Contouren van Popkensburg zijn weer zichtbaar gemaakt (foto WAD) Popkensburg weer in beeld In 2014 kon de Walcherse Archeologische Dienst de contouren van het middeleeuwse kasteel Popkensburg in kaart brengen tijdens een milieukundig onderzoek op het huidige, gelijknamige hof bij Sint Laurens. In drie proef- sleufjes kwamen vlak onder de grond de forse fundamenten te voorschijn van het kasteel dat in 1863 is gesloopt. Samen met Stichting Landschapsbeheer Zeeland en de Maatschappij van Welstand is gekeken naar mogelijkheden om dit verdwenen kasteel weer onder de aandacht van een breder publiek te brengen. In september is daarom een informatiepaneel onthuld naast de locatie van het kasteel. Van het kasteel zelf zijn door middel van een tegelpad in het gras de contouren weer zichtbaar gemaakt. Het terrein ligt langs een veel gebruikte wandelroute. Strandvondsten Westkapelle-Domburg In de zomer van 2016 meldde de heer J. de Visser uit Westkapelle een fragment van een menselijke onderkaak, een vuurstenen schrabber, diverse fossiele botfragmenten en een brok koper. Hij had de voorwerpen opgeraapt van de stranden tussen Westkapelle en Domburg, in het zand van een zandsuppletie. Het zand was afkomstig van de Middelbank, circa 20 kilometer uit de kust van Walcheren. Al eerder waren in hetzelfde zand een vuistbijl van een Neanderthaler en twee mammoetkiezen gevonden. De onderkaak is voor onderzoek opgestuurd naar de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij zal worden gedateerd met de C(koolstof)14-methode. De schrabber dateert uit de oude steentijd en zal door een Neanderthaler zijn gemaakt om bijvoorbeeld huiden van gejaagde dieren af te schrapen. Eén zijde was daartoe geretoucheerd; de andere zijde was recent gebroken, waarschijnlijk tijdens het opspuiten van het zand. Van de fossiele botfragmenten is een deel van een onderkaak van een reuzenhert vermeldenswaardig. Het stuk koper is van veel recentere datum en is zeer waarschijnlijk een fragment van een koperbaar. Het weegt meer dan een kilo. In 2008 had de heer J. Meulmeester uit Middelburg een complete koperbaar gevonden op de Westkappelse zeedijk in zand, dat ongeveer van dezelfde locatie afkomstig was. De herkomst van het koper is tot nu toe onbekend. Vuurstenen schrabber, gevonden op het strand tussen Westkapelle en Domburg. Aankondiging ZAAD 2017 De achttiende Zeeuwse Amateur Archeologen Dag zal plaatsvinden op zaterdag 18 maart 2017 bij de SCEZ in Middelburg. Noteer dit alvast in uw agenda. Zeeuws Erfgoed 25 december 2016 04

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2016 | | pagina 25