INAAMLYST VLISSINGEN. c XXXIX HEEREN DIRECTEUREN en LE» DEN van het ZEEUWSCH GE NOOTSCHAP der WE TENSCHAPPEN t e PROTECTOR. j De Heeren DIRECTEUREN. DER jyne Doorluchtige Hoogheid willem de Pyf- de Jprins van oranje en nassau Erf-Stadhou- der, Kapitein Generaal en Admiraal der Veree- nigde Nederlanden enz. enz. enz. Mr.. Ifaac winckelman Raad en Oud-Burge- meefter te Vlisfngen, Commis Generaal van ZeelandPrcefident van dit Genootfchap. den 25 Jan. 1769. Mr. Paul cHANGuioNRaadSecretaris en Pen» lionaris Honorair te VlisfngenF'ice-Praf- dent van dit Genootfchap. den 25 Jan. 1769. 4 Mr.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1769 | | pagina 49