerschap en educatie. Voor dit laatste is sinds 2015 zelfs een educatief medewerker beschikbaar die voor de acht musea projecten en programma's ontwikkelt. Ria Geluk van Streek- en landbouwmuseum Goemanszorg in Dreischor en bestuurder van de VMSD vertelt: "Het vrijwilligersbestand loopt terug en dat is echt een probleem. Niet alleen de kleinere musea die volledig op vrijwilligers draaien hebben ermee te maken, maar ook de grotere. Bij de grotere musea zijn immers veel vrijwilligers nodig voor de openstelling van het museum. Het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk heeft bijvoorbeeld honderddertig vrijwilligers, maar daar zijn dan ook acht mensen per dag nodig om het museum open te houden. Op vier plekken in het gebouw is iemand aanwezig en er is een ochtend- en middagdienst. Vrijwilligers willen niet zes of zeven uur per dag in het museum werken. Als het museum dus ook in de ochtend open is, moet je wel twee diensten per dag invullen. Dan praatje over een heleboel mensen." Om iets te doen aan die terugloop zijn de musea op Schouwen-Duiveland gezamenlijk een actie begonnen om vrijwilligers te werven. Dat is niet eenvoudig. Alle acht musea op het eiland, groot of klein, merken dat het steeds moeilijker wordt om nieuwe vrijwilligers aan te trekken. Vaste vrijwilligers zijn op leeftijd, doen een stapje terug, of moeten om andere redenen met het werk stoppen. Veel vrijwilligers zijn vandaag de dag vaak minder uren beschikbaar omdat ze nog andere bezigheden hebben. Daarom is de VMSD aan het begin van dit jaar een collectieve wervingscampagne begonnen. üHUw'i UGÉftS QEZÜCMfT' i Werving vrijwilligers op vele fronten Ter promotie van de musea en met de oproep 'Vrijwilligers gezocht!' is in het regionale weekblad WereldRegio acht keer een paginagrote advertentie verschenen. Deze actie heeft al enkele nieuwe vrijwilligers opgeleverd. Met de gemeente en de SMWO (Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio) zijn gesprekken gevoerd. Geluk: "Het is een moeilijke zaak. We moeten op vele fronten werken en onze boodschap blijven herhalen. Mensen die de krant lezen, zullen niet snel reageren op zo'n oproep. Je moet ze vervolgens persoonlijk benaderen. We willen ook naar de vrouwenvereniging en de ouderen- sociëteit toe, met mensen in gesprek gaan en vragen of ze niet een morgen of middag zin hebben om mee te doen. Concreet vertellen wat er voor werk te doen is, dat vrijwilligers gratis toegang krijgen tot alle musea op het eiland en dat er een jaarlijks vrijwilligersuitje is." H-i i 1 Een van de promotie- en wervingsacties van de Schouwse musea. Vrijwilligersbestand musea Schouwen-Duiveland 2.0 De ideeën zijn er wel, nu nog de uitvoering. Er is een actieplan opgesteld om meer vrijwilligers en nieuwe categorieën van vrijwilligers voor de musea te boeien en te binden. Om alle kanalen te benutten moeten nieuwe wegen worden ingeslagen. De vrijwilligersvijver wordt steeds enthousiaster bevist; niet alleen door musea maar ook door sportverenigingen, zorgcentra, onderwijs en andere (maatschappelijk betrokken) partijen. Bij de campagneopzet wordt ingespeeld op vernieuwend denken: waarom zou je in een museum in jouw kern, omgeving, gemeente willen helpen/werken? De onderliggende slogan is: "Help jij mee aan hét verhaal van Schouwen-Duiveland?" Er is een fotoserie gemaakt van de huidige vrijwilligers uit de acht musea, die de vraag stellen: "Waarom ben jij nog geen vrijwilliger bij onze musea?" Het gaat leven wanneer mensen zien dat allerlei personen al als vrijwilliger actief zijn. Daarnaast worden er promotieactiviteiten op regionale markten, beurzen en dergelijke uitgevoerd, als algemene promotie van de musea, maar tevens als specifieke wervingsactie voor nieuwe vrijwilligers. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de Vereniging Musea Schouwen-Duiveland: vmsd@watersnoodmuseum.nl. Janneke de Wit en Leo Adriaanse Provinciale vrijwilligersorganisaties en platforms erfgoed slaan handen ineen De provinciaal werkende vrijwilligersorganisaties, platforms en de SCEZ werken aan een nieuw, meer integraal ingericht samenwerkingsverband. De samenwerking richt zich op versterking van het onderlinge contact en informatie-uitwisseling, afstemming van activiteiten en verkenning van gemeenschappelijke initiatieven. Doel van de bundeling is een meer efficiënte inzet van de beschikbare menskracht en middelen, waardoor de kracht van het vrijwilligerswerk op het gebied van het cultureel erfgoed wordt versterkt. Op 8 december komen de organisaties weer bijeen. Op de agenda staan crowdfunding en de activiteiten voor 2017. Voor wat betreft het laatste gaan de gedachten uit naar twee ontmoetingsdagen met een inspirerend programma en actuele thema's gekoppeld aan de clusters erfgoed en publiek en erfgoed en ruimte. Zeeuws Erfgoed 1 1 december 2016 04

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2016 | | pagina 11