Archeologisch nieuws Internationaal archeologencongres bij SCEZ De SCEZ heeft afgelopen maanden als medeorganisator naast het Agentschap Onroerend Erfgoed Vlaanderen, de Vrije Universiteit Brussel en de Stad Antwerpen een belangrijke bijdrage geleverd aan het Sachsensymposium. Het symposium is een jaarlijks internationaal congres voor de vroegmiddeleeuwse archeologie van Noordwest-Europa. Het vond dit jaar van 17 tot en met 21 september plaats in Antwerpen en had als thema 'Early medieval waterscapes. Risks and opportunities for (im)material cultural exchange'. De bij het congres behorende excursie voerde naar Zeeland; de SCEZ organiseerde deze en vervaardigde het merendeel van een Engelstalige excursiegids. Op 19 september bezochten meer dan zeventig archeologen uit Frankrijk, België, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Polen, Denemarken, Zweden en Noorwegen de ringwalburgen van Oost-Souburg en Burgh, de locatie van de verdwenen vroegmiddeleeuwse handelsnederzetting Walichrum op het strand bij Westhove en de musea Terra Maris en De Burghse Schoole. Hoogtepunt van de excursie voor velen was een hands- onsessie van vroegmiddeleeuwse vondsten uit Zeeland uit de collecties van het Zeeuws Archeologisch Depot en het Zeeuws Genootschap in SCEZ-locatie Het Schuitvlot. Tijdens het congres werden door dr. Letty ten Harkel (University of Oxford) ook de eerste resultaten van het onderzoek van de vroegmiddeleeuwse begravingen uit Domburg en Oostkapelle-Berkenbosch gepresenteerd. De SCEZ participeert in dat onderzoeksproject, dat deels gefinancierd wordt vanuit de Provinciale Onderzoeks agenda Archeologie Zeeland. Workshop bodem Met archeologie onder de aandacht brengen kun je niet vroeg genoeg beginnen: bij de basisschool dus. Naast geregeld een workshop op een basisschool heeft de Walcherse Archeologische Dienst voor het tweede jaar een workshop in het veld gehouden met pabo-studenten van de HZ in Vlissingen. In twee geslaagde middagen leerden de studenten hoe de Zeeuwse bodem is opgebouwd en waar de archeologisch kansrijke lagen zich bevinden. Aan de hand van grond boringen konden zij ook in de praktijk de verschillende bodemlagen ontdekken. Le>ingen ;erdronken Zeeland SCEZ-medewerker Jan Kuipers gaf op donderdag 22 september een lezing over de 'Verdronken geschiedenis van Zeeland: vloeden, eilanden, plaatsen, mensen, verhalen' in The Cameronian in Baarland. Deze lezing met Power Point geeft in tweemaal drie kwartier een algemeen overzicht van dit boeiende en belangrijke aspect van de Zeeuwse historie. De lezing is te boeken via jjb.kuipers@scez.nl en besteedt ook aandacht aan de omgeving van de plaats waar deze gehouden wordt. De SCEZ biedt ook andere lezingen aan over archeologische of andere erfgoedonderwerpen. Informatie: info@scez.nl. Deelnemers aan het Sachsensymposium bestuderen Zeeuwse vroegmiddeleeuwse vondsten bij de SCEZ. Vlissingse pabo-studenten bekwamen zich in booronderzoek (foto WAD). (foto H.M.D. Dekker) Zeeuws Erfgoed 22 december 2016 04

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2016 | | pagina 22