ANBI 3 MOnuMENTaal I r Zeeuws Erfgoed LUTHER 3017 Meer weten? Kijk op www.scez.nl/donateur Sindsdien is de voormalige lutherse kerk in Vlissingen in gebruik bij de Hersteld Apostolische Zendingsgemeente. COlOTOn jaargang 16 nr. 3 septe il."h a september 2017 ÜJf 'ïijctnliifl Zeeuws Erfgoed - blad voor erfgoedliefhebbers is een uitgave van Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland en verschijnt vier keer per jaar. Dit blad informeert over het materieel en immaterieel erfgoed in Zeeland. De activiteiten van de SCEZ worden mede mogelijk gemaakt door de Provincie Zeeland. Redactie Saskia Buitenkamp, Marinus van Dintel, Jan Kuipers, Veronique De Tier en Janneke de Wit Eindredactie Saskia Buitenkamp, Jeanine Dekker, Marinus van Dintel, Jan Kuipers en Veronique De Tier Foto's SCEZ, tenzij anders vermeld Auteursrecht Het auteursrecht van Zeeuws Erfgoed (gehele uitgave) berust bij de SCEZ; van externe bijdragen bij de auteurs. Gehele of gedeeltelijke overname of publicatie van artikelen is uitslui tend toegestaan met bronvermelding na toestemming van de SCEZ en de rechthebbende(n). De SCEZ streeft er met de uiterste zorgvuldigheid naar om voorafgaand aan het moment van publicatie contact op te nemen met de rechthebbende(n). Mochten personen of instanties als rechthebbende(n) alsnog niet benaderd zijn, dan kunnen zij hiervoor contact opnemen met de redactie. De SCEZ kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor door derden aangeleverd beeldmateriaal waarop auteursrecht berust. Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland Postbus 49 4330 AA Middelburg Bezoekadres Het Schuitvlot, Looierssingel 2 T +31 (0)118-670870 E info@scez.nl Twitter SCEZ @erfgoedzeeland www.scez.nl Contact redactie en administratie Reacties en adreswijzigingen bij voorkeur digitaal via zeeuwserfgoed@scez.nl of via postbus 49, 4330 AA Middelburg o.v.v. Zeeuws Erfgoed. Opmaak decreet, Ramon de Nennie, Middelburg Druk Meulenberg, Middelburg Aan dit nummer droegen bij John Akkermans, Joost van den Berg, Jeanine Dekker, Robert van Dierendonck, Marinus van Dintel, Johan Francke, Hans Jongepier, David Koren, Jan Kuipers, Bram Silkens, Wim Scholten, Veronique De Tier, Truus Trimpe Burger-Mekking en Janneke de Wit ISSN 2352-4766 Losse verkoopprijs 4,50 (alleen aan balie SCEZ) m .-.Ak RHBPMfltfr E De lutherse kerk in Vlissingen In 1735 verrijst op de locatie van de voormalige Schuttershof van Sint-Joris in Vlissingen een eenvoudige kerk voor de Lutherse gemeente. Deze zaalkerk, waarvan de voorgevel aan de Walstraat wordt gedomineerd door een gepleisterde lijstgevel, vier boogvensters en een hardstenen deuromlijsting, wordt vanwege de groeiende kerkgemeente van vooral Duitse, Scandinavische en Baltische lidmaten al in 1778 uitgebreid tot de huidige omvang. Tijdens de beschieting van de stad door de Engelsen in 1809 wordt de kerk zwaar beschadigd. Herstel volgt in de daaropvolgende jaren. Het aantal lidmaten daalt gedurende de negentiende eeuw echter in rap tempo, tot 350 in 1890. In de loop van de twintigste eeuw neemt dit aantal verder af. De SCEZ staat voor behoud en beleving van erfgoed in een veranderende samenleving. Samen met de vele andere erfgoedorganisaties in Zeeland houden wij het erfgoed levend en in beweging. Donateurs van de SCEZ ondersteunen het erfgoed in Zeeland. Dat kan al voor 15 euro per jaar. Deel van gevel van de voormalige lutherse kerk in Vlissingen. Toch duurt het tot 1988 voordat de Vlissingse lutheranen opgaan in de nieuw-gevormde Evangelisch Lutherse Gemeente Middelburg. Ruim 250 jaar na de bouw verlaten zij hun Vlissingse godshuis, om voortaan te kerken in de lutherse kerk aan de Middelburgse Zuidsingel. Zeeuws Erfgoed 3 1 september 2017 03

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2017 | | pagina 31