D e Heidenfche Wysgeer Pythagoras had, myns oordeels, een fraay denkbeeld van bet gene in deze waereld omgaatwan neer hy dezelve heeft vergeleken by een jaarmarktwaar henen zig een groot aan tal van menfchen uit yerfcheiden oorden SLAAFHANDELAAREN, D. H. GALL AND AT. 422 N O O D I G E ONDERRICHTINGEN VOOR DE DOOR V Voorkomen van ziekten moet zoo we'mig als mogelykin *t ge ven van Geneesmiddelen bejlaan, maar eerder in zulke algemeens Lesjenals alle gemakkelyk kon nen betrachten, li NP, be-

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1769 | | pagina 486