C 293 DER BREUKTALLEN, MkWILH. OTTO REITZ. GRONDIG ONDERWYS IN DE BEHANDELING too GEMEENE, ALS DECIMALE OF TIEN TALLIGE BENEVENS DE DAARAF- HANGENDE REKENINGEN: I V 0 0 R R E D E. ien moet het niet vreemd dunken datdaar het den Nederlanderen ter geener tyd aan geleerde en in allerhande tvetenfchappen uitjlekende mannen ontbroken heeftnoch heden ontbreektdezelve nochtans tot hiertoe drie der nuttigfle Boeken in hun eigen taal misfen? te weten vooreersteene volmaakte SPRAAKKUNST;gelyk by voor beeld de Hoogduitfche van j. g. schotte- Lius isten andereneen volledig WOORD BOEK of fVoordfchatgelyk dat van de Franfche Akademïe of richelet; van Johnson in 't Engelsch; fabri Thefaurus DOOR T3

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1769 | | pagina 351