What's my name? De deelnemende kinderen luisteren naar een programma van theatermaker Rini Fenijn uit Nieuwvliet. Hij verzorgde na de prijsuitreiking de voorstelling 'Naam, noem je naam' (foto's Oscar van Beest). enkele criteria zoals volledige uitvoering van de opdracht, originaliteit en creativiteit, familiewapen en familiespreuk. Op vrijdag 19 mei werden de scholen uitgenodigd om hun prijzen in ontvangst te nemen. Er waren per klas enkele prijzen voor de mooiste stambomen, maar elke klas kreeg ook een klasprijs. De stambomen werden na de prijs uitreiking tentoongesteld in het Belfort in Sluis, waar ze ruim een maand te zien waren. Niet enkel in Sluis werd aandacht besteed aan familie namen en identiteit. Rond dezelfde tijd liep ook in Gent een gelijkaardig maar groter project in een klas van vijftienjarigen van het Provinciaal Handels- en Taalinstituut (PHTI). Die klas werkte rond de thema's geboorte, naam, identiteit en hedendaagse rituelen. Ook hier speelden tekeningen en foto's een grote rol bij de verwerking van het thema. En net als in Sluis werden hun werken ook tentoongesteld in een museum. Jongerenproject De jongeren die aan het PHTI-project deelnamen, waren erg divers qua achtergrond. Sommige zijn in Gent geboren, andere wonen al een tijdje in Gent of zijn nog maar net aangekomen. Ondanks die diversiteit is er veel wat hen bindt, maar omdat vaak gefocust wordt op de verschillen, is het moeilijk om datgene wat ze delen te benoemen, op een manier die afkomst en religie overstijgt. Daarom werd in dit project gewerkt rond geboorte, naamgeving en identiteit. Maandenlang werden de jongeren onder gedompeld in tal van creatieve contexten en gingen ze zelf aan de slag. Het gaat om oudere leerlingen dan de basisschoolleerlingen in Sluis maar ook zij tekenden, schreven en dachten na over namen en hun betekenis. Het project ging natuurlijk veel dieper dan het project in Sluis. De jongeren in Gent bezochten onder meer de tentoonstelling 'Adoptie: tussen avontuur en kwetsuur' in het Museum Dr. Guislain. Tentoonstelling Met al het materiaal ging de groep aan de slag. Ze kregen de kans om een tentoonstelling te maken rond het thema 'What's my name?' De tentoonstelling, in het STAM in Gent, werd een verzameling beelden en teksten die religie en afkomst wisten te overstijgen, en die vooral poogden te benoemen wat de diverse groep jongeren met elkaar verbindt. De leerlingen zelf vertellen in een interview voor de Belgische krant Het Nieuwsblad onder andere: "Het waren stuk voor stuk leuke activiteiten waarvan we hier het resultaat tonen. Naar aanleiding van een bezoek aan de tentoonstelling 'Adoptie, tussen avontuur en kwetsuur' in het Museum Dr. Guislain in Gent en het archief van de vondelingenschuif schreven we zelf brieven naar kinderen zonder ouders. We gaven ze zelf een naam en formuleerden hen onze wensen voor hun toekomst. Het deed ons ook nadenken over onze eigen identiteit en op zoek gaan naar de betekenis van onze namen." De leerlingen maakten vervolgens boekomslagen gebaseerd op hun identiteit en hun familienamen. Verder konden deze leerlingen zichzelf ook vereeuwigen in een graffitistraatje in Gent. Ze ontwierpen samen met een fotografe een fotomuur waarop ze zichzelf tegen een achtergrond van een zelfgekozen droomlocatie zagen. Erfgoed in de buurt Beide projecten hebben te maken met identiteit, met de vraag 'wie ben ik?'. De projecten tonen aan dat je niet altijd heel ver hoeft te zoeken naar het erfgoed in je eigen buurt. Alleen al door naar je eigen familienaam en die van je klasgenoten te kijken, merk je dat erfgoed heel dichtbij is. Onze familienamen tonen waar we vandaan komen en alleen daarover zijn al heel wat verhalen te vertellen. Het project in Sluis toont aan dat met heel weinig middelen en tijd toch aandacht besteed kan worden aan erfgoed in de buurt. Beide projecten zijn voorbeelden waarin vakoverschrijdend gewerkt wordt rond erfgoed: geschiedenis, taal en beeldende kunst worden hierin geïntegreerd. Veronique De Tier Zeeuws Erfgoed 9 september 2017 03

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2017 | | pagina 9