Extrad: uit de Refolu- tien ten Raade der Stad Vlis fingen I MYN H E E R E N. Zaturdag den 4. Maart 1769. XXI Wy zenden UTJ^EDs. Extract van de Re- folutie by ons op heden genomenaan wel kers inhoud lE"y ons refereren. IVaar mev de blyven Myn Heeren. UEDs. gantsch gene gene Burgemeefteren en Re geerders der Stad Vlisjin- gen, Ter Ordonnantie van dezelve Actum ten Raade den 4 Maart 1769. (was geteekend) L. C, VAN SONSBEECK. ipve Heer eerfte Regeerende Burgemeefter )>|ll clyver heeft de vergaderinge gecommu- »>;niceerd, dat Zyn Ed. met en benevens den 3 Heer

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1769 | | pagina 31