ERFGOEDallerlei Boeken en eenmalige uitgaven De SCEZ kan geen aanvullende informatie verstrekken over de verkoop van verschenen publicaties. Gertjan de Boer, Een bouwhistorisch onder zoek naar de lichtopstanden en vuurtorens in de Neder- en Westerschelde (Antwerpen: Gertjan de Boer/Universiteit Antwerpen, 2016) 197 pag.; ill., foto's, krt., tek., plattegr. Eindscriptie van de Universiteit Antwerpen over de lijn van lichtopstanden en vuurtorens die in de Scheldedelta na de Napoleontische tijd werden opgezet om de scheepvaart naar Antwerpen te geleiden. De Boer beschrijft de historische context, het stelsel van verlichting, hoe dit er anno 2016 bijstaat en de moderne bedreigingen van dit oude stelsel. Als besluit is er een voorstel tot ontsluiting. Met bibliografie en drie bijlagen. Rinus Bimmel, Adrie Dekker, Anne-Marie Vermazen, Martha Wedts de Swart, Jan Zwemer en anderen, Oostkapelle in stukjes. Artikelen over de geschiedenis van ons dorp (Oostkapelle (Heinkenszand): Heemkring Vrienden van Oöskappel (drukkerij Capello), 2017) 120 pag.; ill., foto's, plattegr., tek., krt. In dit boekje zijn tien artikeltjes gebundeld. Die gaan onder meer over de kust van Oostkapelle, het dorp in de middeleeuwen, buitenplaatsen, de negentiende eeuw, de landbouw, nijvere middenstanders, het leven als kind in het dorp tijdens het interbellum, Oostkapelle tijdens de Tweede Wereld oorlog, toerisme en vrijetijdsbesteding en het nog levende verleden in Oostkapelle. Bijdragen zijn eerder verschenen als artikeltjes in het huis-aan-huisblad de Klapbank. Artikelen zijn voorzien van foto's die vaak afkomstig zijn uit privécollecties. Joh. van Eijzeren, Th. van Eijzeren D. Janse, P. Janse, Van ploeg naar kansel. Het leven van ds. David Janse (1828-1902) in woord, beeld en document (Middelburg: eigen beheer, 2017) 447 pag.; ill., facsimile's, foto's, portretten. De Walcherse landbouwer David Janse wisselde nog op 55-jarige leeftijd de ploeg om voor de kansel. Hij zou in een kerkelijk roerige tijd 22 gemeentes bedienen. Pakweg driekwart van de biografie gaat op aan een groot aantal brieven van Janse zelf en van tijdgenoten aan hem. De biografische beschrijving telt zeven hoofdstukken waarin worden behandeld: levensloop, familie en jeugd, huwelijk, overgang naar de Ledeboeriaanse gemeente, taken als diaken ouderling en oefenaar, beroeping en bevestiging als predikant en werkzaamheden voor de vele gemeenten waarvan hij dominee was. Bevat tevens een genealogie en notenapparaat. Ard Hesselink (samenst. en red.), Claire Bonebakker, Frits Lensvelt en het dijkhuis, 1939-1942 (Middelburg: De Drvkkery|Schrijverspodium, 2017) 78 pag.; ill., foto's, krt., tek.; ISBN 978-94-9217027-9. Boekje ter gelegenheid van de tentoonstel ling 'Het dijkhuis: een verdwenen stukje Veere' over de periode dat de kunstenaars Frits Lensvelt en Claire Bonebakker in het dijkhuis te Veere doorbrachten. De auteur, familie van Lensvelt, brengt het leven in Veere, de kunstenaarskolonie en het leven rond het huis voor het voetlicht aan de hand van documentatie over beiden en bovenal de vele brieffragmenten tussen de twee die bewaard zijn gebleven. Het dijkhuis zelf werd nog tijdens de oorlog afgebroken omdat het in het zichtveld van een geschutbatterij stond; exact op de plaats van het huis bombardeert de R.A.F. de dijk kapot. Het huis werd later niet meer opgebouwd. Met illustratieverantwoording. Renée van der Hulle-Ossendrijver (organisator en eindred.), Jan Kroesen (research en tekst), Struikelstenen in Burgh en Zierikzee: de mensen - de adressen - de verhalen (Middelburg: Stichting Werkgroep Struikelstenen Zeeland, 2017) 35 pag.; ill., foto's, plattegr. Uitgave van de Stichting Werkgroep Struikelstenen Zeeland, Werkgroep Schouwen-Duiveland. Struikelstenen zijn van metaal vervaardigde straatkeien waarop de namen zijn gegraveerd van vroegere joodse bewoners van de stad die tijdens de Tweede Wereldoorlog werden gedeporteerd. Deze gids geeft achtergrondinformatie bij de stenen die in Zierikzee werden geplaatst. Jan Jansen, Terug naar Boerengat (Terneuzen: Heemkundige Vereniging Terneuzen, 2017) 216 pag.; ill., foto's; ISBN 978-90-803089-9-2. Journalist Jansen wekt het verdwenen Zeeuws-Vlaamse gehucht nabij Hoek weer tot leven. Dit doet hij voor wat betreft de twintigste eeuw aan de hand van persoonlijke belevenissen en herinneringen van oud-inwoners van Boerengat, een gehucht waarvan eind vorige eeuw de bewoners het veld moesten ruimen voor chemiegigant Dow Chemical. Bevat 32 korte thematische hoofdstukken waarin de bedrijvigheid van inwoners en middenstand, jeugd en inwoners aan bod komt. Peter Kouwenhoven, De vuurtorens van Westkapelle (Westkapelle: Het Polderhuis, musea en meer, 2016) 44 pag.; ill., foto's, tek., krt., grav. Geschiedenis van de vuur torens in en rond Westkapelle, waarbij zowel de hoge lichten (vuurtorens) als lage lichten besproken worden. Verder komen aan bod: de kerk bij de vuurtoren, de zeedijk, de scheepvaart op de Westerschelde, het gebruik van diverse lichten en lampen, lichtwachters, de oorlog in 1944, het werk aan de Atlantikwall, de gietijzeren vuurtorens, kustwacht, de Deltawerken, het werk aan de Zeedijk in de jaren tachtig van de vorige eeuw en in 2008. Met bijlagen over de optieken en licht- karakters, algemene gegevens over de vuur torens van Westkapelle en de lichtenlijnen van het Oostgat. Met lijst van gebruikte bronnen en illustratieverantwoording. Wim de Meester, Kees Stoutjesdijk, De luchtoorlog boven Zeeland. Deel 1. Noord-Beveland (Middelharnis: Stichting WW2Research, 2017) 229 pag.; ill., foto's. ISBN 978-94-826010-1-5. Meerdere Zeeuwse eilanden lagen op de aan- en terugvlieg route van RAF bommenwerpers naar Duitsland, waardoor er veel crashten. De verhalen rondom die vliegtuigcrashes worden in deze studie besproken waarbij elke vlucht boven Noord-Beveland die verkeerd afliep een afzonderlijk hoofdstuk vormt: 28 in totaal. Daarbij komen zowel Nederlandse, Duitse, Engelse als Amerikaanse ongevallen met onder meer Dorniers, Swordfishes, Wellingtons, Mustangs, Marauders, Spitfires, Lancasters, Mosquitos, V-1s en Typhoons aan bod. Bevat veel authentieke foto's. Met beknopte eindnoten, bronnen, fotoverantwoording en bijlagen met onder meer overzichtskaarten van neergestorte vliegtuigen. P.J. Minderhoud, Van de goudsmid. De historie en de ontwikkeling van Zeeuwse en andere streeksieraden (Westkapelle: www.juwelierminderhoud.nl, 2017) XIV, 176 pag.; ill., foto's, tek., grav., tab.; ISBN 978 90-814822-0-2. Derde herziene druk van de uitgave uit 2009, met verbeteringen, aanvullingen en nieuw hoofdstuk over punthaken. Moderne studie over de Zeeuwse streeksieraden met aandacht voor: voorhoofdsnaalden, punthaken, stikken, bol- en filigrainspelden, strikken, dop- en trouwringen, faaljehaken en schortensloten, puntschedes, schoengespen, krullen, hemd- of keelknopen, mansbroches, broekstukken, bloedkoraal en granaat. Met dankwoord, illustratieverantwoording en geraadpleegde literatuur. Jo de Ridder, Vlissingen plankenstad. De naoorlogse jaren in een verwoeste stad (Vlissingen: Stichting Stadsherstel Vlissingen, 2017) 192 pag.; ill., foto's; ISBN 978-90-818355-2-7. Een weinig besproken onderwerp vormt de naoorlogse periode die in dit boek voor wat betreft Vlissingen aan bod komt. De auteur gaat in twaalf hoofd- Zeeuws Erfgoed 27 september 2017 03

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2017 | | pagina 27