Vondst voor het voetlicht Zuid-Beveland bestrooiing met fijne korrels van witte klei en heeft een zwarte deklaag. De scherf is te dateren tussen 90 en 200 na Christus. In de Romeinse tijd was het gebied van de veel latere stad Reimerswaal deel van het veengebied dat bijna heel Zeeland bedekte. Het is goed mogelijk dat daar toen bewoning of exploitatie van deze omgeving plaatsvond. Romeins uit Reimerswaal Jordi Bosman uit Sint-Maartensdijk meldde een bijzondere vondst van de Speelmansplaten, van de locatie van de verdronken middeleeuwse stad Reimerswaal. Het gaat om een wandscherf van een Romeinse beker van geverfd aardewerk. De witbakkende scherf is voorzien van een De Oud-Sabbingse harkenman Een opvallend object in het Zeeuws Archeologische Depot komt uit Oud-Sabbinge. In dit Zuid-Bevelandse dorp werd in de zomer van 1977 een gedeelte van de blootliggende kerkfundering opgegraven. De kerk was gesticht in de latere middeleeuwen, vernietigd in 1571/72 gedurende de Opstand en gesloopt in 1805. Tijdens de opgraving zijn de kerkfunderingen blootgelegd, waarbij enkele menselijke skeletten zijn opgegraven. Daarnaast heeft men laat middeleeuws aardewerk aangetroffen. Maar het meest opvallende artefact is een halve baksteen van 14 x 11,5 x 5,5 centimeter, gevonden in het koor. Op deze baksteen is graffiti ante cocturam te zien van een geabstraheerde, antropomorfe figuur, staand in een profane houding om het netjes te zeggen. In andere worden: hierop staat een 'harkenmannetje' afgebeeld, met een prominent opgeven lid. Deze graffiti is gemaakt door een steenbakker. Dat kunnen we zien doordat de figuur is ingekrast, voordat de baksteen werd gebakken. De aanleiding hiervoor zullen we nooit achterhalen. Men kan zich echter de grootspraak in deze werkplaats voorstellen, die geleid heeft tot het maken van deze voorstelling. Het kan ook gaan om een steenbakker die deze profane afbeelding uit pure verveling heeft gemaakt. Naar de motieven kan enkel gegist worden. De ironie blijft natuurlijk - als typisch geval van little did he know - dat deze baksteen onderdeel zou worden van het koor van de Oud-Sabbingse kerk. De 'harkenman' van Oud-Sabbinge. Zeeuws Erfgoed 26 september 2017 03

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2017 | | pagina 26