'Niets meer aan dek Erfgoed te bespeuren' tussen wal en schip Scheepsrampen in Roompot en Oosterschelde omstreeks 1850 fjrihrifr Tot en met 29 oktober loopt in het Stadhuismuseum van Zierikzee de expositie Aldus is de Roompot vergaan...' De lotgevallen van dit fregat in 1853 herinneren ons eraan, dat het vergaan van grote zeilschepen niet 'automatisch' verwijst naar de tijd van de Verenigde Oost-Indische en West-Indische Compagnie, de zeventiende en achttiende eeuw. Ingekraste tekening in de schuur van een Kamperlandse boerderij: de in 1853 vergane 'Hendrika'? Het fregat 'Hendrika'. Tek. W.A. Poort, naar een afbeelding op een servies (bron: De Vrieze en Overbeeke 2005). 'De Roompot' was lang niet het enige schip dat dicht bij huis verging. In de negentiende eeuw vond in de Ooster schelde en het mondingsgebied daarvan een lange reeks schip-breuken en strandingen plaats. Lang niet alle zijn zo bekend als het geval van 'De Roompot', maar sommige rampen leefden toch voort in het collectieve geheugen. Dat ondervond SCEZ-archeoloog Hans Jongepier, die in 2015 een waarneming verrichtte op een boerderij bij Kamperland, en in de schuur merkwaardige staaltjes van negentiende-eeuwse graffiti aantrof. Zoals een lijntekening van een volschip of fregat (een geheel 'vierkant', dus met razeilen getuigde driemaster). De boer deelde mee dat dit een tekening moest zijn van de 'Hendrika', een schip dat op 4 december 1854 in een storm op de zandbanken van de Banjaard 'met man en muis was vergaan'. 'Als heer gekleed' Inderdaad was de ondergang van de 'Hendrika' de grootste scheepsramp voor de Schouwse en Noord-Bevelandse kust in deze periode, met een dodental van 73. Alle opvarenden kwamen om, onder wie 40 passagiers. De 'Hendrika' was in 1834 in Rotterdam gebouwd. Het 864 ton metende schip was al op 26 november uit Brouwershaven vertrokken met als bestemming Batavia (het huidige Jakarta). Op 6 december begonnen berichten over de ramp te circuleren. De 'Hendrika' was geheel verbrijzeld; twee lijken waren in het Brouwershavensche Gat (Grevelingenmonding) aangetroffen, één 'als heer gekleed', aldus de Zierikzeesche Nieuwsbode. Een passagier dus. Tot voorbij Scheveningen spoelden inventarisdelen aan, zoals een kistje met gouden sieraden. Dit ging de volgende dagen door: balen met Zeeuws Erfgoed 3 september 2017 03

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2017 | | pagina 3